Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 5. februar, 2016


Mike Quinsey - 5. februar, 2016

Mike Quinsey

Begivenheter som vil påvirke fremtiden deres og være til fordel for dere alle, fortsetter å skje, for det meste ute av syne for dere. Imidlertid vil det komme en tid i løpet av dette året hvor dere selv vil få se de fordelene forandringene har avstedkommet. Det er kjent at en revaluering av verdens valutaer ligger fremst i tankene deres, men det tar betydelig tid å bringe alle land til enighet om forandringene. Det er nå tilstrekkelig mange land som er enige, slik at den kan settes i gang, og det har aldri vært en tid hvor så mye har vært oppnådd på så kort tid. Dere kan derfor være sikre på at revalueringsprosessen er i sine siste trinn. I mellomtiden vil stadig flere oppfinnelser se dagens lys og det er bare et spørsmål om tid før de blir gjort tilgjengelige. Vær forsikret om at forandringene er godt i gang og altfor langt kommet til at noe som helst kan stanse dem. Ulike måter å produsere fri energi på har vært tilgjengelig en tid og nå blir stadig flere slike innretninger avdekket. Tiden for at de blir tilgjengelig for alle og dere kan ta dem i bruk, nærmer seg, men Illuminatiene forsøker fortsatt å hindre at de kommer på markedet. Situasjonen vil imidlertid ikke fortsette å være slik, for evolusjonen deres kan ikke holdes tilbake særlig mye lenger.

Vanskelige tider ligger foran dere og dette er uunngåelig når store forandringer skjer og begynner å forandre livet deres fra slit og strev til et liv som frigjør dere fra dette. Det er så mange forandringer underveis som vil løfte livskvaliteten dere til nivåer som dere egentlig skulle ha kunnet nyte fra slutten av forrige århundre. I løpet av relativt kort tid vil dere har gjort kvantesprang fremover, inntil dere når et nivå som løfter dere ut av det gamle mønsteret med strev og konkurranse. Den aller mest gledelige og velkomne forandringen vil være når dere er sikret fred i verden og fruktene av deres arbeidsinnsats vil være til glede for alle. Den største fordelen vil være å ha nok av tid til å gjøre det dere liker best eller er mest interessert i, og ha finansielle midler til å gjøre det. Livet kommer til å være enormt forskjellig fra det dere nå er vant til. Moder Jord vil ikke lenger bli betraktet som en fengselsplanet og “portforbudet” dere har levd under vil med tiden bli hevet. Dere blir frie sjeler som kan følge deres egen vei uten hindringer.

Etter hvert som de av dere som er av Lyset fortsetter å løfte dere opp, vil dere distansere dere mer og mer fra dem som gjør lite eller intet forsøk på å overvinne sine mørke energier. De vil oppleve og erfare nøyaktig det de forsøker å påtvinge sivilisasjonen deres, og finne seg selv isolert fra resten av Menneskeheten. Slik dere betrakter det har det tatt lang tid å nå dette punktet i evolusjonen deres, men i virkeligheten har det skjedd på et “øyeblunk”. Fordelene ved en slike erfaringer er mange og har blitt oppnådd i løpet av en så kort periode. Selvfølgelig har dere måttet gå gjennom en del tøffe utfordringer, men det finnes ingen raskere måte å utvikle seg på. Det dere har lært har forberedt dere til større ting og deres eget Livets Sverd er blitt herdet av det dere har opplevd. Møt enhver utfordring som en mulighet til å høyne vibrasjonene deres og vit at dere aldri vil bli plassert i en situasjon som dere ikke kan takle. Så hvis dere for tiden er involvert i vanskelige utfordringer, så vit at dere har det som skal til for å lykkes. Husk også at dere ikke går gjennom livet alene, men at det alltid er kjære sjeler som ledsager dere på veien og hjelper dere der de kan. Vær imidlertid klar over at dere får hjelp dersom dere ber om det, men at den aldri vil bli pådyttet dere mot deres frie vilje.

Det er vel kjent at ekstremt mange av dere sliter med ulike sykdommer eller dårlig helse av forskjellige årsaker. Vær forsikret om at temmelig snart vil god helse være det normale for alle og de fleste av dere vil i dette livet få oppleve at healing er tilgjengelig for alle sjeler. Faktum er at det vil finnes øyeblikkelig healing som også kan gi dere tilbake ødelagte eller tapte kroppsdeler. Fremtiden inneholder mange overraskelser for dere og alle vil fylle dere med glede. Det har alltid vært Guds løfte at dere, ved fullførelsen av denne nåværende syklusen, ville vende tilbake til de høyere riker for å begynne på en æra av kontinuerlig kjærlighet og tilfredshet. Vær en av dem som manifesterer denne Nye Tidsalderen og hjelp andre å følge samme vei. Vær kjærlighetsfull og veiled andre slik at de også kan lykkes.

Husk alltid på at uansett hva slags tanker dere sender ut, så er de med på å etablere hvordan fremtidens hendelser vil være for dere. Ikke undervurdér tankens kraft, for det er dere, Jordens Folk, som bestemmer deres egen fremtid. Fokuser derfor på alt som er godt, så hjelper dere Menneskeheten å holde seg på veien mot Lyset. En ting er sikkert og det er at Veilederne deres arbeidet for dette målet og vil gjøre alt som er mulig for at dere skal holde målet i sikte. Under de nåværende omstendigheter vil det alltid finnes distraksjoner som kan lede dere på vidvanke. Påkall Veilederne deres når dere befinner dere i en vanskelig situasjon og de vil være ved deres side og noen ganger vil deres nærvær føles på en måte som gir dere tillit og trygghet.

Erfaringer fra fortiden viser at når dere har store forventninger, så har dere en tendens til å føle skuffelse hvis de ikke materialiserer raskt nok. La ting få ta sin tid, for det er mye som nærmer seg fullførelse og dere vil tidsnok merke når de har skjedd. Dere vil ikke bli skuffet og så snart de som motarbeider slike forandringer ikke lenger er i stand til å øve innflytelse, så vil de begynne å manifestere. Så snart de siste restene av den gamle syklusen er fjernet, vil en fantastisk periode av vekst og utvikling begynne. Det er så mye som er skjebnebestemt til å skje at ingen vil være i stand til å stanse dets fremmarsj og det vil bli ønsket velkommen over hele verden når den Nye Jorden blir til virkelighet.

Hver eneste sjel vil ha stor innflytelse på hvor deres reiser vil føre dem og mange vil kaste seg ut i nye eventyr. Med tiden vil et helt nytt vista av muligheter åpne seg for dere når dere etablerer dere som Galaktiske Vesener. Allerede nå begynner dere å få en større forståelse av Universet som nå er i ferd med å åpne seg opp for dere. Det er fullt av liv som på samme måte som dere utvikler seg mot en stadig større forståelse av hvordan alt er en del av helheten. Det er så mange former for liv som eksisterer i de mange Universene som omgir dere. Noen er forskjellig fra dere, men alle befinner seg på en vei som sikrer at de fortsetter å utvikle seg. Mennesket er en relativt ny art som nå er klar til å bevege seg inn i de høyere dimensjoner.

På et høyere nivå blir det utkjempet en “krig” mellom Lysets styrker og de mørke Sjelene, som til tross for at de erfarer at deres handlefrihet blir stadig mer begrenset, nekter å overgi seg. Deres kamp er skjebnebestemt til å mislykkes ettersom de ikke lenger kan benytte de avanserte våpnene de har skaffet seg i hauger og lader. Deres tid er ute og likevel klynger de seg til håpet om at de skal lykkes, enda de mister stadig mer av sin makt til å diktere det endelige utfallet. De marsjerer blindt mot sin undergang, men ikke på den måten dere kanskje forestiller dere, for Lyset bruker under ingen omstendighet vold. Slutten nærmer seg for den “gamle tiden” hvor det var konfrontasjon som gjaldt, men det er ennå et stykke å gå før freden kan proklameres over hele verden. En æra av fred, som dere virkelig har fortjent for deres hengivenhet til Lyset, nærmer seg. Måtte Kjærlighet og Lys være med dere til evig tid.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge