Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 25. September, 2015

SaLuSa, 25. September, 2015

Kjære Sjeler, hvilken viktig og spennende tid som nå er kommet, hvor dere all vil være i stand til å kjenne oppløftelsen som resulterer av de innkommende energinivåene. De av dere som så gjør, vil vite uten skygge av tvil at forandringene nå har begynt og at de vil bringe med seg velkomne forandringer. Det er bare å se seg omkring, så vil dere se at midt oppi dem finnes beviser for forandringer til det bedre. Svært snart vil dere få ytterligere bevis for dem og det vil bli helt klart hvilken retning Menneskeheten går i. Av nødvendighet vil det fortsatt skje en utrensing av det gamle som ikke lenger tjener dere, men på samme tid vil de nye energiene etablere seg. Illuminatiene vil gjøre noen siste forsøk på å fortsette på den veien de har valgt, men til ingen nytte, ettersom makten deres er blitt alvorlig beskåret av de Galaktiske Styrkene som omgir Jorden. Så ha ingen frykt, for alt skrider frem på beste måte, men vær tålmodige, for alle godene vil komme til sin tid – dere er inne i den Store Oppvåkningens periode.

Dere kan være helt sikre på at enhver sjel som er her i en så viktig tid, vil dra fordel av alt det de opplever og erfarer på ett eller annet vis. Det er ingen grunn til å være bekymret for deres fremtid, for alt vil skje slik det er planlagt og dekke alles behov. Dere ferdes gjennom livet som en gruppe av sjeler hvor hver og en av dere spiller sin rolle, som igjen influerer på hvordan fremtiden deres kommer til å se ut. Det er like før enorme forandringer vil finne sted og alt dette vil raskt gjøre den Nye Tidsalderen til virkelighet, til deres stor begeistring. Dere har allerede blitt gitt en idé om hva som ligger foran dere og vi kan forsikre dere om at dere slett ikke vil bli skuffet. Vi berømmer dere for den rolle dere har spilt gjennom mange inkarnasjoner og det spiller ingen rolle at dere til tider har påtatt dere en negative rolle som en del av deres erfaringssamling. Når dere kan lese deres egen "mappe" i det Akashiske Arkivet vil dere finne at dere har hatt alle mulige slags roller, som kollektivt har gjort det mulig for dere å utvikle dere. Det har alltid vært en plan for å hjelpe så mange sjeler som mulig frem til Oppstigningspunktet, og nå er det like før dere kan nyte fruktene av dette.

Gjennom lang tid har dere blitt nennsomt veiledet gjennom de mange utfordringene dere har stått overfor og dere har hatt Erkeengelen Mikaels visdom og innsikt til å hjelpe dere. Det har også vært mange andre sjeler som har gitt dere veiledning slik at deres individuelle behov har blitt tatt hensyn til. På dette tidspunkt burde alle som har hatt potensialet til å løfte seg opp ha gjort dette og være godt i gang på veien mot Oppstigningen. Vi ber dere nok en gang om å ikke bekymre dere om deres egen utvikling og fremskritt, for dersom dere har gjort et ekte forsøk på å løfte dere opp, så vil dere utvilsomt ha lykkes. Slik vi ser det, er det ikke vanskelig å sette føttene trygt på veien som fører dere fremover til komplett suksess. Dersom dere føler dere klare, er dere ganske sikkert det, og skulle ikke ha noen som helst vanskeligheter med å finne veien fremover og inn i Lyset.

Med den veiledning vi har gitt dere, føler vi at dere nå skulle være i stand til å gå fremover fulle av tillit og vite med sikkerhet at fremtiden er gylden. Selv om det ennå ikke kan se det med deres egne øyne, så har dere vunnet kampen mot de mørke Sjelene, som ikke lenger kan forvente å fullføre sin plan om Verdensherredømme. Det er kaos i rekkene deres og de leter desperate etter en utvei, samtidig som de fortsatt klynger seg til håpet om at de fortsatt skal finne en måte å lykkes på. Dere kan være helt sikre på at de ikke vil komme seg igjen etter alle de nederlagene de nå har opplevd. Som de imidlertid har vist i fortiden, så finner de det vanskelig å akseptere at de er slått. I mellomtiden vokser Lysets styrker seg stadig sterkere og stormer frem med all sin kraft i sin plan for en fullstendig tilbakevenden til Lyset. Noen av dere sanser allerede en større bevissthet om hva det er som skjer og denne vil øke ytterligere etterhvert som de hindringene som har ligget i veien for dere, blir fjernet.

Forandringene fortsetter sin fremmarsj og i raskere takt enn tidligere, og slik vil det fortsette hele veien frem til Oppstigningen. I mellomtiden vil det være nyttig for dere å følge med litt på nyhetene for å se etter indikasjoner på forandringer som er nær å bli kunngjort, men det vil bli gjort forsøk på å forhindre det, hvilket kan gi forsinkelser. Enhver forsinkelse vil uansett være kort ettersom de mørke Sjelene ikke lenger har den makt eller de forbindelser som gjør at de kan diktere ting. De er nå offer for sin egen plan om å gjøre alle andre til slaver, for denne planen har slått tilbake på dem selv. Med sin grådighet og arroganse har de aldri forestilt seg at de skulle kunne mislykkes, men nå er de forvirret og ikke i stand til å kontrollere det som skjer slik de har gjort i fortiden. Av den grunn kan vi alle konsentrere oss om de kommende forandringene og bistå på mange måter til at de blir fullstendig vellykket.

Noen av dere, som er mer sensitive enn andre, vil kanskje føle dere litt lett beruset når de høyere energiene treffer dere. Denne tilstanden vil snart gi seg etter hvert som dere blir vant til dem, men generelt sett vil folk føle seg oppløftet på en rekke ulike måter, og slik vil det fortsette. Dersom dere ikke har noen følelse av forandring inni dere, så bekymre dere ikke om det, for de nye energiene påvirker mennesker på forskjellig vis. Det viktigste er rett og slett at dere beholder roen og husker at dere tiltrekker dere energier i henhold til Loven om Tiltrekning. Dere er med andre ord på vei inn i en begivenhetsrik periode hvor mange ting vil skje, ofte i rask rekkefølge. Vær imidlertid ikke skuffet dersom en del ting blir holdt skjult for dere, for det finnes fortsatt dem som ønsker å "holde dere i mørket" om de kunne. Vi for vår del vil opplyse dere så snart den riktige tiden kommer for det. Så lang som overhodet mulig ville vi ønske å se en smidig overgang fra det gamle til det nye, men dette er kanskje ikke mulig før de mørke Sjelene er ute av veien for godt.

Vi kunne tenke oss å legge til et par kommentarer om gruppesjeler, og med fugler som eksempel, vil vi nevne at de utvikler seg de også. Når dere løfter dere opp vil dere finne at de har en skjønnhet som er enda dypere enn dere tidligere har sett, og på samme vis som blomster vil de respondere mere åpent på energiene fra et oppsteget Menneske. Fargene vil være mye mer levende og fremtredende og sangfuglenes sang vil være enda mer frydefull. Det dere kanskje mest av alt vil legge merke til er renheten og friskheten i alt omkring dere.

Dyr som dere nå betrakter som ville, vil bli mer og mer tamme og ikke lenger hverken aggressive eller kjøttetende. Tamdyr slik som for eksempel hester, vil respondere på et mye mer intelligent vis og være i stand til å kommunisere med Menneskene gjennom tankens kraft. Med tiden vil dette også gjelde kjæledyrene deres, spesielt katter og hunder som, som fortsatt vil være med dere, for det er bare de ville dyrene som "kommer sammen" til en gruppesjel.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg, på samme måte som dere, venter på å se og glede meg over forandringene som venter i kulissene. Alt kommer til sin tid og selvfølgelig, som vi kaller det, til rett tid. Så bli ikke fortvilet dersom noe av det som ligger deres hjerte nær ikke skjer, ettersom forsinkelser etter all sannsynlighet bare skyldes omstendighetene som hersker for øyeblikket. Vit også at hver eneste sjel vil befinne seg på det sted som er rett for dem i det øyeblikket Oppstigningen finner sted. Behold roen uansett hva dere står overfor gjennom denne siste perioden med gamle energier. Det vil bli en tid hvor dere vil bli satt på prøve på noen vis, men på lengre sikt vil alt falle til ro og dere vil oppleve mektig glede. Dere har fortjent deres plass i historien fordi dere med suksess har kommer dere gjennom en mektig periode av mørke. Dere har greid å overvinne forsøk på å lure dere i en felle for å forhindre Oppstigningen deres, og det har dere gjort med eleganse og besluttsomhet. Vi sier "Godt gjort!" og nyt fruktene av innsatsen deres, som fortsatt venter på å komme.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge