Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 25. august, 2017


Mike Quinsey - 25. august, 2017

Mike Quinsey

De aller viktigste tingene som venter på å komme i gang, er avhengige av de første skrittene for å introdusere re-valueringen av de ulike lands pengeenheter. Dette er nøkkelen til mange viktige forandringer som har blitt forberedt på forhånd, som vil sørge for at nyvalg raskt blir arrangert for å gjøre det mulig å etablere en ny Republikk og innsette en ny President. I mellomtiden vil Paul Ryan, som allerede har avlagt president-eden, fungere som valgt President inntil nyvalg blir gjennomført for å finne en ny leder. Det endelige målet er å sikre velstand og fremgang for hvert eneste menneske. Det vil ta tid, men forsinkelsene vil bli holdt på et minimum fordi alt grunnarbeidet allerede er gjennomført. NESARA og GESARA er de viktigste elementene i forandringene som totalt vil forandre fremtiden slik at en Gylden Tidsalder kan begynne. Så snart man har funnet løsninger på det nåværende kaos og problemer, vil alt bli til virkelighet mye raskere enn dere kan forestille dere. Alle forberedelser er allerede gjort og har ligget klare i lang tid, og de som er utpekt til å ta ledelsen er meget godt informert og fullt klar over hvilke oppgaver som ligger foran dem.

Det kan enda bli en liten stund å vente før alt dette kommer på plass, men fortvil ikke, for dere kan være sikre på at dere vil nyte godt av alt det som har blitt dere lovet og få store fordeler av det. For mange vil det bli en tid full av gledelige overraskelser, langt mer enn de kanskje har forestilt seg. Mange av de gamle måtene å gjøre ting på må forandres for å gjenspeile et samfunn som har løftet seg til et helt nytt bevissthetsnivå. Fred vil bli en realitet og gjøre det mulig for folk å komme sammen for i felleskap og skape vekst og utvikling, og i en kjærlighet som kommer fra erkjennelsen av at uansett rase eller hudfarge, så er dere alle Ett. Dere vil se ulike land begynne å samarbeide for at alle skal få det bedre og finne løsninger på alle sine ulikheter på fredelig vis. Re-valueringen av alle lands myntenheter vil snart være en realitet og dette alene vil føre til store forandringer til beste for alle. Fremtiden er planlagt for å gi dere mange gledelige overraskelser og dette vil være en belønning dere virkelig har gjort dere fortjent til fordi dere på forbløffende vis har greid å løfte dere selv inn i Lyset slik at Oppstigningen er sikret.

Dersom forandringene er mer enn dere greier å forstå, så vær snill å akseptere at de vil resultere i permanent fred og at alle mennesker kommer sammen i felleskap og glede. Det er helt klart at mange i høye maktposisjoner ikke er av Lyset og at de må tre tilside slik at fremskritt og utvikling blir mulig, og om de skulle gjøre motstand, så vil det ikke være til noen som helst nytte for dem. Det er mange sjeler av Lyset som venter på muligheten til å hjelpe Menneskeheten til å oppleve en smidig inntreden i den Nye Tidsalderen, og dette inkluderer Vesener fra andre sivilisasjoner som har vært assosiert med Jorden i lang, lang tid. Pleiadianerne, som er deres stamfedre, er de fremste av dem og de vil stå åpent frem så snart omstendighetene tillater det. Med dette vil Menneskeheten gjøre ytterligere fremskritt i et raskere tempo enn dere har opplevd tidligere. Etter å ha forberedt dere gjennom mange år, vil alt dere har drømt om skulle komme til dere, være klart og dere vil oppleve en vidunderlig tid hvor dere får nyte godene og fordelene av alle forandringene.

Det er stor glede i Himmelen over at Menneskeheten endelig har «blitt voksne» og at alle deres prøvelser og utfordringer på det nærmeste er over. Dere har gradvis blitt forberedt til å ta deres plass i Kosmos som oppstegne Vesener og storslagne feiringer ligger foran dere, for en slik bragd som dere har greid, er noe som ikke skjer veldig ofte. Det har krevd stor innsats fra alle involverte for å overvinne all negativiteten dere har stått overfor og som hadde potensial til å trekke dere ned for tusener av år. Likevel har dere gått gjennom den ene inkarnasjonen etter den andre og likevel greid å høyne vibrasjonene deres til et akseptabelt nivå som har sikret at Oppstigningen vil skje. Det er dere selv som har løftet vibrasjonen deres og således gjort dere fullt fortjent til den ros og akklamasjoner dere vil få. Jo tøffere utfordringene har vært, jo sterkere har deres vilje til å seire også vært, og dere har vunnet mye på å overvinne hindringene som ble lagt i veien for dere. Det er deres styrke og besluttsomhet som har gjort at dere har kommet gjennom dem og dere vil aldri behøve å gå denne veien igjen.

Tid, slik dere kjenner den, er en illusjon, men den tjener sin hensikt som virkemiddel til at dere utvikler dere langsomt, men sikkert uten at sjelen blir utsatt for press. I tillegg, ettersom tiden er uendelig, så er det ingen som jager på dere for å lykkes, og på alle stadier er det alltid hjelp å få om dere skulle trenge det. Faktum er at Veilederne deres ofte ser hva dere trenger før dere selv gjør det, og de som ledsager dere på veien er alltid der for å hjelpe dere. Hver eneste sjel er høyt respektert og elsket, men forstår i liten grad hvor viktig deres bragder virkelig blir ansett å være. Sjeler føler seg ofte isolert og alene med sine problemer, men de kan være forsikret om at det alltid er Lys-Vesener ved deres side som gir dem hjelp og oppmuntring.

Noen ganger tar dere problemene deres med dere til sengs og når dere går ut av kroppen og inn i de høyere riker, drøfter dere problemene med dem som er i stand til å gi dere gode og nyttige råd. Det kan også hende at dere møter sjeler dere er i slekt med og de kan enten være inkarnerte eller legemsløse. Av gode grunner husker dere normalt ikke slike møter, men det er ikke uvanlig at dere plutselig ser løsningen på problemene deres kort etter at dere våkner opp av søvnen. Det er også mulig for Veilederne deres å arrangere slik at dere møter noen som kan hjelpe dere å rydde opp i problemene, på en måte som dere ofte føler var en tilfeldighet. Vær imidlertid klar over at «tilfeldige» møter er nøye arrangert slik at det ikke skjer noen feil som kan føre til at dere mislykkes. Men skulle så likevel skje, så vil omstendighetene bli arrangert påny dersom det skulle være behov for det. Når de går til sengs tenker folk flest gjennom dagens hendelser og uløste problemer og dette er svært nyttig for på den måten har de et klart bilde av hva de trenger.

Etter hvert som dere utvikler dere kan det tenkes at veien videre forandres fordi dere fokuserer på nye «eventyr», og da vil også Veilederne dere forandre seg i samsvar med dette. Så uansett hvilke utfordringer dere møter, så vil dere alltid få den best mulige hjelp. Når dere føler en intuitiv innskytelse til å gå i en viss retning, så er det sannsynlig at det er Veilederne deres som ha ansvaret for det, fordi de har et bedre overblikk over hva som ligger foran dere. Noen ganger skjer det ting som er fordelaktig og gunstig for dere og dere kaller det «flaks» mens det i virkeligheten er arrangert for dere. Dere får så mye hjelp som dere overhodet ikke er klar over, så dere kan være forsikret om at dere aldri blir overlatt til dere selv med å løse et problem. Vær simpelthen klar over at hvis dere plutselig får en idé eller en innskytelse til å gjøre noe spesielt, så vil det være til beste for dere. Tross alt er den viktigste oppgaven til hjelperne deres å sørge for at dere holder dere til livsplanen deres og sørge for at dere oppfyller deres karmiske anliggender.

Denne måneden har virkelig potensial til å bli en spesiell måned og kan komme til å innvarsle at det vil komme en del overraskende begivenheter. Visse ting er i ferd med å nå et kritisk punkt - politisk sett er vi inne i en ustabil situasjon og bokstavelig talt kan alt skje. Som tidligere antydet vil det kun være nødvendig at én stor begivenhet skjer og så vil ting virkelig begynne å rulle. Så hold dere fast, for berg- og dalbane turen kan begynne når som helst. Alt sammen er i ferd med å bygge seg opp og mer enn én mulighet er sannsynlig, men uansett hva utfallet måtte bli, så vil det være meget løfterikt for dere i det lange løp.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge