Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 1. september, 2017


Mike Quinsey - 1. september, 2017

Mike Quinsey

Det finnes ingen tvil om at tiden går stadig fortere etter hvert som dere gjør fremskritt mot tiden med mektige forandringer som vil forvandle deres verden. Dere er nå på vei inn i de høyere vibrasjoner som følger med at Jorden beveger seg inn i fotonbeltet, og de vil forandre Jorden til det som tilslutt vil fremstå som et paradis sammenliknet med det dere hittil har opplevd. Dette er forandringer som har vært planlagt gjennom lang tid og nå er i ferd med manifestere litt etter litt, og ingen ting kan hindre dem i å bli til virkelighet i full mon. Mye avhenger av kunngjøringen som vil bli gitt om den nye Republikken som nå er klar til å erstatte den nåværende. De mørke vil gjøre alt i sin makt for å forsinke proklamasjonene og er temmelig desperate fordi de fortsetter å miste sin makt i rekordfart.

De mørke Sjelene som forsøker å skape utsettelser, er klart en viktig faktor i den utviklingen som snart vil finne sted, men ingen ting kan stanse utviklingen i riktig retning. Det endelige resultatet er styrt av universelle regler som sikrer at de eneste sjelene som kan gjennomføre Oppstigningen er de hvis vibrasjoner har blitt løftet opp. Det ville ikke være i deres interesse, for dem som ikke har høynet sine vibrasjoner, å prøve å finne en plass i Oppstigningen, selv om de på et eller annet vi skulle greie det, for det ville bli en meget ubehagelig opplevelse for dem. De vil fortsette sin utvikling på sin egen tidslinje, i en ny syklus i en annen retning, som tilslutt vil gi dem ytterligere muligheter til å oppnå Oppstigning. En sjels utvikling forgår kontinuerlig og på planlagt vis, slik at den til slutt sikrer suksess.

Etter hvert som sjeler utvikler seg, vil de bli gitt informasjon i samsvar med det nivået de befinner seg på. Det blir gjort på denne måten for at ingen sjeler skal bli overveldet av informasjonsmengden eller bli gitt informasjon som er for avansert til at de kan forstå den. Dere som er på vei mot Oppstigningen vil imidlertid trenge å motta mere informasjon, i raskere tempo, slik at dere er tilstrekkelig informert til å takle de nye aspektene av livet som er i ferd med å åpenbare seg. For eksempel er det mange av dere som vet at dere har et Høyere Selv, men ikke alle innser at det er dere selv, i den forstand at da dere inkarnerte så brakte dere med dere kun et begrenset aspekt av dere selv. Dette skulle sørge for, for å si det slik, at dere startet med blanke ark og kunne fokusere på livet i de lavere vibrasjonene uten å bli distrahert. Hvordan dere har respondert på og taklet problemene har gitt dere uvurderlig erfaringer som dere i fremtiden vil dra stor nytte av.

Det er mye dere ikke vet om menneskekroppen, men det er positive tegn på utvikling i riktig retning. Så mye av deres medisinske kunnskap i dag er primitiv sammenliknet med det som vil finnes i den meget nær fremtid. Dere klarer dere ganske bra med de evnene dere har til å tenke ut løsninger, men med de høyt utviklete unge sjelene som nå er rede til å vise dere hva de kan, så vil dere gjøre kjempesprang fremover. Kirurgkniven vil etter hvert “gå helt av moten” og alle problemer vil bli behandlet uten å skjære i kroppen. Uansett vil det være slik at når sjeler løfter seg opp, så vil de ha full kontroll over sin egen kropp og ha lite eller intet behov for healing, og de vi hele tiden ha perfekt helse. Det er også verdt å huske på at når den tiden kommer, så vil dere hele tiden leve i en ung kropp som ikke eldes. Mye av dette vil oppnås med tankens kraft, så mye så at dere kan manifestere alt dere trenger for å dekke alle deres behov.

Det er mye informasjon som i den kommende tiden vil bli frigitt fordi dere trenger å ha et mye bredere perspektiv på livet som vil bli temmelig forskjellig fra det dere nå er vant med. Det er så mange forandringer til det bedre som venter på å bli introdusert, men som dere har blitt fortalt mange ganger tidligere, så må omstendighetene være de rette slik at de ikke kan bli forpurret eller utsatt. For eksempel vil bilen bli erstattet med kjøretøy som ikke forbrenner drivstoff for å gå, men i stedet bruker fri energi som ikke forurenser. Idéer som gjenspeiler hvilken retning teknologien går, er allerede under utvikling og det vil ikke bli noen forsinkelser med hensyn til å introdusere dem for dere. Fremtiden er meget spennende, men den er for fredselskende sjeler som bryr seg om hverandre og med stor gleder deler med hverandre av Jordens rikdommer. Dere er En Menneskerasen og så snart dere begynner å samarbeide for alles beste, så vil utviklingen være rask og oppløftende.

La meg gjenta at fra 2012 av har dere gått inn i en tid uten spesifikke spådommer, bortsett fra Oppstigningen, og dere vil ha mye dere skal erfare og lære i tiden frem til den. Dere lager selv denne veien ved hjelp av deres tanker, ønsker og handlinger og disse er allerede av en høyere vibrasjon enn dere tidligere har opplevd. De nye energiene dere nå tar imot, hjelper dere også å komme videre i deres evolusjon og dere er på vei inn i en ny sektor av verdensrommet som vil være enda gunstigere for dere. Alle de gamle vibrasjonene er raskt i ferd med å svinne hen ettersom det ikke lenger finnes noen plass for dem.

Midt oppi slike forandringer er det tilgivelig å tro at kaoset aldri vil ta slutt, for det er faktisk en vanskelig tid dere går gjennom. Imidlertid vil ikke dette vare stort lenger når de nye energiene får fotfeste. De største forandringene som vil komme, vil for de fleste av dere bli betraktet som svært velkomne, samtidig som de gamle energiene vil falle vekk etter hvert som de blir mindre og mindre effektive og ikke lenger får “næring”. Gleden deres vil ikke bli kortlivet ettersom perioden etter Oppstigningen vil vare i mer enn tusen år. I denne samme perioden vil dere, på grunn av oppløftende vibrasjoner, heller ikke eldes og vil kunne være på akkurat det aldersnivå som passer dere. På samme vis vil ikke ting lenger råtne eller brytes ned og fortsatt er det så mye som vil komme at dere knapt nok vil klare å holde følge med på alt sammen.

Fremtiden deres er nå allerede på plass, så uansett hvor mye dere nå må anstrenge dere, så vil det være vel verdt det. Det faktum at dere ikke lenger trenger å lide av sykdom, og at dere vil være ved full helse hele tiden, er igjen takket være de høyere vibrasjonene. Når det kommer til stykket, så er allting energi i bevegelse og utviklingen deres i fremtiden vil bli fokusert omkring dette og således dekke alle deres behov. Det vil være deres egen tankes kraft som vil gi dere det meste av det dere trenger, så dere forstår at livet da vil være totalt forskjellig fra det dere nå er vant til. Det som venter dere burde gi dere styrke til å komme dere gjennom alle nåværende vanskeligheter eller problemer, ettersom disse ikke vil vare lenge.

I mellom tiden vender ikke sjeler seg bare mot Lyset, men stadig flere har nå ønske om å hjelpe sine medreisende og prøver å finne måter de kan hjelpe på. Dette er steg som hjelper til med å løfte vibrasjonene på Jorden og ytterligere svekke de mørkes makt og kraft. Hvert lille positive bidrag hjelper og kollektivt har Lysarbeiderne mye mere makt enn de egentlig skjønner. Det er så hjertevarmende for oss å se hvordan Lyset sprer seg så raskt, men dette er likevel som forventet etter at dere løftet vibrasjonene deres etter at dere passerte milepælen 2012. Vi kan ikke si annet enn “godt gjort” til alle sjeler som har bidratt til den suksessen dere nå opplever og gleder dere over.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge