Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 4. august, 2017


Mike Quinsey - 4. august, 2017

Mike Quinsey

Vibrasjonene fortsetter å øke og de sjeler som er av de laveste vibrasjoner finner dem vanskeligere og vanskeligere å takle og resultatet er at de blir desorientert. Det skulle være unødvendig å si, men de vil forlate disse høye nivåene når Oppstigningen skjer, og finne veien til et nivå som de finner komfortabelt og som de trivs med. De av dere som høyner vibrasjonene deres vil naturligvis ikke føle noen effekt som gjør ting vanskelig for dere, tvert imot vil dere bli begeistret og oppløftet av dem. Alle sjeler som er i stand til å integrere de høyere vibrasjonene vil finne at livet deres blir mere behagelig og tilfredsstillende, og de vil bli tiltrukket til sjeler som er av tilsvarende vibrasjon som dem selv. Like tiltrekker like, og slik er det også når det gjelder dere, men av karmiske årsaker kan sjeler fra mange ulike vibrasjonsnivåer være del av deres livsopplevelser. Faktum er at karma tar presedens over alle andre betraktninger ettersom det er en av de viktigste faktorene i deres utvikling.

Det dere ser omkring dere, er usikkerhet som kommer av mye forvirring etter hvert som folk prøver å forstå hva det er som skjer. Til slutt vil man få en følelse av at dette har en fordelaktig hensikt og det vil bli helt tydelig at dere vil ikke lenger være tjent med de gamle vibrasjonene. Med løftet om at krig med atomvåpen vil bli forhindret og allerede tilhører fortiden, oppstår en følelse av lettelse og av at fred endelig senker seg over Jorden. For hvordan skulle dere ellers kunne ønske de nye vibrasjonene velkommen, dersom dere fortsatt var fulle av frykt for krig og ødeleggelse? Å leve i fred er deres medfødte rett og normale måte å leve på, og dette vil vende tilbake mye raskere enn dere forventer. Kast av dere alle snikende eller forføreriske tanker om krig og la dem simpelthen bli et avsluttet kapittel i Menneskets historie. Mange av dere har gjort dere fortjent til en plass i den Nye Tidsalderen og dere er godt på vei til å bli Galaktiske Vesener.

Ikke gjøre dere mindre enn dere er og lev uten ambisjoner, for dere er så mye, mye mer enn dere ser for dere eller greier å fatte. Det er bare det at gjennom mangfoldige liv har dere blitt dratt ned i de lavere vibrasjonene og glemt deres sanne potensial. I virkeligheten har dere alt dere trenger til å være alt dere måtte ønske å være og det finnes ingen grenser for hva dere kan greie å oppnå. Om ikke lenge vil dere være i posisjon til selv å velge hvor deres neste liv skal ta dere, og det vil ikke være fullt av begrensninger slik det har vært frem til nå. Dere vil ha bevist at dere er rede til å bli en sjel av rent Lys og Universet vil åpne seg opp for dere. Dere har liten eller ingen idé om de vidunderlige muligheten som da åpner seg opp for dere. Alt dere har opplevd tidligere vil virke som en vond drøm selv om dere vil ta vare på minnene om alle de stunder dere har opplevd av glede og oppstemthet.

Det er mye som for tiden blir avdekket som ikke vil ha noen plass i fremtiden, og som avslører hvordan mange mennesker har lurt seg unna sine forpliktelser, som for eksempel ved å finne måter å unngå å betale skatt som skulle gå til felles goder og til hjelp og støtte for andre. Det finnes i virkeligheten mange uakseptable opplegg som har tilsvarende mål, og bit for bit vil de komme frem i lyset. Alle mennesker må bidra på et rettferdig vis til det beste for alle og også vise dette gjennom sine handlinger. Dere kan ekspandere på denne tanken og se nærmere på hvordan ting praktiseres på verdensplan i dag og som viser dere det enorme gapet mellom dem som blir definert som rike og velhavende, i motsetning til dem som lever i håpløshet og fattigdom. I det samfunnet som er i ferd med å bli til virkelighet, som virkelig bryr seg om hvert eneste menneske, skal ingen bli overlatt til seg selv og være et lykkelig og fullt akseptabelt liv foruten. Når hele deres holdning til det å ha det bra løftes opp, så vil også det uakseptable ansiktet til dem som kun søker selvforherligelse også forandres. Vær forsikret om at holdninger og politikk med hensyn til hele Menneskeheten vil forandre seg til beste for alle ikke for fjern fremtid.

Det er allerede mange mennesker som er i ferd med å våkne opp og erkjenne behovet for å finne helt nye måter å fordele verdens rikdommer på og ta dem tilbake fra dem som har styrt dem inn i hemmelige prosjekter med skjulte motiver. Dere behøver overhodet ikke tvile på at dette vil bli tatt tak i på ordentlig, når det rette øyeblikket kommer og nye paradigmer vil være i virksomhet og hvor dere vil se at den Nye Tidsalderen vil erstatte alle de gamle måtene å gjøre ting på, som nå blir betraktet som helt uakseptable. Alt dere har gått glipp av vil snart bli gitt dere tilbake og alle kan se frem til et lykkelig liv fylt av glede. Dere har klart å komme dere gjennom en tid med mange prøvelser og vil få deres vel fortjente belønning når dere kan glede dere over de enorme forandringene som står på terskelen til å manifestere. Dere har allerede blitt gitt en viss idé om hva dere kan forvente og dere kan være forsikret om at dere på ingen måte vil bli skuffet. Dere må ta igjen den tiden dere har mistet og det vil ikke bli lett å følge med på alle forandringene etter hvert som de kommer. Gud har gitt dekret om at denne syklusens avslutning skal være til deres store fryd og tilfredshet, hvor harmoni og glede skal være deres. De mørke vil ikke lenger være her på Jorden og fordi alt som har med krig å gjøre har blitt fjernet, kan den Gyldne Tidsalderen begynne.

Vær muntre og glade og vit at uansett hvilke problemer dere måtte oppleve nå, så vil de gradvis bli løst slik at man oppnår fred i verden. Dere vil være kjærlighet i virksomhet og åpne armene mot deres Galaktiske Familie som har ventet tålmodige på at dere skulle vokse opp og bli modne mennesker. Dere vil også med tiden bli mentorer for andre som kommer etter dere, så evolusjonenes energi fortsetter å bære alle fremover. Det vil ikke være noen hast med noen ting ettersom dere vil leve i “Nået” som Oppstegne Vesener. Det er en tid som er vanskelig å forestille seg for dere mens dere lever i de lavere vibrasjonene, men den vil uten tvil overgå deres forventninger. Noen sjeler vil føle seg kallet til å “gå i tjeneste for å hjelpe andre” og kan godt tenkes å vende tilbake til de lavere dimensjoner for å hjelpe dem som strever med å komme videre i sin utvikling. Dere kan være helt sikre på at i alle stadier av deres evolusjon, så er det alltid noen som rekker en hjelpende hånd ned til dere for å hjelpe dere på veien.

De av dere som befinner dere på stigen opp mot Oppstigningen er lysende eksempler på hva man kan greie når dere går inn for saken. Det krever total tro på deres egne evner og at dere unngår å bli negativt påvirket av andre omkring dere. Det dere imidlertid må greie, er å holde dere rolige når dere står overfor provokasjoner. Dere må være sentrert i deres Selv og bygge opp en styrke som gjør at dere kan ri av enhver storm og fortsatt være dere selv. Bli ikke fortvilt om dere noen ganger ikke skulle greie det, for dere vil uansett ha gjort fremskritt og Veilederne deres vil være ved deres side og spille sin rolle. Dere vil alltid ha noe å vinne fra alle positive ting dere har gjort.

Det foregår en omfattende utrenskning på de høyeste nivåer ettersom de som ikke evner å ta inn de høyere vibrasjonene, ikke er egnet til å lede dere inn i den Nye Tidsalderen. De har vanskeligheter med å opprettholde sitt forståelsesnivå, som ikke lenger er kompatibelt med de innkommende høyere vibrasjonene. Enkelt sagt er de ikke i stand til å overleve de forandringene som skjer og må vike plassen for dem som kan. Ha ingen frykt, for alt vil utspille seg helt og holdent som lovet og ingen ting vil få lov til å stille seg i veien. Dere er på vei inn i en ny syklus som vil bære videre fremover de sjelene som har greid å løfte vibrasjonene sine. Vi applauderer deres utholdenhet og besluttsomhet som har gjort det mulig for dere å lykkes og med én stemme uttrykker vi vår kjærlighet og beundring for dere alle.

Gi aldri etter for dem som benytter slu og svikefullt metoder til å bremse fremskrittene deres og vit at dere har den styrke og besluttsomhet dere trenger til å avlede negative energier. Husk hele tiden på at dere opprettholder deres vibrasjonsnivå ved å være positive til enhver tid og da kan dere ikke bli distrahert vekk fra den Lysets Vei dere har valgt. Vi forlater dere nå med vår kjærlighet og velsignelser for å gi dere medvind på deres vei mot friheten.

I Kjærlighet og Lys

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge