Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, June 6, 2011

SaLuSa, June 6, 2011

Det er virkelig ingen ting å være redd for nå som dere går inn i den siste perioden under de mørke makter. De lever på lånt tid og vet at deres dager er talte. Makten har allerede skiftet og ligger nå hos de som følger Lyset. Det skaper et nytt mønster som manifesterer det nye paradigmet. Når det gamle faller sammen, kan det ikke eksistere noe vakuum, så tomrommet blir umiddelbart fylt med de visjonene dere har for den Gyldne Tidsalder. Det kan ikke være på noe annet vis, for vibrasjonene fortsetter å øke og legger bak seg alt som ikke kan løftes opp. Det vil bli returnert til det uendelige reservoar av umanifestert materie, slik at det kan brukes på nytt i nye skapelsesprosesser. Deres Jord er derfor som et summende vepsebol på grunn av den sorteringsprosessen som foregår. Og likevel, midt i det som synes kaotisk, så er det like fullt en guddommelig plan som utfolder seg. Over alt i Universet er det ordnede forhold og alt skrider frem mot forandringen, slik at alt er klart til den store Oppstigningen. Dere er de eneste som trenger hjelp for å oppfylle deres oppgaver og ansvar, og det er som ventet når man tar i betraktning de lave vibrasjonene dere lever i.

Når Mestrene og andre høyt åndelig utviklete sjeler på Jorden endelig kan stå åpent og fritt frem, vil de åpne deres sinn til en sann forståelse av den utvikling dere har gått gjennom og deres slektskap til Skaperen. Gjennom mange liv i denne syklusen har dere knyttet dere til falske læresetninger og mange av dere har derfor tankemønstre som er vanskelig å komme ut av. Det er der de vil komme på banen og hjelpe dere å komme videre, med et åpent sinn og ny forståelse. Det vil ikke være vanskelig ettersom dere allerede bærer så mye av sannheten inni dere, som dere har tilgang til. Dere er ikke lenger avhengige av å bli ledet av andre, selv om det er nyttig å forstå hvordan det åndelige og vitenskapelige henger sammen. Man har allerede forstått for lenge siden at de ville rykke nærmere hverandre. Det er blitt åpenbart nå at vitenskapen aksepterer de underliggende nivåer av bevissthet i all materie.

I tusener av år har det usynlige vært det som har gjort det vanskelig for dere å forstå og det har ført til en rekke feiltolkninger og resultert i teorier som hviler på sviktende grunnlag. Generelt ser vi nå at flere og flere ser livet etter døden slik det egentlig er, og at overtro og frykt må vike plassen for en indre forståelse. Når dere står overfor spørsmål av åndelig natur, vil svaret alltid komme til dere gjennom meditasjon eller ganske enkelt avslapning, hvor dere åpner sinnet til kontakt med deres Høyere Selv. Vi gir dere selvfølgelig den veiledning vi kan, men vi vil aldri presse våre meninger på dere. Vi legger fakta foran dere slik vi ser dem, men vi har ofte understreket at dere må være kritiske og kjenne etter hva som føles riktig for dere selv. Sannheten er mangefarget, og i samsvar med det utviklingsnivå dere er på, vil dere ta inn det som passer med deres virkelighetsoppfatning til enhver tid. Så lenge dere alltid er villige til å revurdere deres oppfatning i lys av ny informasjon, så vil dere med sikkerhet utvikle dere i et tempo som passer for dere.

Når dere kommer frem til Oppstigningen, så vil alle ha fått vite om den store oppløftelse og hensikten med den. Det vil skje gjennom informasjon gitt dere direkte her på Jorden, men også i de høyere riker som dere besøker mens deres fysiske kropp sover tungt. Det er deres egne frie vilje som tar beslutningen om å stige opp eller ikke, men valget gjøres etter å ha blitt fullt ut informert om hva det innebærer. Om dere ikke føler dere rede, er det ikke noe stigma knyttet til det, ettersom deres sivilisasjon består av sjeler på alle utviklingsnivåer fra hele Universet.

Etter hvert som sannheten om deres nære fortid kommer ut, så vil all den kriminelle aktivitet som har foregått og som omfatter kriminalitet mot menneskeheten, også komme til overflaten. Det som har vært skjult vil nå bli synlig og det vil hjelpe dere å kaste av dere de doktriner og tillærte tankesett som har gjort dere til slaver. Det går nå raskt opp for dere at friheten har blitt tatt fra dere og det har satt i gang en reaksjon som har som mål å ta den tilbake. Det gjøres med fysiske virkemidler, men også med det dere kaller diplomatiske midler, hvor forhandlingene utføres av våre allierte.  Det er ingen liten oppgave, men så snart det er flertall for forandringen, vil vi presse på, for forandringene er nødt til finne sted selv om det finnes motstand mot dem. Det finnes ikke noen reelle argumenter mot det vi holder på med, ettersom vi er i ferd med å gjenopprette de rettighetene dere så lenge har blitt nektet. Deres frie vilje har blitt stadig mer begrenset ettersom den ene regjering etter den andre har kommet under innflytelse av Illuminati. Om dere syns at det høres ut som en drøy påstand, så må dere forstå at deres innflytelse har infiltrert enhver regjering og alle store forretningsselskaper, hvor de har plassert sine støttespillere. Det er derfor utviklingen har gått så langsomt, fordi de har lagt så mange hindringer i veien for dere. Imidlertid er det en kamp vi i realiteten allerede har vunnet, for våre medarbeidere opplever stadig nye suksesser.

Ser dere ikke, Kjære Sjeler, at bortsett fra at de mørke har manipulert været og deres teknologi som kan sette i gang jordskjelv, så har det vært uvanlig fredelig på jorden. De dommedagsprofetier som mange har kommet med har ikke skjedd fyllest, for alle slike ting har vi kontroll med, selv om vi likevel må tillate at Moder Jord utfører sitt eget renselsesarbeid. Det finnes ikke noe verdensomspennende scenario som vil føre til fullstendig sammenbrudd og kollaps. Mørkets syklus nærmer seg slutten ettersom Lyset nå gjennomsyrer hvert eneste atom på Jorden og fører til at bevissthetsnivåene raskt øker. Det er Lyset som er på fremmarsj og løfter alt annet opp sammen med det. Det er en ustoppelig kraft for det gode, som dere selv har invitert til å spille en rolle i deres liv.

Dere er beundringsverdig tålmodige i deres forståelse av den større hensikt med alt det som skjer og vi setter stor pris at dere medvirker sammen med oss. Dere forstår vel at dere er her alle sammen akkurat i denne tiden, fordi dere har spesielle roller å utføre for å sikre at Oppstigningen skjer som planlagt. Det er mange sjeler som fortsatt er usikre, noen til og med fullstendig uvitende, om denne vidunderlige anledningen til å legge de gamle vibrasjonene bak dere for godt. Det er der dere kan komme inn med deres innsikt og forståelse. Deres egne høye vibrasjonen vil trekke dem til dere og det gir dere mulighet til dele tanker med dem og på forsiktig vis kunne vinne innpass med ideer som kan hjelpe dem å åpne seg for sannheten. Gjort på riktig måte vil det ikke være belærende eller sjokkerende.  Dere er budbringere som videreformidler informasjon til andre og dere lykkes virkelig med det arbeidet. Vi takker dere og roser dere for deres uselviske arbeid med å hjelpe deres medreisende på sin ferd gjennom mørket.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vil fortele dere at den Galaktiske Føderasjon er svært oppglødd over fremskrittene på Jorden. Alt utvikler seg svært bra og i samsvar med planen og peker tydelig i retning av en omfattende forandring og fremskritt som vi har ansvaret for.


Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge