Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 23, 2011

SaLuSa, May 23, 2011

Som man kunne vente, er det profetier som kommer og går, og til tider er det visse grupper som føler at de har blitt ”veiledet” til en som støtter deres tro. Dere kan jo undres over hvordan det kan skje, men i mange tilfeller er det et resultat av energier som er ”gitt” til hendelse som er av religiøs viktighet. Det kan stamme fra hundreder, kanskje tusen år tilbake, og gradvis blir det en slik kraft at den vil innvirke på bevisstheten til de troende og således kan den bli gjort til virkelighet. De faktorene som resulterer i at slikt ikke hender er sterkere nå, fordi tidene har endret seg, sammen med bevissthetsskiftet og Lyset som virker dempende. Resultatet er at spådommene ikke lenger bæres frem og derfor ikke manifesterer. Med andre ord er det ikke lenger nødvendig med alle de forandringene for var ventet, fordi menneskene har beveget seg inn i et nytt paradigme. Apokalypsen vil derfor ikke finne sted som forutsagt, selv om det vil bli mange forandringer på Jorden, men ingen som vil medføre massedød og ødeleggelse.

Om det er mulig, ville det være best om flest mulig mennesker fokuserte på de positive sidene ved forandringene, og som vi så ofte har anbefalt; holde visjon om den Nye Jorden i fokus. Den tiden vi er inne i kan gjøre mange forvirret, når de ikke helt vet hva de skal tro på eller vente seg, og de mørke kreftenes handlinger gjør det ikke lettere for dem. De har planlagt å sette i scene hendelser som stemmer overens med spådommene, for på den måten å oppfylle folks forventninger og gi næring til frykten. Vi kjenner til deres planer og innen visse grenser, som tar hensyn til karmiske faktorer, kan vi hindre at de blir gjennomført.  Vi har forhindret en tredje verdenskrig, ødeleggelse av Jorden og pest og sykdommer som ville ha utradert mye av Jordens befolkning. Det har vært i samsvar med våre oppgaver med å sikre at dere trygt når frem til Oppstigningen og at ikke en eneste sjel blir fratatt muligheten til å stige opp.

Det er ikke sikkert at dere opplever det slik, men dere er i ferd med å løfte dere selv opp fra de lavere energiene, og når dere så gjør, så vil de mørke kreftenes handlinger avta, fordi Lyset tar kraften fra dem. Når vi stadig får flere brikker på plass og får våre allierte inn i autoritetsposisjoner, så kan vi gjennom dem også påvirke, i stadig økende grad, hva som skjer. Alt i alt så gjør vi solide fremskritt mot våre mål og de endringene som vil føre til at de mørke kreftene blir fratatt makten og fjernet. Så vær sikker på at selv om dere ikke kan få vite detaljene, så når vi stadig nye mål som stadig setter mer fart på prosessen. Når det først begynner på alvor, er resultatet gitt, fordi den Guddommelige plan vil manifestere, uansett andre ytre hendelser. Det er av den grunn vi ofte minner dere om at Lyset allerede har vunnet den seieren som er blitt lovet dere. Det er overhodet ingen grunn til å frykte, og hva enn dere planla at dere skulle gå gjennom i endetiden, vil finne sted.

Vi hjelper dere å holde blikket rettet fremover, for det kommer en tid da fortiden ikke lenger vil påvirke dere mer. Så snart dere har steget opp og bevisstheten deres er blitt sterkt utvidet, vil dere i virkeligheten koble dere løs fra minnene om livet i de lavere vibrasjoner. De vil ikke lenger være viktige, men ikke desto mindre vil de erfaringene dere har vunnet alltid være med dere. Dere vil til evig tid være underveis på en åndelig reise tilbake til Kilden og det gjelder alle sjeler uansett, uten unntak. Så da forstår dere at når dere møter andre sjeler, så har dere mye felles og ikke minst det faktum at dere opprinnelig kommer fra den samme Kilden. Dere valgte å oppleve å være atskilt fra den og tok utfordringen med å finne veien tilbake til Lyset og det bevissthetsnivå som til fulle gir dere tilbake de underbevisste minnene om deres sanne Jeg. Mange av dere har greid å oppnå det, og det var den suksessen som gjorde det mulig å bevilge mer tid, slik at så mange sjeler som mulig får muligheten til å stige opp. Hadde det ikke vært for det, så ville dere ikke vært her nå, men reisen ville vært slutt ved årtusenskiftet.

Så da, Kjære Sjeler, kan dere forstå den beundring og kjærlighet som strømmer til dere fra de høyere dimensjonene, ettersom suksessen bare var mulig på grunn av deres pågangsmot og sterke vilje til å overvinne enhver hindring. Dere er i sannhet storslagne Vesener og i nær fremtid vil dere stå side om side med oss som fullt bevisste Vesener. Uansett hva dere har opplevd på Jorden, så nedvurder ikke dere selv, fordi hele ideen med å være på Jorden var å slippe seg ned i de lavere vibrasjonene. Det dere der har lært er av monumental betydning, og ikke hvordan denne læringen oppstod, for dere har alle fått erfare hvordan mørket kan dra dere ned. På hvilken annen måte kunne dere lære å takle dem og fullt ut forstå hvordan dere kan overvinne dem? Dere blir ikke sett på som syndere, slik mange vil ha dere til å tro. Livet på Jorden var ment å leves og for å velge hvilke erfaringer det enn måtte være, som fremmet deres forståelse og ledet dere tilbake til Lyset.

Dere har alle sammen hatt så mange liv i dualiteten at det er forståelig at dere nå føler at tiden er moden for forandring. For mange sjeler er det ikke stort mer å lære her, og fordi de har gjenfunnet kontakten med Lyset, slik at er de klare til å løfte seg opp. Forberedelsene til dette har pågått gjennom mange hundre år og mektige Vesener har vandret på Jorden for å hjelpe dere å forstå sannheten om deres Guddommelige opphav. Deres lære har i mange tilfeller blitt forvrengt, men det gjør det enda mer beundringsverdig at dere likevel har funnet Lyset. Kjærlighet er nøkkelordet for deres fremgang, enten dere tar imot kjærlighet eller gir den til andre, og når dere kommer så langt at dere kan gi den uten betingelser, så er dere i sannhet Ett med Krisusbevisstheten *. Vi snakker om Ubetinget Kjærlighet det betyr å gi den uten å dømme og uten å ønske noe tilbake. Menneskene har en tendens til å sette betingelser for å gi av sin kjærlighet og det må dere lære å legge vekk nå i den siste tiden frem mot Oppstigningen. Gjør deres aller beste og dere vil etter hvert finne at det blir letter å tenke på den måten og det vil komme naturlig etter hvert som bevissthetsnivået deres øker.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og har tillit til at meldingene våre litt etter litt har gitt dere en bedre forståelse av hva den Galaktiske Føderasjon representerer. Vi er dere, fra deres fremtid og dere vil med letthet gå videre fra deres nåværende levemåte til et levevis som gjør dere verdige til å være Galaktiske Vesener.  For oss er dette en utrolig spennende tid, når vi tenker på at dere inviteres til på ny å bli dere egentlig er – Barn av Stjernene.


Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge