Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 25.mars, 2016


Mike Quinsey - 25.mars, 2016

Mike Quinsey

Enten dere er klar over det eller ikke, så skrider ting meget bra fremover, til tross for de mange forsinkelsene. Disse vil imidlertid ikke på noen måte kunne påvirke det endelige resultatet, for det er omhyggelig planlagt. Lysets Styrker kommer nærmere og nærmere dere etter hvert som tiden går og står klare til å gjennomføre sine oppdrag på svært kort varsel. De mørke Sjelene og lakeiene deres er kun en liten styrke sammenliknet med Lyset, men ikke desto mindre kan de skape forsinkelser i arbeidet deres, slik dere har erfart. "Re-valueringen" er klar til å begynne og vil gjøre det så snart de som har ansvaret for den er tilstrekkelig sikre på at de kan sette den i gang uten at de utsetter forløpet for risiko. Planen involverer mange land som nå er klare til å sette i gang på kort varsel. Dere kan være forsikret om at ting er så langt kommet at ingen ting vil kunne hindre at forandringene til slutt vil skje.

Det forekommer fortsatt opprør og uroligheter på Jorden når de mørke Sjelene fortsetter å gjøre sitt nærvær følbart gjennom sine meningsløse angrep på uskyldige mennesker. Naturligvis er karma involvert, men det kan på ingen måte unnskylde deres morderiske intensjoner. Det hjelpere dem overhodet ikke med å fremme sin sak, men gjør at folk over alt tar avstand fra dem og ikke vil ha noe med dem å gjøre. Det vil bli satt en total stopper for alt dette så snart et visst punkt er nådd. I mellomtiden vil dere fortsette å utvikle dere mens de stadig økende vibrasjonene fortsetter å løfte dere opp og vil trekke dere stadig lengre vekk fra de lavere vibrasjonene, inntil dere er klare til å stige opp.

Sannheten om Menneskerasens evolusjon er temmelig fjern fra det dere har fått presentert som fakta og i de nære fremtid vil historiebøkene deres bli omskrevet slik at de gjenspeiler sannheten. De mørke Sjelene har prøvd å holde dere nede ved å skjule sannheten for dere, men dette har vært til ingen nytte. Gjennom lang tid har sjeler av Lyset blitt født inn til Jorden med sine minner om det de har opplevd i tidligere liv intakt. Det er ikke lenger på noen måte mulig å fortsette å skjule sannheten og mange kilder står klare til å avsløre det de vet. Sannheten vil sette dere fri fra det falske bildet både religion og historiebøkene har gitt dere og gjøre dere klare til å ta deres plass i de høyere riker. Løgnaktige og usanne fremstillinger av sannheten om evolusjonshistorien til Menneskerasen kan ikke lenger godtas, og på høyere nivåer er det mulig, om nødvendig, å reise tilbake i tid og se med egne øye hva som faktisk skjedde.

Det er viktig at dere fortsetter å holde fokus på målet deres og ikke tillater at tvil får snike seg inn i deres sinn. Det er ikke til å unngå at endetiden er ustabil og urolig, men Lyset fortsetter å løfte opp og overlater de lavere vibrasjonene til å finne sitt eget nivå. Imidlertid er det forandringer i gang over alt og det endelige resultatet er at Lyset blir den dominerende kraften. Det gamle har ingen plass i den Nye Tidsalderen som akkurat har begynt, og de sjelene som klynger seg til det gamle, vil forbli på et nivå som samsvarer med deres behov. Dette er en fullkomment rettferdig og akseptabel vei evolusjonsmessig.

Venner og sågar familiemedlemmer kan tenkes å gå til et annet vibrasjonsnivå er deres eget, men vit at hver eneste sjel vil ende opp nøyaktig der hvor de er ment å være. Nær familie vil som regel ha nokså like behov, hvilket er en årsak til at de ofte inkarnerer sammen. Uansett hva som skjer vil hver eneste sjel befinne seg på eksakt riktig nivå. Fordi dere har fri vilje, kan dere selvfølgelig gå tilbake til et tidligere utviklingsstadium, dersom der er nødvendig for å fremme deres evolusjon. En ting dere ikke kan gjøre, er å bevege dere til et nivå som er høyere enn deres egne vibrasjoner. Imidlertid er det mulig for dere å besøke et høyere nivå, ledsaget av en sjel som allerede er av denne vibrasjonene og som beskytter dere.

En tid nærmer seg hvor alle mennesker vil ha alt de trenger for å leve et bekvemt liv og ingen vil mangle noe. Dere vil bygge dere opp til dette nivået i hovedsak hjulpet av St. Germain, som har enorme pengefonds til disposisjon som bare venter på å bli utløst og fordelt. Dere vil bli overordentlig forbløffet når dere får full kjennskap til de planene som ble lagt for årtusener siden for å bringe dere til dette punktet i tiden. Til tider har dere følt at dere har kjempet en ensom kamp mot de mørke Sjelene, men dere har til enhver tid vært støttet av et enormt antall hjelpere som har arbeidet for Lyset, Kjærligheten og Sannheten.

Forandringene vil komme i deres levetid uansett hvor mange hindringer som blir plassert i deres vei. De er allerede inne i manifesteringsprosessen og det finnes en velordnet rekkefølge med hensyn til når de vil bli kunngjort. Høyeste prioritet er å bringe sivilisasjonen deres til et punkt hvor mangel på livsnødvendigheter for et bekvemt liv er eliminert. Dette vil skje raskt og effektivt. Så snart folk ikke lenger er avhengig av å bruke all sin tid til å sørge for sine grunnleggende livsnødvendigheter, vil de kunne bruke mye mere tid andre interesseområder. Ånden til å hjelpe dem som er mindre heldig stilt vil vende tilbake for fullt og samarbeid vil blomstre over alt. Dere vil etter hvert finne ut at dere er i stand til å leve sammen i fred og føle dere trygge i deres eget hjem. Straks det går opp for folk at de ikke lenger er utsatt for noen trusler, vil de kunne slappe av og nyte en livsstandard som langt overgår det de i dag opplever.

Det kan synes som om forandringene er langt unna, men i virkeligheten er de nær å bli kunngjort. Det er simpelthen et spørsmål om å vente på det rette øyeblikk hvor det er trygt å utløse dem. Når dere først har kommet dere trygt så langt, så er det ingen grunn til panikk eller bekymring om tidsskjemaet, for dere kan være helt trygge på at alle faktorer har vært vurdert underveis. Det hele er så langt kommet at kun bittesmå endringer i planene er påkrevet fra tid til annen, for alt ligger klart. De mørke er på tilbaketog og har mistet betydelig makt og sine muligheter til å påvirke det endelige resultatet. De vil sparke og slå i alle retninger for å prøve å skape frykt og uroligheter, men det vil ikke være til noen nytte med hensyn til å forandre på det endelige resultatet for dem.

Dersom pressemediene deres var frie til å rapportere om det som faktisk skjer, så ville dere kunne vært up-to-date med utviklingen. Denne situasjonen er imidlertid også i ferd med å forandre seg og det blir gjort seriøse forsøk på å gjeninnføre en fri presse. Dere har blitt villedet og løyet for med overlegg, i mange, mange år og dere har blitt foret utelukkende med nyheter de mørke Sjelene kontrollerer. Internett har i stor grad overvunnet dette problemet ettersom det gir frihet til å rapportere ting slik dere selv opplever dem. Det blir brukt til å gjøre dere oppmerksom på sannferdige fakta og dere har et mektig talerør i David Wilcock som arbeider utrettelig for å bringe all informasjon inn i det offentlige rom. Selvfølgelig har de som har andre agendaer iverksatt mottiltak for å skape forvirring, men så lenge dere sørger for å være vel informert, vil dere vite hva dere skal tro på.

Takten øker på alle disse begivenhetene, til tross for at det utvendig sett ikke ser slik ut, og for tiden blir de overskygget av det som skjer på Jorden som skaper frykt og uro. Dere kan være helt trygge på at det ligger forordninger og planer på plass slik at ikke ting skal komme ut av kontroll. Ettersom dere er en planet med fri vilje må visse uttrykk for en persons tro og oppfatninger tillates, men det finnes også klare begrensninger. Det vil om ikke lenge komme en tid hvor forvirringen synes å være uten ende, men dere kan være helt trygge på at Lysets Styrker vil gjøre det som er nødvendig for å sørge for at alt raskt finner sin løsning. De arbeider i henhold til instruksjoner fra høyere Vesener som har overoppsynet med Menneskenes skjebne. Dere vet allerede at fremtiden deres er sikret og dere behøver slett ikke ha noen bekymring om at sluttresultatet blir vellykket.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge