Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 18.mars, 2016


Mike Quinsey - 18.mars, 2016

Mike Quinsey

Det er mye som skjer nå som Lyset vekker opp stadig flere sjeler til sannheten om sin eksistens. Altfor lenge har de vært holdt bokstavelig talt i mørket, men nå begynner de å respondere på de høyere vibrasjonene. Dere har klart å komme dere fri fra glemselens kokong og er i ferd med å begynne å forstå deres sanne plass i Universet. Om dere bare kunne begynne å fatte sannheten om hvor storslagne og mektige dere egentlig er og ta deres rettmessige plass som Lys-Vesener. Mørkets slør er i ferd med å løftes vekk og dere begynner langsomt å forstå mer av deres skjebne. Dere er mye mektigere enn dere har blitt forledet til å tro, og når dere våkner opp til sannheten vil dere kaste av dere lenkene som har hold dere “fengslet” på Jorden. Sannheten kan ikke lenger holdes unna dere og dere er allerede i ferd med å gjennomskue de løgnene som har blitt brukt for å skjule sannheten for dere. Alt er nå i ferd med å endre seg, men det vil være en del forvirring i en periode hvor det nye eksisterer side om side med det gamle. Imidlertid skjer ting i raskt tempo og det er bare et spørsmål om tid før sannheten blir åpenbar. De mørke Sjelene kan kanskje greie å forsinke prosessen en smule, men de har ikke lenger den makt og innflytelse de tidligere hadde. Dere kan være forsikret om at dere er beskyttet av de Galaktiske Styrkene og de vil ikke tillate at planen for deres frihet blir forkludret.

Lyset på Jorden har økt formidabelt, så mye så at dere raskt nærmer dere Oppstigningen. Det gjenstår imidlertid mye arbeid med å forberede dere og de sjelene som har fått ansvaret for denne oppgaven får mye hjelp til å utføre sitt arbeid. Dere er kommet til en tid hvor det gamle ikke lenger tjener dere og snart vil dere ta et kjempesteg fremover. Den tids-bakevjen som dere har levd i, vil snart være lagt bak dere, men vær klar over at uansett hvor raskt forandringene skjer, så må folk få muligheten til å respondere på dem. Det vil ikke være noen mangel på veiledning og det er tilstrekkelig mange hjelpere til å sikre at forandringene finer sted uten vanskeligheter. Like viktig er tidsfaktoren, for dere må være delaktig i forandringene slik at dere enkelt kan tilpasse dere dem.

Mange av dere har sikkert fulgt med på budskapene fra dem som leder prosessen, som har investert mye tid for å sikre at dere blir holdt informert om utviklingen. Forandringene vil bli langt mer omfattende enn mange mennesker forventer, og de vil komme svært raskt og vil ta dere gjennom en fantastisk spennende periode med store fremskritt. Mange sjeler er involvert i introduksjonen av forandringene og har ventet år etter år og er fullstendig klare til å gjennomføre sin del av avsløringene.

I de høyere vibrasjonene må vi være forsiktige så vi ikke skaper altfor stor spenning og forventning hos dere, for vi ser et mye større bilde som allerede viser fremtiden. Vi er oppglødd over at deres lange reise gjennom de lavere vibrasjonene nesten er over, men forsøker å ikke gi et inntrykk av at forandringene er nærmere enn de egentlig er. Gi rom for at forandringene må komme i ordnet rekkefølge og at de kan gå langsomt i starten. Vi har panoramautsikt til fremtiden deres, hvilket er en av grunnene til at vi er så sikre med hensyn til den. I det store og hele har dere reagert på en bra måte tatt i betraktning de forsinkelsene dere har opplevd i de siste årene, men husk at et resultat av dette er at flere sjeler har fått muligheten til å løfte seg opp. Moder Jord har nådd et punkt hvor hun ikke lenger kan holde forandringene tilbake, og dette er enda en grunn til at vi føler oss så sikre med hensyn til de kommende forandringene. De fleste av dere kjenner litt til deres sanne historie og vil vite at både Lemuria-perioden og Atlantis-perioden endte i katastrofer. Dere kan være helt sikre på at dette ikke lenger er noen mulighet nå og at dere er skjebnebestemt til å oppleve en vidunderlig suksess.

Når fiendtlighetene på Jorden har opphørt, vil det gi Menneskerasen tid til å tenke over det faktum at dere Alle Er Ett. En Menneskerase som har vært splittet i fragmenter fordi dere glemte at dere er deres Brors Vokter og at alt dere gjør, gjør dere mot alle. Når dere bare får tid på dere til å lære å stole på hverandre igjen, vil dere snart glemme denne historien av nedbrytende konflikter og undertrykkelse og forstå den uforbeholdne kjærligheten natur. I hver eneste sjel ligger et grunnleggende ønske om å være Ett med Alt Som Er, og når de har kommet fri fra de lavere vibrasjonene vil de igjen finne veien til Kjærlighet og Lys. Historien om de mørke Tidsaldrene vil bli lagt vekk og vil etter hvert forsvinne inn i historiens annaler. Fremtiden er Gylden og dere vil ikke måtte vente lenge før den blir deres virkelighet. Dette er deres sanne, naturlige tilstand av Væren og tiden hvor dere har vært ute av den har vært en monumental erfaring som har gjort det mulig for dere å utvikle dere mye raskere.

Det er fortsatt arbeid å gjøre før dere kan komme dere videre på ordentlig, så hold fast ved visjonene deres om fremtiden, for på den måten hjelper dere til å holde de øye vibrasjonene ved like. I disse problematiske tider hvor de mørke Sjelene desperate prøver å beholde kontrollen over det som skjer, vil det ta tid før de innser hvor nytteløse målene deres er. Noen vil kapitulere, mens andre vil se det som mer ærerikt å dø for sin sak. Slike sjeler vil bli vist sannheten om sine handlinger og vil lære av dem. Det er ingen sjel som ikke kan hjelpes og det er mange mektige sjeler av Lyset som står dem bi. Selv på deres utviklingsnivå blir utviklingen deres nøye fulgt med på og alle tenkelig hjelp blir gitt for å sikre at dere lykkes. Noen vil kanskje stille spørsmål ved en slik påstand, men dere må forstå at Veilederne deres ikke kan blande seg inn i deres karmiske forpliktelser, men vil hjelpe dere å komme gjennom dem. Karma kan, slik dere betrakter det, være både godt og dårlig, men alt er en del av deres nødvendige utviklingsmessige erfaringer.

Livet er ikke en rekke av meningsløse opplevelser, men hver eneste opplevelse er en del av de læringsmuligheter dere trenger for å utvikle dere videre. Dere må ikke glemme at før dere inkarnerte, så hadde dere gjennomdrøftet livsplanen deres og avtalt de ulike stadiene dere har planlagt. Det er her Veilederne deres virkelig har sin rolle, ettersom dette er særdeles viktig når det gjelder deres karmiske utfordringer. Til tider kan det være temmelig tøft for dere, men uansett hvor mye det smerter, så vil dere komme ut av det som vinner tilslutt. Karma er et temmelig komplisert arrangement, for ofte er et stort antall sjeler involvert og hver skal i sin tur lære av det. Det er her Veilederne virkelig får spille ut sin rolle ettersom det ligger et ganske formidabelt ansvar på dem for å sikre en tilfredsstillende gjennomføring. Det bør imidlertid bemerkes at når alt kommer til alt, så har dere fortsatt friheten til å gjøre deres egne valg.

Livet kan synes som en serie tilfeldige hendelser, men i virkeligheten er det møysommelig planlagt. Det er klart at når mange sjeler er involvert, er det nødvendig at alle spiller sin rolle dersom alle skal få den tiltenkte nytte av opplevelsene og erfaringene. Dere kan selvfølgelig “spille om igjen” situasjoner som ikke har vært tilfredsstillende og som trengs å gjennomgås pånytt. Imidlertid kan karma, av ulike årsaker, følge dere inn i et påfølgende liv.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge