Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 1. april, 2016


Mike Quinsey - 1. april, 2016

Mike Quinsey

Det er ikke bare tiden som stadig akselererer ettersom en del begivenheter dere har ventet på en god stund, nå står på terskelen til å manifestere. Flere Lys-Vesener kommer stadig nærmere Jorden og noen vil delta i dem, andre vil spille andre roller. Det er mange ulike grupper som ønsker å være vitne til Oppstigningen deres, mens andre vil spille en aktiv rolle. Det er imidlertid i stor grad opp til dere selv hvordan fremtiden deres utfolder seg, men uansett hvilken vei dere tar, så vil den lede til deres Oppstigning. Deres rolle er å hjelpe til å bringe Lys inn til Jorden, og det har dere hatt stor suksess med, men det krever at dere holder full fokus på målet hele tiden. På grunn av alle de forandringene som er nødvendige for å bringe inn den Nye Tidsalderen er det behov for hver eneste lysarbeider, fordi de mørke Sjelene blir stadig mer desperate ettersom de ser sin mulighet til å lykkes med å innføre sitt Verdensherredømme bli stadig fjernere. De reagerer med å kaste all forsiktighet på båten og i et desperate forsøk på å hindre Lyset å lykkes, er de til og med villige til sette sine egne liv i fare. Vi er uansett klar over hva de pønsker på og vil ikke tillate at ting går for langt.

Det er ikke vanskelig å skjønne at det kreves massive forandringer for å løfte dere inn i den Nye Tidsalderen. Lysets Styrker er allerede klare til å intervenere og hjelpe dere å gjøre forandringene til virkelighet. Alt vil bli gjort for at dere skal oppleve minst mulig ubehag i prosessen og dere vil komme til å ta et kjempesprang inn i den Nye Tidsalderen med vår hjelp. Første prioritet er å gjøre dere selvhjulpne slik at alle i det minste har sine grunnleggende behov dekket. Det er helt åpenbart at mange mennesker i Fjerne Østen har mye mer kritiske behov og de vil raskt få hjelp i samsvar med sine behov. Så snart folk har kommet i orden og falt til ro, vil det bli mye lettere for dem å ønske andre velkommen og akseptere dem. Energien av å komme hverandre i møte vil skape sterke bånd mellom dere alle, og uten innblanding fra de de mørke Sjelene, vil dette være varig.

I fremtiden vil dere etterhvert bli veiledet tilbake til deres egen Stjerne-Familie hvor dere kan fortsette deres evolusjon. Denne pågår kontinuerlig, men så snart dere stiger opp vil dere har mye større muligheter til selv å bestemme i hvilken retning dere vil gå. For mange er denne reisen en anledning til å finne sitt virkelige hjem, ettersom alle sjeler som har kommet til Jorden har kommet annenstedsfra. Dere undrer dere kanskje over hvorfor det er så attraktivt å komme til Jorden, men det er fordi Oppstigningen deres vil være helt unik fordi det aldri tidligere har vært forsøkt med sjeler som fortsatt bor i en fysisk kropp. Naturligvis vil cellene i kroppen deres endre seg i løpet av oppstigningsprosessen for å tilpasse seg se høyere vibrasjonene. Så det vil bli en spennende tid for alle som er involvert og for de mange sivilisasjonene som også er svært interessert i utviklingsprosessen deres.

Den syklusen som akkurat er avsluttet, har tatt dere gjennom utallige erfaringer og har for det meste vært en tøff skole om livet, men samtidig har det gjort at dere har kunnet utvikle dere mye raskere. For hvert liv har dere gjort valg som skulle gi dere muligheter til å komme videre i deres utvikling, selv om dere enkelte ganger har bommet på målet og gått glipp av læringsmuligheter. Imidlertid kjenner Veilederne deres alltid livsplanen deres og vil gjøre sitt beste for å sikre at dere holder dere til den. Ikke glem at det er dere selv som har valgt den og at dere derfor normalt ville være enige med Veilederne deres, som virkelig vet hva som er best for dere.

Som dere kanskje har funnet ut, så består ikke livet utelukkende av læringsarbeid, men dere har også anledning til nyte livet og kople av med deres ulike interesser. Likefullt kan disse også sette dere på prøve, for eksempel med tanke på hvordan dere behandler deres opponenter når det er konkurranse mellom dere og kanskje en stor premie som står på spill. Nå skjønner dere kanskje hvorfor livet er en så stor utfordring og hvorfor dere, dersom dere kommer dere vel gjennom det, vil være godt på vei mot de høyere vibrasjoner. De færreste mennesker er klar over at dere etter hvert liv på Jorden går nøye gjennom alt dere har gjort med kritiske øyne, og i de høyere vibrasjonene er det kun sannhet som kan eksistere, så dere kan ikke snakke dere bort fra det dere har gjort og de sanne intensjoner som lå bak. Dere trenger likevel ikke bekymre dere om dette ettersom det ikke finnes noen som ønsker å straffe dere dersom dere har kommet på avveie og ikke holdt dere til sannheten. Alt dere har erfart har noe dere kan lære av og forhåpentligvis vil dere ikke være nødt til å gå gjennom visse opplevelser på nytt.

Dere vil finne at enhver innsats dere har lagt ned for å få suksess i deres åndelige liv, vil ha vært mer enn verdt det ettersom dere nesten helt sikkert vil ha gjort fremskritt, og dette er hovedhensikten for alle. Dere kan være helt sikre på at ting vil bli vesentlig lettere så snart dere har kommet dere ut av de lavere vibrasjonene og da vil dere finne langt større anledning til å uttrykke dere selv fullt og helt og forfølge deres egne interesser. Dere vil ha mye å lære ettersom livet vil være en god del annerledes enn det dere har vært vant til og tilby dere langt større muligheter til å reise utenfor planeten. Alle deres erfaringer vil tjene dere vel og dere vil være godt rustet til å takle de nye utfordringene dere vil møte.

Etterhvert som dere øker vibrasjonene vil dere finne at dere vil kunne glede dere over et bedre liv, fritt for plagene og lidelsene av de mange sykdommer som synes å ri dere som en mare på Jorden. Aldring vil heller ikke være noe tema lenger ettersom deres forventede livslengde også vil bli mye høyere. Ting er temmelig forskjellig fra det dere er vant til nå, men mye mer frydefullt ettersom dere ikke lenger vil være tynget av de problemene dere nå opplever i forbindelse med at kroppen deres eldes. Sjelene som forblir i de lavere vibrasjonene kan ikke følge dere inn i de høyere vibrasjonene, men dere kan justere ned deres egne og om nødvendig besøke dem. Dette betyr at selv så sterkt dere måtte ønske at en bestemt sjel skulle reise sammen med dere, så er ikke dette mulig med mindre de er av samme vibrasjon som dere.

Som dere begynner å ane, så er deres nåværende liv på Jorden kun en blek avskygning av det som ligger foran dere. Var det ikke for at Illuminatiene hadde holdt dere tilbake, så skulle dere allerede ha vært kommet svært mye lenger enn dere er for øyeblikket. Selv om det har blitt gjort fremskritt, så har dere, når sant skal sies, vært stagnert og i virkeligheten ligger dere minst 50 år etter der dere skulle ha befunnet dere. Det vil imidlertid ikke ta oss lang tid å ta igjen det forsømte og dere vil få et mektig løft opp og inn i den Nye Tidsalderen nærmest på et øyeblikk. Så alle vanskeligheter og prøvelser dere nå opplever vil være svært kortlivete.

Fortsett å leve i henhold til livsplanen deres, men vær forberedt på en rask forandring til en ny måte å leve på. På mange måter vil det ikke være så nytt som mange av dere kanskje tror, for mange av dere slapp dere ned fra de høyere vibrasjonene for å oppleve de lavere. Livet er hele tiden et spørsmål om å finne et nivå som gir dere anledning til å utvikle dere i den retning dere selv har valgt. Dersom dere imidlertid har ytret ønske om spesifikke opplevelser og erfaringer, så vil dere ikke bli nektet disse såfremt de gir ytterligere vekst og utvikling. Tilsvarende gjelder med hensyn til hvor mye dere velger å påta dere av utfordringer, så lenge dere er i stand til å takle dem.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge