Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 25, 2011

SaLuSa, February 25, 2011

De nåværende omstendigheter som spiller seg ut i Midt-Østen krever at dere beholder roen og ikke ytterligere forsterker det følelsesmessige opprør som det har skapt. Dere har fordelen av å vite at folket vil vinne sin frihet og den beste måten dere kan hjelpe på, er å sende Lys til de områdene det gjelder. En fredfylt energi som bærer med seg Kjærlighetens energi vil ha en velgjørende, beroligende effekt over alt. Sinne og hat vil bare forsterke de energiene som er årsaken bak de vanskelighetene dere er vitne til. Når dere først har kommet så langt, er det ikke tiden for å vakle eller frykte konsekvensene, for dere vet at seieren over de mørke kreftene allerede er sikret.  

Etterdønninger fra urolighetene vil til en viss grad oppstå i alle land og vil få myndighetene til å tenke seg om to ganger for de handler. De vet like godt som dere at de gamle systemene har utspilt sin rolle, men nøler med å fremme den nye tenkemåten som krever en total overgang fra det gamle til et nytt paradigme. Likevel er det ingen ting som kan hindre det å vokse frem og deres energier fortsetter å gi det vekstkraft slik at det ikke lar seg stanse. Det faktum at Oppstigningen ruver fremfor dere må også gjøres kjent for Menneskeheten, og det i seg selv vil bringe med seg en stor grad av fred i verden. Den vil bli satt i sammenheng med kunnskapen om at dere har evig liv, slik at alle mennesker blir klar over sin udødelighet. Det vil oppmuntre dem til å se lengre enn sitt nåværende liv og forstå at det er en mening med alle erfaringer. Det vil bringe mening inn i de livene til dem som føler at det er bortkastet fordi de ikke har tro på noen fremtid og synker ned i den dypeste fortvilelse.  

Ennvidere, så er det tid for å slå fast det faktum at det er dere som skal dømme deres over egne liv og at Gud ikke utmåler straff eller dømmer Sjeler til skjærsilden. Dere må gjerne mene at Helvete er på jorden og det har dere selv som har skapt, for dere er gitt evnen til å skape det dere ønsker. Nå skal dere få se at når dere retter energiene deres mot å skape fred og harmoni på Jorden, så blir det slik. Fordi dere har reist dere og bærer i dere en fast beslutning om å skape en bedre verden, så vil dere akseptere at dere har utrolig kraft og evner, når dere først legger dere i selen og fokuserer på målet. Det vil også åpne for at vi og andre Lysevesener kan komme til dere og hjelpe til med å manifestere den Nye Tidsalder. Så dere skal få se storslagne begivenheter etter hvert som Lyset utfører sine mirakler, selv om alt håp syntes å være ute. Det har alltid vært meningen at denne syklusen skulle ende med Oppstigningen, men det ble ikke definitivt sikkert før det skjedde en rekke store sprang fremover i deres bevissthetsnivå.  

Fokuser på alt som er av en høyere vibrasjon og forstå at selv når en større frihet endelig vokser frem, så er det sjeler som har gjort store offer for å oppnå den. Igjen så har det vært en del av deres livsplan og i noen tilfeller for å gjøre godt igjen etter tidligere feil. Husk det, Kjære Sjeler, at dere samtykket i dette før dere fødtes på Jorden og selv om dere fortsatt har fri vilje, så er det svært få sjeler som ønsker å forandre sin livsplan. Hver gang dere lærer noe nytt, så løftes vibrasjonene deres og dèt er viktig dersom dere ønsker å ta del i Oppstigningen. Enhver sjel går gjennom en renselsesperiode hvor gammelt karma gjøres opp og det er spesielt viktig i denne perioden. Det er så visst ingen mangel på muligheter i verden akkurat nå og de gripes best når dere bevisst har blitt forberedt til dem.  

I bakgrunnen for alle begivenhetene som skjer på Jorden, vokter høyere Vesener og ser til at de ikke kommer ut av kontroll. Også vi i den Galaktiske Føderasjon er under deres kommando og kan bli kalt til tjeneste i Gud’s navn. Alt har en mening og sågar negative handlinger kan medvirke til å fremme deres åndelige utvikling. Sannelig, så fører de ofte til at dere får sjansen til å virkelig briljere i deres Lysarbeid og løfte vibrasjonene deres enda høyere. Således kan dere se at det er bokstavelig talt ingen erfaring som ikke er av verdi og dualiteten legger hele tiden utfordringer foran dere. Kanskje vil dere se livet på en helt annen måte enn tidligere og innse at det er planlagt til fullkommenhet, selv om dere ikke ser akkurat nå hvordan det er til deres fordel.  

Sannheten vil ikke bare sette dere fri, men den gir dere også grunn til å gjøre mest mulig ut av livet, med tanke på å gjøre deres beste i enhver omstendighet. Det vil sette fart i utviklingen deres ved at det gir dere har et klart mål i tankene og kan feste blikket på det. Søk innover og finn deres egen vei til Oppstigningen, for den kan være svært ulik alle andres, og følg intuisjonen. Det kan være verdifullt å få veiledning, men når det virkelig gjelder, handler det om å være sitt hele og sanne jeg og ta ansvar for sitt eget liv. Dere kan greie det og fremskrittene deres vil være både raskere og mer tilfredsstillende. Dere er ikke alene på deres reise og andre sjeler som er utvalgt til å være del av deres erfaringer, vil finne veien inn i deres liv. Til og med de som viser seg å være deres motstandere vil også underbevist kjenne sin rolle og kanskje komme inn i ditt liv med den ene hensikt før de forsvinner igjen. Det vil ganske sikkert forbløffe dere at alle bitene kan falle på plass med millioner av sjeler som søker ulike erfaringer, men det gjør det. Det er mektige Vesener som har overoppsyn med livene deres og deres kraft er av en slik orden at det langt overgår det dere er i stand til å fatte akkurat nå.  

Etter hvert som forandringene skrider frem, forvent det uventede, fordi noen av dem vil dukke opp helt plutselig og overraske dere, for ikke å si begeistre dere. Våre medarbeidere har arbeidet hardt for å komme dit vi er i dag og vi må si at vi er svært fornøyd med de fremskrittene som gjøres. Dere har så mye å se frem til i dette året, for ikke å nevne neste år. Vær tålmodig nå som dere er så nær å få oppleve noen virkelig store begivenheter, som vil være det beviset dere trenger for å være sikre på at alt er bra. Omfanget av det som skjer er enormt, så vi ber dere gi rom for vårt krav om at tidspunktet er helt riktig når vi setter i gang. Vi ønsker ikke å kaste oss inn i noe uten tilstrekkelige forberedelser og vi har vært i ekstremt aktivitet ombord i skipene våre med å oppdatere planene kontinuerlig. Vi kan faktisk presist forutsi begivenheter, men vil ikke gi noen datoer, fordi vi er best tjent med at de holdes hemmelig.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ser ned til Jorden som er i omfattende omveltninger, men jeg ser også at Lyset er sterkere enn noensinne. Det er deres garanti for at dere allerede har vunnet kampen. Vi sender dere vår uendelige Kjærlighet for å gi dere stadig ny fremdriftskraft og vi velsigner dere alle.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge