Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 2, 2011

SaLuSa, February 2, 2011

Uroen i folks bevissthet setter fart i oppvåkningen og bidrar til at de kaster seg inn i arbeidet med å finne løsninger på verdens problemer. Dere har nok allerede lagt merke til at korrupsjonen er i ferd med å bli rykket opp med roten og at man søker ærlighet i all samhandling. Alt er del av de nye energiene som presser på for å bli manifestert og som har bygget seg opp over lang tid. Fremskritt og forandring lar seg ikke stoppe selv om de kan forsinkes og den Guddommelige Plan blir hjulpet fram av Høybårne Vesener som styrer begivenhetene. Deres kraftfulle energier påvirker hele Jorden og det er intet sted de lavere energiene kan gjemme seg. De vil bli transmutert og på det viset vil de mørke kreftene raskt miste kontrollen over dere. De er i full forvirring og panikk, for alt de har arbeidet for var nesten i sikte, men nå smuldrer det opp og faller fra hverandre. Til tross for det, så klynger de seg fortvilet til håpet om at noe vil skje som kan gi dem makten tilbake, men vi kan forsikre dere om at det ikke lenger er mulig. Deres tid er over og deres skjebne nå å mislykkes fullstendig.  

Folket vil samle sammen bitene, men aldri gi dem makten tilbake. De vil gå over i historien, hvor de nå hører til. Forandringer slik som dere nå opplever vil uunngåelige sette deres besluttsomhet på prøve, men når dere vet at en glitrende fremtid ligger foran dere så er det lettere å stå løpet ut. Vårt komme er fortsatt et viktig vendepunkt i deres nære fremtid og presset øker fra dag til dag for at sannheten om vårt nærvær skal gjøres kjent. Dere vil etter hvert forstå at det skjer i dette nå, men ikke gjennom en felles kunngjøring i alle land. Når sannheten kommer ut, så vil dere få vite at alle verdens land har blitt kontaktet av Utenomjordiske i det siste hundreåret og ganske så hyppig i de senere år. Alle vil kunne enes om at vår tilnærming har vært med fredfulle hensikter og at endetiden krever mye forberedelser, så vi kan ikke vente stort lenger. Krigsmaskineriet er av det første som må settes ut av spill slik at videre samarbeid kan foregå under sikre forhold. Skipene våre har blitt beskutt og jaget gjennom himmelrommet, men det er egentlig bortkastet, fordi vi har en overlegen teknologi og kan lett unnslippe dem.  

Vi har også i den nære fortid hindret at våpensystemer ble stasjonert i rommet og vi har gjort det klart for stormaktene at vi ikke vil tillate at det skjer. Gang etter gang har våre råd blitt ignorert, men det gjør jo ingen forskjell. Vi har vist at vi kan klare oss uten å gå til noen form for konfrontasjon og vi har med letthet stanset forsøkene på å fremprovosere en ny verdenskrig. Det er sannelig på tide at kriger opphører og at energien blir brukt til edlere formål, som å bringe folket fred og livsglede. Folkenes utmattethet av å leve i stadig frykt er tydelig og hvis ikke myndighetene snart reagerer, så vil vi gjøre det. Vår plan er å umiddelbart legge til rette grunnlaget for fred, omdisponere militært personell og fjerne dem fra land der de ikke hører hjemme. Friheten vil igjen vokse fram ved at mange av de lovene beregnet på å kontrollere dere blir avvist. Når dere blir behandlet på rettferdig vis og med omtanke, vet vi at respekten for andre vil nå nye høyder og forbrytelser mot medmennesker vil raskt avta. I en atmosfære av tillit og med en strålende framtid å se fram til, vil folks liv bli rikere og de vil åpne hjertene for hverandre.

Vi har ofte talt til dere om å leve etter deres aller høyeste evner i forventning om et stadig økende bevissthetsnivå. Se i din neste det potensial til å løfte seg opp i høyere vibrasjoner, fordi hver eneste sjel er gitt de samme muligheter. Oppmuntre andre til å åpne øynene for det som skjer og prøv å gi dem tillit til at en vidunderlig framtid vil oppstå som et resultat av forandringene. Det handler ikke om noen spesiell religion, men det handler om Gud. Den Ene Gud som er kjent ved mange ulike navn, men som likevel er èn og den samme for alle mennesker som er født i hans/hennes bilde. Lytt til ditt indre og se om du kan oppdage din egen Guddommelighet og lev livet som èn som har våknet opp. Behandle enhver sjel som om de er et speilbilder av hverandre når det gjelder det Lyset de bærer inni seg. Lær deg å se alt som er positivt i dem og slipp tak i vanen med dømmende tankegang, for det er ikke gitt noen å kjenne enkelthetene i en annens liv. Hver og en av dere har deres egen livsplan som er unik og spesiell med tanke på deres åndelige utvikling.  

Det er så mange faktorer nå som står ved forløsningspunktet og presser på for å få fart på framskrittene. Vi føler at det er på høy tid å komme i gang nå og vi oppmuntrer våre allierte til ikke å la noen sjanse gå fra seg. La ingen begivenhet få trekke deg ned og se hver forandring som forløper til mye større begivenheter som vil bringe dere mye glede og lykke. Hvert steg framover vil være en milepel i deres åndelige utvikling og dere vil forlate dualiteten som mye mer erfarne sjeler enn da dere kom til Jorden. Dette har faktisk vært målet for alle livene dere har levd og de har således vært planlagt med dette for øyet. Uansett hva dere har gjort og opplevd gjennom deres tidligere liv, så er det ikke ett eneste av dem som ikke har gitt dere verdifulle erfaringer.  

Så må dere også huske, Kjære Sjeler, at babyene dere holder i armene likefullt er erfarne sjeler som har sine egne grunner for å inkarnere akkurat nå. Det kan hende at de fornyer båndene til sjeler de har kjent gjennom liv tidligere eller simpelthen har et sterkt ønske om å få ta del i Oppstigningen sammen med Moder Jord. De har allerede bestemt seg for hva de vil gjøre i fremtiden og det er ganske sannsynlig at de allerede er høyt åndelig utviklet. Se inn i øynene deres og det vil fortelle dere mye om dem. Forstå at de etter all sannsynlighet forstår mye mer enn dere tiltror dem. Det begynner å bli klart for mange at den unge generasjon har blitt trukket til Jorden, ikke bare fordi de ønsker å ta del i Oppstigningen, men fordi de har noe å tilby Menneskeheten som en vanligvis ikke venter av unge mennesker. Vær våken og lytt nøye til dem for de har mye visdom å dele med dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg vet at Lyset stadig øker i omfang på Jorden, hvilket er et sikkert tegn på at det går fremover. Ut av mørket reiser seg et storslagent Lys som stråler ut over hele Jorden. Det finner veien til områder som er i uro og opprør og tilfører en beroligende og fredfylt energi. Skinn dere Lys til alle steder hvor det er uro, så vil dere være med å styrke disse fredsbærende energiene.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge