Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 23, 2011

SaLuSa, February 23, 2011

La ingen tro at de oppgavene som ligger foran dere kommer til å bli enkle. Mye forvirring eksisterer allerede og ikke alle har fordelen av å kjenne hensikten bak den rensing som finner sted. Midtøsten går nå inn i en ustabil periode inntil veien videre blir tydelig. En ting er imidlertid sikkert; de vil ikke falle tilbake til de gamle systemene med diktatorisk styre. Folket har talt og deres stemmer er blitt hørt over hele verden. De finner sin styrke i selve energien i ønsket om forandringer som vil sikre at de får sine rettigheter tilbake. I større eller mindre grad vil revolusjonen føles av alle statsadministrasjoner som har beriket seg på folkets bekostning. Vårt nærvær vil gi beskyttelse til de som trer frem som nye ledere og de vil bære frihetens fakkel. Det er forløperen til at dere igjen får deres fulle frihet og selvstendighet.  

Dere er på begynnelsen av en periode med enorm aktivitet og i løpet av dette året vil begynnelsen til slutten være tydelig å se. Vi ser utallige muligheter som vil oppfylle de løfter som er gitt dere. Tydelige fremskritt må gjøres slik at dere er klar til sluttspurten i 2012. Uansett hvordan dere ser på begivenhetene omkring dere, så er det ingen ting som kan hindre det som har vært planlagt i tusener av år. Dere står foran å oppleve den mest spennende tid i deres liv og hvis dere kan se det på den måten, så blir reisen meget lettere for dere. Dere har forberedt dere til dette gjennom uminnelige tider og det vil bli omtalt i historien som Menneskehetens Store Oppvåkning.  

Det er viktig at folk kommer sammen med tanke på å være beskyttet, for det er alltid sikkerhet i det å være mange. Det er ingen grunn til å gripe til voldelige handlinger, for det gir bare energi til de mørke kreftene. Opptre fredelig og spre deres kjærlighet overalt hvor dere går og til slutt vil til og med noen av de mørke Sjeler bli beveget til å forandre sin innstilling til livet. Kjærlighetens energi er det sterkeste av alt og det er overhodet ingen ting den ikke kan få til, ettersom den er den grunnleggende kraft i hele skaperverket. Ha tillit til det selv om dere ikke kan se resultatene umiddelbart. Kjærligheten har en evne til å mykne selv de mest herdete hjerter og den vil overvinne enhver negativ energi. La Kjærligheten være dere ledestjerne og gi raust av den til enhver tid og over alt hvor dere kan.  

Det store spranget fremover vil komme når vi kan møte dere åpent og begynne å introdusere dere til avanserte teknologier. De er planlagt med tanke på å dekke deres behov, slik at dere blir uavhengige så raskt som mulig og kan begynne å smake på en mye bedre livsstandard. Mat, energi og vann er grunnleggende viktig at alle får tilstrekkelig av for å overleve. Freden vil vinne frem i hele verden og vi vil se til at det forblir slik. Når denne tid kommer vil en bølge av glede og opprømthet sveipe gjennom verden når alle kan se at Menneskeheten endelig har gjort et kvantesprang fremover. Religiøse skillelinjer vil forsvinne når det blir klart at det finnes bare den Ene Gud i Alt Som Er.  

Dere har ventet lenge på at det skulle skje noe positivt som kunne vise tydelig at forandringsprosessen var i gang. Nå som den tydelig er i gang, må dere være våkne og på vakt mot de mørke kreftenes siste desperate forsøk på å skape forvirring og spre desinformasjon. Hold blikket festet på veien fremover og slipp aldri målet av syne. Om dere skulle kjenne tvil eller bekymring, behold roen, for om ikke altfor lenge vil sannheten om mange hendelser bli gjort synlig for alle og det kan ikke forpurres ei heller presenteres på noe annet vis. Svik og løgnaktighet vil ikke tolereres lenger og media vil igjen kunne rapportere sannferdig om det som skjer. Ytringsfriheten vil komme tilbake til dere som et friskt pust, mens lov og orden igjen vil være både redelig og rettferdig. Og til enda større glede er at som følge av forandringene og et nytt nivå av bevissthet, så vil det bli en overveldende reduksjon i alle typer kriminalitet.  

Enhver handling dere gjør som viser at dere er villige til å ofre noe for å nå målet, vil være en illustrasjon på den nye følelsen av Enhet, at dere Alle Er Ett. Å gjøre mot andre som dere vil at andre skal gjøre mot dere, vil bli helt alminnelig og å dele med andre vil synes som det mest naturlige av alt. Det vil selvfølgelig bety mye at Jordens rikdommer vil bli omfordelt på rettferdig vis slik at alle har det de trenger. Aldri mer skal det eksistere en Elite som nekter andre å få sin rettmessige del av Jordens rike gaver. Moder Jord har alltid sørget for at det var nok til alle, men hennes generøsitet og kjærlighet til menneskene har blitt utnyttet av noen få og nå står regnskapets time for døren. Det er grunnen til at en omfattende rensing av Jorden må finne sted, for å bringe henne tilbake til sin opprinnelige skjønnhet.

Så, som dere kan se, hendelsene i den siste tiden er bare en begynnelse på de mange som venter på å presentere seg for dere. Dere vet nå hva dere kan forvente og det er simpelthen et spørsmål hvilke av dem som kan settes i gang etter hvert som mulighetene byr seg. Moder Jord begynner på sin egen renselsesprosess og det vil uunngåelig føre til rystelser i noen land. Men som vi har fortalt dere mange ganger, så utøver vi kontroll over dem for å redusere virkningene av dem. På litt sikt kan vi involvere oss i sterkere grad og hjelpe dere med å unngå katastrofer. Historien deres viser at de er slett ikke uvanlige, siden Jorden er i konstant endring og alltid har vært det. Hvis dere lever i områder som kan være i faresonen, må dere forvente at det kan oppstå problemer og forberede i forhold til det. Og dette er simpelthen fornuftige råd og ikke ment å skremme dere.  

Alt i alt kan dere forvente at omfanget av aktivitet vil øke, og særlig gjennom andre halvdel av året. Etter det vil hendelsene bli mildere og ikke så eksplosive og dere vil få en første smak av hvordan det er å bevege seg inn i høyere vibrasjoner. Når den tid kommer har også bevissthetsnivået deres løftet seg og en skjønn energi vil bygge seg opp rundt hele Jorden. Dere er godt på vei mot målet, Kjære Sjeler, og det varmer våre hjerter at dere viser dere situasjonen voksen. Ingen har noen sinne trodd at dere ville feile, men det er like fullt en fremragende prestasjon når man tar i betraktning hvor dere var for bare hundre år siden.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vi i den Galaktiske Føderasjon kan ikke hjelpe for å beundre dere for deres vederheftighet og besluttsomhet med tanke på vinne frem på vei mot Oppstigningen. Og det gjelder ikke bare hvordan dere har reagert i den siste tiden, men at dere klarte å legge den Mørke Tidsalder bak dere og rette blikket mot et mer fullverdig liv i Lys og Kjærlighet. Deres faste besluttsomhet om å lykkes har gjort dere fortjent til en plass i Oppstigningen og det kommer ikke uten ved stor innsats og utholdenhet fra deres side.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge