Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 17 oktober 2014

SaLuSa, 17 oktober 2014

Hvis dere noen gang skulle trenge bevis for de forandringene som skjer med været, så er det bare å se seg femti år tilbake og se hvor forskjellig det var da sammenliknet med nå. Forandringene er dramatiske og synes ikke å følge noe spesielt mønster og til tider synes det hele temmelig kaotisk. Forandringene er likevel ikke tilfeldige, men fører etter hvert til et mer akseptabelt værmønster, et som sikrer at de ekstremene dere vanligvis opplever, ikke lenger vil skje. Omkring dere er kaoset et annet tegn på hva som foregår, selv om mye av det er av karmisk art ettersom problemer mellom folk, til og med mellom nasjoner,nå blir ryddet opp i. Ja, det er en foruroligende tid, men helt nødvendig for å "kvitte seg med alt søppelet”, som dere ville si, alt det som ikke har noen plass i de høyere vibrasjonene. Deres individuelle rolle er å rydde opp i deres eget “søppel” slik at dere kan ta deres plass i den Nye Tidsalderen og nyte godt av alle de forandringene som vil løfte menneskeheten til et høyere nivå. Dersom dere ønsker å være del av forandringene, vil intensjonen deres om dette bære dere frem og tiltrekke seg Veiledere som vil assistere dere.

Vi har ofte fortalt dere at ingen ting skjer tilfeldig, og dette kan være verdt å ha i tankene, ettersom dere ellers ville kunne føle at dere er offer for tilfeldige hendelser. Når det gjelder deres eget liv finnes det alltid en plan som vil hjelpe dere med å utvikle dere, så la ingen anledninger gå til spille. Dere utvikler dere i det tempo dere har blitt enige med Veilederne deres om, og de vil hjelpe dere til å lykkes, men imidlertid har dere til enhver tid fri vilje og den endelige beslutningen er deres. Det er klart at dersom dere ønsker å utvikle dere, så vil dere gjøre det som er nødvendig for å lykkes, og det innebærer ofte å følge intuisjonen uten at dere nødvendigvis forstår hensikten. Selvfølgenlig skjer en del ting for at dere skal kunne kvitte dere med eventuell karmisk gjeld dere måtte ha, så med dette i bakhodet ville det tjene dere vel å akseptere slike situasjonen med godt humør. Ingen ting skjer uten grunn, så gjør det beste ut av slike situasjoner. Dette er en tid for tilgå tilgi alt det dere oppfatter som noen har gjort mot dere og husk samtidig på at alle erfaringer er verdifulle.

Det er sjelden at gode nyheter får spalteplass i mediarapportene, men vi kan forsikre dere at det er en trend at fler og fler mennesker hjelper andre som har det vanskelig. Følelsen av En-het, av at vi alle er Ett, brer seg og stadig flere innser at man “er sin brors vokter”, selv om noens tro og oppfatninger er så fastlåste at forskjellene holdes fullt og helt ved like. Under slike omstendigheter blir sjeler med slike fastgrodde holdninger født inn i land hvor de best kan lære det de trenger å lære og at “Alle Er Ett”. Dette er årsaken til at kriger fortsatt utspiller seg og som regel først vil opphøre når man innser at fred er den eneste mulige vei fremover. Som en som er mer bevisst kan deres nærvær være til stor hjelp, gjennom deres eksempel, når dere lever deres liv som man burde; i fred og harmoni med alle levende vesener. Faktisk er det slik at rett og slett ved å leve etter deres overbevisning, hjelper dere andre blott ved å være blant dem. Lyset deres vil mest sannsynlig trekke til seg andre som ønsker å forstå hvordan dere greier å leve i slik fred, selv om det ofte er kaos omkring dere.

Som dere etter hvert har forstått, så holder vi et våken øye med dem som kunne ødelegge Jorden dersom aktivitetene deres ikke ble tøylet. Illuminati og alle deres lakeier blir omhyggelig overvåket og det er ingen ting de kan foreta seg uten av vi vet om det. Dere kan derfor være helt trygge på at det ikke vil skje noen tilfeller av omfattende ødeleggelser, og såvisst ingen krig, bortsett fra små stridigheter. Vår rolle er å lede dere trygt frem til en fredelig slutt på alle stridigheter og da vil omstendighetene gjøre det mulig for oss å komme åpnet til Jorden. Det vil bli en fantastisk tid med jubel og feiring, og avsløringer som vil bringe klarhet i mysteriene i deres fortidige historie. Dere har med overlegg blitt holdt i uvitenhetens mørke og blitt snytt for fremskritt som ville ha forbedret livskvaliteten deres enormt. Det er som dere har vært innelåst i en "tidskapsel” hvor tiden har stått stille. Alt dette vil forandre seg i nær fremtid og dere vil forbløffet over hvor fort dere vil ta igjen den tiden dere har mistet.

Tenk stort når det gjelder fremtiden deres, for dere vil oppdage at bevisstheten deres ekspanderer raskere etter hvert som dere går inn i høyere vibrasjonsfrekvenser. Dere vil bli forbøffet over omfanget av forandringer som vil se dere vel inn i en Ny Tidsalder av fred og velstand for alle. Jordens frukter vil være mer enn rikelig for deres behov, deling vil bli det normale og det vil være tilstrekkelig til at alles behov blir dekket. Nye oppfinnelser som hittil har vært holdt unna dere, vil bli frigjort slik at slit, strev og hardt arbeid for å overleve vil bli noe som hørte fortiden til. Verden vil åpne seg opp for dere og det vil bli helt normalt å reise på en måte hvor fjerne destinasjoner med letthet nås nærmest på et øyeblikk. Dette vil naturligvis bety at nye reiseformer har blitt introdusert og at mye av deres nåværende transportmidler vil bli foreldet. Det vil komme til å bli en spennede tid for dere alle og forandringene vil skje ganske så hurtig med vår hjelp.

I en tid hvor det er vanskelig å se hvor utviklingen fører dere, håper vi at vi har løftet dere opp gjennom å gi dere et innblikk i fremtiden. Ingen ting kan stanse planene for fremtiden deres og vi er, som dere ville sagt, vi sitrer av utålmodighet etter å komme i gang og ser frem til å bringe dere inn i den Nye Tidsalderen. Tidligere sykluser har endt med omfattende forandringer som har satt Menneskeheten tilbake, bare for å begynne på nok en syklus. Denne gangen har dere fullført Solarsyklusen med suksess og de av dere som har løftet vibrasjonene deres vil fortsette å utvikle dere etter hvert som dere går inn i den Nye Tidsalderen. Hver enkelt sjel vil befinne seg nøyaktig der hvor de best kan fortsette sin erfaring og læring. Vi er kjent med at slike utsagn skaper en viss bekymring innen familiegrupper som ønsker å fortsette å være sammen. Vi vil gjerne forsikre dere om at det vanligvis er sterke bånd innen disse familiene og at det ville være uvanlig om de ikke gikk videre som en enhet. Dere vil imidlertid se at etter hvert som dere utvikler dere, så vil dere bli trukket til grupper som har liknende vibrasjon som dere selv, hvor dere vil fortsette å utvikle dere inntil dere føler behov for å oppleve nye ting.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg gleder over tiden sammen med dere og ser frem til å møte mange av dere i den nære fremtid. Tiden i seg selv vil ikke ha samme virkning på dere som nå, og for å si det slik, den vil ikke lenger styre livene deres. Det er mange velkomne forandringer som venter dere og så snart vi får anledning til å introdusere oss selv, skal vi alle sette fart inn i den Nye Tidsalderen som har så mye å by dere. Fortsett å se fremover og vit at livet deres er en historie som har en lykkelig slutt.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge