Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 24 Juli, 2015

SaLuSa, 24 Juli, 2015

Som alltid foregår det mye på Jorden som dere ikke er direkte klar over. De ytre tegnene på dette finnes omkring dere og generelt sanser folk de forandringene som finner sted. De vet på det nåværende tidspunkt kanskje ikke hva de er, men de føler likevel de subtile endringene i energiene omkring dere. Og i forbindelse med disse kommer en følelse av at noe er i ferd med å forandres, og det føles som noe positivt. Ting vil fortsette på denne måten, og fortsette å øke, til det til slutt vil bli en oppløftelse som er følbar. Like fullt vil det være noen som vil være helt uvitende om dette, men de av dere som har arbeidet for å høyne vibrasjonene deres vil utvilsomt kjenne det. Det kan godt bli deres første positive følelse av forandringene og vi vet at mange av dere vil føle dere oppløftet av forandringene som skjer. Disse vil fortsette og det vil ikke være noen vei tilbake til den gamle måten å gjøre ting på.

Dere kan vel knapt ha unngått å legge merke til at mange regimer har vanskeligheter med å holdet grepet på befolkningen sin. Dette vil fortsette helt til de gamle måtene å styre landene på har falt fra hverandre og de nye kan introduseres. Mange sjeler har inkarnert i denne tiden nettopp av den grunn og venter rett og slett bare på at anledningen skal komme for at de kan lede folket inn i den Nye Tidsalderen. Mye er allerede ferdig planlagt og venter kun på det rette øyeblikket for å at det kan bli introdusert. Dere kan være helt sikre på at så snart forandringene begynner for alvor, så vil de skje meget raskt. Når dere kikker dere omkring, ser dere stadig flere tegn som viser hvor inadekvate de gamle systemene er og at den gamle økonomiene er i ferd med å bryte sammen og ikke lenger kan fortsette i sin nåværende form. Løsningene er allerede funnet og når den rette anledningen kommer for å introdusere dem, vil dere finne at utviklingen vil gjøre kvantesprang fremover.

De som har egeninteresse av å holde på de gamle systemene vil kjempe mot forandringene, men det vil være til ingen nytte, for i planene ligger forandringer på rekke og rad, som vil lede dere stadig videre fremover. Noen vil se det slik at det nye kun kan bli til virkelighet først når det gamle er fjernet, og vil forsøke å forsinke prosessen. De vil kun kunne ha en begrenset effekt med hensyn til det som skal skje, for planene er allerede i støpeformen. Det er så mye som bare ligger og venter på at det rette øyeblikket skal komme for at de kan introduseres. Fordi de ikke har noen forståelse for hva som foregår, er det mange som er meget bekymret for hva som skjer nå som det gamle holder på å falle fra hverandre. Dersom de bare hadde kunnet se litt lengre fremover, ville de være i stand til å begripe betydningen av det som skjer. Forandringene vil være mye mer dyptgripende enn dere har kunnet forestille dere, men de er nødvendige for å sette fart i deres oppløftelse inn i de høyere vibrasjonene.

Mange spør hva de er ment å gjøre i forandringsperioden og vi antyder at dere bør leve så normalt som mulig, men ta høyde for at det kan bli noen tøffe perioder. Disse vil imidlertid være kortlivete ettersom den bakenforliggende årsaken til dem så og si er å "rydde dekket" og gjøre det mulig for det nye å manifestere. Det vil bli litt av en begivenhet når vi endelig kan lande trygt og i full åpenhet på Jorden, men den tiden er ennå et stykke unna, ettersom enhver mulighet for fiendtlig innblanding fra det gamle hierarkiet først må være ryddet av veien. Mens vi venter på dette, fortsetter vi å støtte våre representanter som befinner seg på Jorden som står parat til å spille sine roller med hensyn til å gjøre forandringene til virkelighet. Alle vil etterhvert bli involvert i større eller mindre grad, ettersom det vil være mye som skal gjøres. Men likevel ikke så mye som dere kanskje har forestilt dere ettersom dere vil ha fordelen av kunnskap og utstyr som vil løfte dere mangfoldige år fremover i forhold til hvor dere befinner dere i dag. Vi kan hjelpe dere med å gjøre mange av de oppgavene dere har sett for dere som umulige, så mye enklere.

Vi håper at dere begynner å få en klar følelse av de nye energiene og evner å sette forventningene deres mye høyere enn dere tidligere har gjort. Det er mye som med fullt overlegg har blitt holdt skjult for dere som ville ha hevet den levestandarden dere i dag har, enormt. Dere vil med letthet tilpasse dere de nye levevis som vil bli presentert for dere. Takket være idéer som har blitt lagt frem for dere, kjenner dere allerede hvilket potensial for forandring som ligger foran dere. Faktum er at de utvilsomt vil overgå forventningene deres og dere vil føle at den største forandringen kanskje er å bli frigjort fra det som bokstavelig talt er en slavetilværelse, med lite tid til å gjøre det dere liker aller best. Gitt litt tid vil alt forandre seg, men først vil dere få oppleve et liv uten behov for penger slik dere er vant til. Det er kanskje å kreve for mye at dere skal begripe hvordan dere kan leve uten pengene, for det krever en helt annen forståelse og tilnærmingsmåte en dere er vant til slik dere lever nå. Hovedforskjellen vil være at alle har alt det de trenger og at ingen vil være foruten det de har behov for.

Nå begynner dere etter hvert å forstå hensikten ved livet på Jorden og med de løfter fremtiden holder for dere, vil dere kunne ha en mye mer avslappet innstilling til livet og være i stand til å takle hva dere enn måtte stå overfor. For mange er nåtiden fortsatt en utfordring. Det er karma som må ryddes opp i og mange ganger er det uavklarte ting som kan gå mye lengre tilbake enn deres forrige liv. Dette er tiden for å finne en endelig løsning på gamle problemer, men på samme måte som med alle deres tidligere liv, har dere inngått avtale om en plan som vil dekke alle deres behov. I virkeligheten er det ingen viktige ting som skjer tilfeldig, selv om det noen ganger kan synes slik. Dere har alle livsplaner som har til hensikt å fremme dere evolusjon, og oftest gjør de det, ettersom dere har Veiledere som sørger for at dere følger dem. Fri vilje er noe dere som regel benytter før dere inkarnerer inn i et nytt liv, selv om det også er sant at dere har det siste ordet i alle situasjoner når dere er inkarnert.

Dere kan se tilbake gjennom Jordens historie og vite at dere har påvirket den gjennom mange av livene deres. Sannheten er at Menneskeheten har blitt gitt frie hender til å skape sin egen fremtid og det er dette dere for øyeblikket opplever er resultatet av. Til å begynne med var dette hele hensikten med at dere lot dere falle ned gjennom de ulike dimensjonene, og når dere mistet kontakten med deres sanne selv, gikk dere i gang med å skape deres egne lover og regler for hvordan man skal leve. Utfordringen var å se om dere likevel greide å finne tilbake til Lyset og veien tilbake til Gud. Vi føler at dere har vist dere oppgaven voksen og at dere virkelig har lykkes, og i dag hjelper dere andre å finne sin vei hjem. Dere har blitt herdet gjennom livets ild, som er alle deres menneskelige erfaringer, og nå er dere vel utrustet til å hjelpe andre som er på samme reise.

Kjære dere; det blir presentert så mange forskjellige forklaringer om livets mening og hensikt. Dette kan være forvirrende, men når dere til enhver tid følger intuisjonen deres, så kan dere ikke gå mye feil. Og så må dere huske på at Veilederne deres hele tiden prøver å hjelpe dere, men det er jo selvfølgelig ikke så enkelt dersom en sjel ennå ikke har erkjent at de finns! Til slutt vil dere finne sannheten, fordi når det kommer til stykket, så er den det eneste som eksisterer.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg gleder meg over denne tiden sammen med dere, vel vitende om at mange av dere har våknet opp til sannheten og er sikret at dere kan legge de lavere dimensjonene deres bak dere. Dere har lært det de hadde å lære dere og nå er dere klare, dersom dette er deres ønske, å hjelpe andre som strever å finne sannheten. Den Galaktiske Føderasjonen ser med glede frem til den dagen, som nærmer seg raskt, når vi kan møtes som Ett, og arbeide skulder ved skulder i Lyset.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge