Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 17. juli, 2015

SaLuSa, 17. juli, 2015

Tiden flyr fortere enn noensinne og ting skjer i stadig økende tempo på Jorden og fordi dere har blitt gitt fri vilje til å selv bestemme hvordan dere vil leve sammen, så opplever dere nå konsekvensene av valgene deres. Det er helt åpenbart at dere kan ikke opprettholde de systemene dere har skapt, for de er i ferd med å bryte sammen og viser seg helt inadekvate for deres behov. Faktisk må det sies at dere har levd på lånt tid og det er allerede klinkende klart at dere ikke kan forhindre et sammenbrudd for den Menneskelige Rasen. Tideverv etter tideverv har dere forsøkt å etablere en populasjon som trives, men på samme tid har dere ikke lykkes i å få med dere de fattigste nasjonene. Problemene er nå så enorme at det er for sent å forhindre konsekvensene, som er at de gamle systemene faller fra hverandre og kollapser. Med andre ord vil dere bli tvunget til å endre måten dere lever og gjør ting på, dersom dere ønsker å løse de problemene dere har skapt. Det vil være en smertefull prosess, men det vil føre til at dere begynner å leve sammen på nye måter, hvor vibrasjonene har blitt løftet til et punkt hvor negativitet er praktisk talt ikke-eksisterende. Da vil dere forstå for alvor hvordan harmoni og fred kan opprettholdes og folk kan leve uten frykt. Vi kan forsikre dere om at det er mulig, og ettersom vibrasjonenes frekvens stadig blir raskere, vil dere ikke trenge å vente altfor lenge før dere vil oppleve positive forandringer. De mørke Sjelene får ikke lenger lov til å diktere fremtiden deres og planen deres for total dominans er nå ikke lenger gjennomførbar.

Vi oppfordrer dere til å fortsette å ha tillit til dem blant dere som arbeider for positive forandringer, vel vitende om at det er vanskelig å introdusere dem så lenge kaotisk tilstander fortsatt eksisterer mange steder. Gjennom lang tid har innovasjoner som kunne ha gjort livet deres mye lettere, blitt hindret i å komme menneskeheten til gode, men de kan ikke holdes tilbake stort lenger. Så snart tiden er kommet for å slippe løs disse nye idéene, vil dere gjøre raske fremskritt, og når det er trygt for oss å komme åpent blant dere, vil vi kunne gjøre mye mere for dere og sammen med dere. Det er mye som venter på å bli sluppet løs, som vil løfte dere raskt opp slik at dere vil skjønne at den Nye Tidsalderen er godt i gang. Da vil dere gjøre et kvantesprang fremover med hensyn til teknologi som vil eliminere mange av de problemene som for øyeblikket gjør at dere står på stedet hvil. Var det ikke for de mørke Sjelenes aksjoner, ville dere allerede ha kunnet nyte en mye høyere levestandard. Men dette vil endre seg i nær fremtid.

Som dere har lagt merke til fortsetter forandringene å skride frem og gjør til virkelighet alt det som trengs for å ta dere inn i den Nye Tidsalderen. Moder Jord har en stor rolle i disse endringene og det finnes allerede tegn på hva det er som er i ferd med å skje. Resultatene vil være ganske dramatiske, men dere vil komme til å sette stor pris på dem når dere innser at de er til deres beste. De forandringene dere kanskje vil glede dere mest over er opprensningen av land og hav som har blitt forferdelig forurenset på grunn av Menneskets manglende omtanke for planeten og alle dens livsformer. Det er å beklage at det vil føre til dødsfall i dyreriket, men dere vil innse at de også er påvirket av de høyere vibrasjonene. I bibelhistoriene deres fortelles det at “Løven vil legge seg ned sammen med lammene”, og nå kan dere kanskje begynne å forstå hvordan det kan bli slik.

Deres skjebne har alltid vært en del av en større plan og kan ikke endres, men dere har fri vilje til å velge deres egen vei dit. Dere har lært enormt mye av det dere har opplevd og erfart og dette gjør Menneskerasen bare enda bedre. Husk at dere alle trådte villig frem for å gå gjennom de ulike tidsaldrene og øke deres visdom gjennom erfaring, og når dere ser dere tilbake, vil dere være glad for at dere gjorde det. Dere visste at uansett hva som skjedde vill dere ikke bli overlatt til dere selv og måtte finne veien hjem på egen hånd. Nå har dere føttene trygt plante på denne fra nå av er det bare én vei og det er fremover. Det har vært mange tøffe prøvelser og mange utfordringer har blitt kastet i veien for dere, men dere har overvunnet dem alle. Dette betyr at dere ikke trenger å gjennomleve den samme tiden pånytt i de lavere vibrasjonene.

Fordi denne tiden er så enormt viktig for Menneskerasen, så er dere gjenstand for mye oppmerksomhet og mange “gamle venner” venter ivrig på deres tilbakevenden til de høyere vibrasjonene. Disse nivåene er et mere naturlig hjem for dere og deler av deres evolusjon vil fortsette helt til dere vender tilbake til Kilden og blir Ett med Alt Som Er. Så gled dere over alt dere opplever og erfarer, fordi det er alt valgt for å passe med det dere trenger å lære, mens dere kontinuerlig utvikler dere i retning av det perfekte. For de av dere for hvem dette er nye tanker, vil vi fortelle dere at dere er udødelige, så på en måte spiller det ingen rolle hva dere velger å oppleve og erfare. Etter hvert som dere beveger dere gjennom de ulike dimensjonene, blir energien deres forfinet og vokser helt til dere omfatter et stort område av Rommet, og til slutt blir dere helt og holdent et Lysvesen. Dere har kanskje lest at dere er Guder som er i ferd med å bli formet, og dette er årsaken til at deres vei tar dere tilbake til Kilden til Alt Som Er.

Dere er for øyeblikket kun en representativ del av deres Vesen, men som nå vokser hele tiden etter hvert som dere løfter dere selv mer og mer inn i Lysets vibrasjoner. Livsreisene deres plasserer dere for øyeblikket blant sjeler på mange forskjellige utviklingstrinn, og dette er grunnen til at dere møter så mange utfordringer. Det er helt naturlig for dere å bli trukket mot dem som er av liknende vibrasjon som dere selv, men av hensyn til hva som best tjener deres evolusjon, kan dere bli plassert i omstendigheter som best dekker deres utviklingsbehov. Ofte tilbringer dere mange liv sammen med den samme sjelegruppen, slik at dere kan hjelpe hverandre å få de nødvendige erfaringer slik at dere kan komme videre i deres utvikling. Dere vil nesten med sikkerhet innta ulike roller hver gang dere inkarnerer, og den store fordelen er at dere går gjennom livet og gjør deres fremskritt sammen med sjeler dere er sterkt knyttet til. Dette forklarer hvordan enkelte grupper kommer så godt overens, mens andre stadig møter vanskeligheter. Det handler alltid om hvilken type erfaringer som best vil tjene deres utvikling og læring.

Dersom dere befinner dere i en situasjon med vanskelige relasjoner innen familien, så husk på at dere har blitt plassert der for å lære visse ting av hverandre. Omstendighetene dere befinner dere i har alltid blitt lagt til rette slik at dere kan vokse åndelig og det er i de mer vanskelige forhold at dere lærer mest og lærer raskere. Så hvis dere føler at dere har en tøff tid på Jorden, så mist aldri av syne det faktum at ingen ting i livet deres skjer uten en god grunn. Sannelig, dersom deres bevissthet er økende, så føler dere kanskje allerede at det dere opplever og erfarer er en læringsperiode. Dere kan være helt trygge på at så snart dere har lært det dere skulle av erfaringene, så trenger dere aldri å gå gjennom dem igjen. Så gå utfordringene i møte med besluttsomhet om å overvinne dem på den rette måten med tanke på andre sjelers behov så vel som deres egne.Når livet deres er fullført og dere ser tilbake og evaluerer det, hvilket alle sjeler gjør etter at de har “gått over”, så vil dere selv kunne se hvor godt dere har lykkes. Det finnes overhodet ikke noen bebreidelser dersom det er noen prøver dere ikke har bestått, for det vil alltid bli lagt nye muligheter frem for dere. Siden tiden slik dere erfarer den, ikke eksisterer, så har dere all den tid dere måtte trenge til å komme dere videre på deres åndelige reise. Når dere går gjennom livet, så vil dere ganske sikkert få en intuitive følelse av hva det handler om og vite hva som kreves av dere. Dere har tross alt mange venner både på og utenfor Jorden, som gir dere hjelp og følger dere på reisen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er som alltid rede til å tilby hjelp og kjærlig veiledning.

Tusen takk, SaLuSa!


Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge