Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 22, 2012

SaLuSa, February 22, 2012Dere, folket, har oppnådd det som syntes umulig, å snu fremgangen til Illuminati. Dere har greid det ved å fokusere på Lyset og derved gjort til virkelighet et enormt nettverk av Lysets kraftlinjer som nå omgir hele Jorden. Nå har de ikke lenger de negative energiene de har livnært seg på og som hadde satt dem i stand til å nesten ta makten over hele Jorden. Der hvor negative energier fortsatt eksisterer, blir de nå transmutert og dermed fjernes Illuminatis mulighet til å påtvinge dere sin vilje. Dere har løftet deres stemmer og krevd forandringer til det bedre og de er nå underveis, og de vil fortsette helt til Lysets representanter har tatt over styringen. Selv om utrensingen bare så vidt har begynt, er det på sin plass å gratulere dere for deres usvikelige støtte, og dere vil snart se håndfaste bevis på deres suksess.

Hver og en av dere har brukt mange liv på å arbeide dere frem mot dette året som skal avslutte syklusen i dualiteten. Noen av dem er det nok best å glemme, selv om de like fullt har vært en del av planen for å hjelpe dere å finne veien tilbake til Lyset. Til tider har Gud selv vært der hos dere og Guds forsikring om Lysets kraft til å overvinne mørket, har båret dere gjennom de mørkeste perioder i menneskets historie. Dere kan ha følt det slik til tider at Gud hadde forlatt dere, men det var fordi dere hadde mistet kontakten med Kilden. Opplevelsen av å være atskilt fra Gud var en reell opplevelse, og likevel kunne dere aldri på noe tidspunkt være reelt separert. Dere og Gud Er Ett, akkurat som dere og alt annet levende Er Ett, og det kan ikke være på annet vis. Når dere nå løfter dere opp så blir dere også mer og mer fylt av Lyset og med oppstigningen kan dere legge bak dere den fysiske kroppens tunghet. Å bli være fri vil være en jublende opplevelse og dere vil nærmest bli født på ny.

Vi ber dere Lysarbeidere å gå høyreist blant folk og til enhver tid spre Lyset over alt hvor dere går, slik at når dere kommer i situasjoner der det er uroligheter, kan dere hele dem ved deres blotte nærvær. Dere kan ha full tillit til at deres nærvær løfter andre opp og dere vil kanskje legge merke til at spesielt små barn føler det. De responderer ofte på en måte som bekrefter deres høye bevissthet. Deres energi er helende og det er ingen tvil om at noen av dere er regulære healere som til vanlig tjener andre.

Når dere legger øret til bakken, vil dere bli oppmerksom på at det i bankkretser nå er mange som må svare for sine korrupte finansmanøvre. Det er bare begynnelsen på langt mer vidtrekkende aktiviteter som til slutt skal eliminere de kreftsvulster de har skapt i samfunnet. Ved å strebe mot å ha full kontroll på hele verdens rikdom har de uten å skjønne det selv, skapt sitt eget fall. Og det leder også til fall for politiske personer som personlig har tjent på denne kriminaliteten. De vil også bli fjernet. Dere trenger ikke ha noen tvil om at de må betale prisen for det de har gjort og de kommende endringer i regjeringene vil føre til at deres fremtidige representanter er høyt hevet over slik aktivitet og til fulle er sannferdige og hederlige.

Inntil dere lærer å forstå hvordan de mørke Sjelene har manipulert dere, vil det ikke være lett for dere å fatte hvor langt tentaklene deres har rukket. Til og med enkelte dommere, som dere trodde var høyt hevet over bestikkelser og korrupsjon, er involvert. Ingen kan unnslippe, for vi vet nøyaktig hvem som har gjort seg skyldig og vi har alt det bevismateriale som er nødvendig for å få dem dømt. Samfunnene deres vil bli renset og begynne på ny frisk med mennesker dere kan ha full tillit til. De vil være ansvarlige for å gjennomføre arbeidet med nye lover og en ny æra for Grunnloven som sikrer deres rettigheter. Dere vil bli befridd fra mange av de urettferdige lovene som de mørke har innført og folk som er urettmessig fengslet vil bli satt fri. Det kan høres ut som om dette vil ta forferdelig lang tid, når så mye skal gjøres, men dere vil bli forbauset over hvor raskt det vil bli gjort. Vi kommer stadig nærmere det tidspunkt at dette vil begynne på en slik måte at dere ikke lenger er i tvil om hva som skjer.

Den Galaktiske Føderasjon har mye erfaring med å bistå sivilisasjoner som går gjennom Oppstigningen, selv om deres Oppstigningen er en større utfordring. Aldri før har folket steget opp sammen med Jorden, men vi har fullkommen tillit til at det vil gjennomføres med suksess. Dere har grunn til å føle dere privilegert som er blant dem som er på Jorden ved en så monumental anledning. Man kan ikke gå gjennom dette uten å forstå betydningen av det, ettersom det å få være med på en slik begivenhet er unikt i Universet. Vi følger ivrig med på hele prosessen og står klar til å ønske dere velkommen som nye medlemmer av det Galaktiske Samfunn.

Det er ingen vei tilbake, med mindre dere selv ønsker det selvfølgelig og noen sjeler vil beholde kontakten med de som velger å være igjen i de lavere dimensjoner, selv om de kunne ha gått gjennom Oppstigningen. Herfra og videre er det bare positive gevinster og en kontinuerlig innstråling av Lys vil veilede dere stadig videre og stadig oppover. På grunn av deres erfaring vil dere være etterspurt for å hjelpe dem som fortsatt er i 3dje dimensjons vibrasjoner. Deres posisjon vil bli slik vår er for dere nå, og det er slik det forgår når dere ønsker å tjene andre. Dere kan være viss på at dere aldri vil oppleve et kjedelig øyeblikk, og tenk på hvor stor Galaksen er, med millioner av soler og planeter som myldrer av liv.

Tenk positivt når dere beveger dere gjennom de siste månedene i dualiteten og bruk ikke krefter til å bekymre dere over hva som vil skje med de mørke Sjelene. De vil bli behandlet med den ytterste rettferdighet og gitt alle muligheter til å gjøre opp for seg og all mulig hjelp til å finne veien tilbake til Lyset. Dere skal vite at enhver sjel kommer akkurat dit det er meningen at de skal, hvilket er et nivå som ligger til rette for deres neste trinn i utviklingen. Kjære Sjeler, det er alt det handler om, og det er det samme for alle og enhver, selv om de ikke er det bevisst. Ingen går alene på sin utviklingsvei og Skaperen sender for evig ut sin Kjærlighet og Lys, som er Livets brød.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og fra våre skip ser vi ned på dere og følger nøye med på deres forehavender, idet vi veileder og beskytter dere om nødvendig. I disse dager begynner dere å høre nyss om våre aktiviteter utført på deres vegne. Vi har en stadig økende autorisasjon til å gripe inn i ethvert forsøk på å starte en Tredje Verdenskrig og dere trenger overhodet ikke frykte de truslene som de kommer med, de som har en slik agenda. Dere har gjennom deres bønner bedt om fred og fred er det dere skal få, ettersom tiden er inne til å bevege seg videre og vekk fra de mørke sjelenes makt, som har kontrollert dere og Jorden så lenge. Hold frem som dere stevner og la dere ikke distrahere av den frykt som de mørke prøver å skape, i sitt begjær etter å skape en ny krig. Det vil ikke under noen omstendighet tillates. Gud velsigne dere alle.

Tusen takk,SaLuSa! Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge