Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 16. september, 2016


Mike Quinsey - 16. september, 2016

Mike Quinsey

Det synes klart at alle ting som har med «Revalueringen» å gjøre, nå har nådd et punkt hvor alle G20 landene som er involvert, nå er klare til å sette den ut i livet. Det er simpelthen et spørsmål for dem som har ansvaret, om å arrangere overgangen på en slik måte at alt skjer på velkoordinert vis. Dette vil bli det første historiske steget mot å skape fred på Jorden. Det er fortsatt et godt stykke å gå før total fred kan proklameres, men hvert eneste land vet at når de nå først har signert avtalene om fredelig koeksistens, så vil de bli forvist fra Jorden dersom de bryter dem. Så fryd dere over at den lange ventetiden på det nærmeste er over og at en fredfull fremtid er sikret for dere og for dem som kommer etter dere.

Det er naturlig at dere lurer på hvordan man kan få stanset de siste gjenværende mørke Sjelene, men dere kan være trygge på at de som lager problemer vil bli fjernet fra planeten og plassert der hvor de ikke lenger kan blande seg inn i de planlagte forandringene på Jorden. Det er mulig at mange av de mørkes Sjelenes lakeier vil overgi seg og ikke lenger utgjøre noen fare for vanlige mennesker. Etter hvert som Jorden stiger opp, vil det ikke lenger finnes plass for noen mørke sjeler og deres negative handlinger. Meget snart vil de mange forsinkete prosjektene, som vil løfte Jorden opp, kunne begynne og gjøre de mange velkomne forandringene til virkelighet og ta dere med stor fart inn i den Nye Tidsalderen.

Mange lurer på hva som vil komme til skje i kappløpet mot det Hvite Hus nå som mange uttrykker tvil om Hillary Clintons helse. Donald Trump synes ikke å være genuint interessert i å bli president og Bernie Sanders venter i kulissene. Med ett synes situasjonen svært usikker ettersom Trump akkurat har tatt sterkt innpå Clinton etter å opplevd en oppsving i sin støtte. Det som er helt sikkert er at Illuminatiene er ekstremt bekymret over hvordan alt nå har snudd seg mot dem. Vær trygge på at uansett hva som hender, så vil Lyset vinne og ingen kan hindre Lysets fortsatte fremmarsj mot seier.

Det er ingen tvil om at etter hvert som vibrasjonene stiger, så våkner stadig flere mennesker opp med hensyn til hva som foregår, med det resultat at de begynner å stille spørsmål der hvor de tidligere bare godtok det de ble fortalt. For eksempel har 11. september aldri «blitt borte» og stadig nye bevis blir lagt fremfor at det var en nøye planlagt «rivning» i regi av Bush-familien. Det har alltid vært forventet at mye vil komme for en dag på slutten av den gamle syklusen, som vil bringe sannheten til overflaten. Det har gjennom lang tid vært spekulert mye på hvem som sto bak 11/9, men nå foreligger det uomtvistelige beviser og de som er ansvarlige vil måtte stå til ansvar. Det er ingen som kan komme unna å bli konfrontert med sannheten.

Når dere etter døden analyserer og evaluerer livet deres, er det ingen som peker på dere med noen klandrende pekefinger, men dersom dere har begått feil må dere se dem i øynene og erkjenne dem. Så kan dere drøfte fremtidige handlinger med Veilederne deres med tanke på å få ytterligere opplevelser og erfaringer som kan hjelpe dere å overvinne deres svakheter. Imidlertid er det slik at på slutten av en syklus, så er det ikke nødvendigvis slik at dere pådrar dere mere karma, men avhengig av feilenes natur, så vil Nådens Lov komme til anvendelse. Som vi tidligere har slått fast, så er ikke hensikten med livsrevyen å straffe dere for de feil dere har gjort, men å bli enige om en vei videre, med nye opplevelser og erfaringer, som kan hjelpe dere å ikke gjøre dem påny.

Husk på at hver eneste erfaring har verdi og hvis den veien dere velger gjør at dere bruker lengre tid frem til Oppstigningen, så spiller det liten eller ingen rolle. Dere har hele evigheten på dere til å lykkes og ingen vil legge press på dere for at dere skal «sette opp farten», men dere vil så visst få all mulig hjelp. Veilederne deres har vært gjennom slike utfordringer tidligere og har all den erfaring som trengs for å kunne hjelpe dere. Ta kontakt med dem når som helst dere har behov for hjelp og de vil være lykkelige over å stå til tjeneste.

Det er to hovedveier som fører folk fremover i sin utvikling. Den ene er begrenset til de lavere vibrasjonene mens den forsøker å finne en vei gjennom tredje dimensjons turbulens og problemer. Den andre hjelper dere å finne veien mot høyere vibrasjoner ved hjelp av Lysets kraft, og den blir sterkere og sterkere. Disse to kan ikke fortsette å stå i opposisjon til hverandre og til slutt er det bare Lyset som vil være igjen, og gå av med seieren. Allerede nå er det inne i et stormløp fremover ettersom som stadig flere sjeler våkner opp og gjennomskuer det narrespillet som foregår. Sannheten ligger inni dere og de som greier å skjelne de positive energiene fra «all støyen», vil helt klart gjøre raske fremskritt. Dere vil bli i stand til å identifisere de sjelene dere kan stole på og følge deres veiledninger og anbefalinger for å skape deres egen vei fremover.

Dere vil få all mulig oppmuntring til å finne deres egen rette vei. Når dere først finner den, kommer dere til å gjøre raske fremskritt på veien mot Oppstigningen. Som alltid vil dere bli hjulpet til å overvinne de problemene dere måtte møte på veien. Dersom noe føles riktig for dere, så kan dere være sikre på at det er det. Identifiser dere med dem hvis arbeid helt tydelig er av Lyset, og følg deres råd og veiledning når dere har behov for hjelp. I denne tiden vi nå befinner oss i, er det mange sjeler som blir brukt til å spre Lys og Kjærlighet. Med den erfaring dere nå har, skulle dere være i stand til å identifisere dem som er lærere for den Nye Tidsalderen.

De mange forandringene som bare venter på å bli kunngjort, vil snart være over dere og ingen vil bli tillatt å gripe forstyrrende inn i dem. Alt ligger klart i støpeformen og alt er klart til å sette i gang når startskuddet går. Imidlertid kan det fortsatt gjøres små justeringer i planene hvis det er behov for det. Det som er i ferd med å skje nå som dere befinner dere i den tiden som har blitt kalt «Sjelens Innhøstingstid», er deres oppstigning inn i de høyere vibrasjoner. Dere har reist langt og opplevd mange liv på veien mot å våkne opp fra deres langvarige søvn i Sjelens Mørke Natt. Der dere i dag står, er dere en sjel som har løftet dere selv opp og blitt i stand til å skjelne hva som er av Lyset og hva som fortsatt er av det mørke.

De som støtter de mørke Sjelene har fortsatt kontroll over det meste av massemediene. Men igjen er det forandringer planlagt slik at sannferdig og pålitelig informasjon skal bli tilgjengelig for alle. Forutsatt at dere bruker intuisjonen deres til å skjelne mellom sant og usant, så er fortsatt Internett deres beste kilde til nyheter ettersom det kan gi dere pålitelige oppdateringer med hensyn til hva som faktisk skjer i verden. Dere har en tendens til å se mot Vesten for å finne informasjon og for øyeblikket er dette deres beste kilde. Men etter hvert som mer og mer sannhet avdekkes, vil informasjonen spre seg over hele kloden og til slutt vil alle sjeler bli klar over sannheten.

Det er så viktig at alle dere som har funnet veien fremover konsentrerer dere om alt som er positivt. Når dere så gjør, gir dere kraften deres til de energiene som gjør at forandringene blir til virkelighet og det kan ikke understrekes ofte nok at det dere fokuserer på, og gir deres energi til, er det som blir til virkelighet, selv om det kanskje ikke var deres hensikt. Lyset har allerede seiret, men det er ingen grunn til å ikke fortsette å ha en positiv innstilling. Det er mye som skal gjøres og om ikke lenge vil dere bli kallet på til å innta fremtredende posisjoner i forbindelse med forandringene.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge