Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 20, 2011

SaLuSa, May 20, 2011

Kjære Sjeler, det er viktig at dere forstår at de mørke Sjelene står ansvarlige overfor Universets Lover akkurat som dere gjør og at mens de er i dualiteten, har rett til å oppleve og erfare gjennom sin frie viljes valg. Selvfølgelig står de også ansvarlig overfor deres lover, men på grunn av måten de avviser det og den makten de har over dere, føler de seg høyt hevet over loven. Som dere imidlertid må ha forstått nå, vil enhver sjel på et tidspunkt bli stilt ansvarlig for alle sine handlinger, til og med tanker om å skade eller bringe død over en annen sjel. Derfor ber vi dere huske dette når de mørke maktene blir stilt for retten og må stå til ansvar for sine kriminelle handlinger overfor menneskeheten. Dersom dere kan greie det og deres verdisett gir rom for medfølelse, vil det være den beste måten å reagere på. Enda bedre er det hvis dere kan anerkjenne at de mørke sjelene også er Lysvesener med Gudsgnisten i seg, og at dere kan hjelpe dem ved å sende Kjærlighet og Lys. Naturligvis er ikke dette lett, særlig hvis noen som står dere nær har blitt deres offer. Hvordan dere reagerer, avhenger av deres bevissthetsnivå, men dere vil til slutt nå opp til nivået av Kristusbevisstheten* (se fotnote) og handle ut fra det forståelsesnivået. Derfor, hvis det må gjøres en ”hestehandel” for å fjerne de mørke makthaverne, og de får et tilflukssted et eller annet sted, så er det bare en midlertidig løsning, for de vil aldri kunne unnslippe å måtte stå til rette for sine handlinger.

I mellomtiden skrider alt frem på et tilfredsstillende vis og våre allierte presser hardt på for at avsløringen skal skje og bli offentlig kunngjort. Fakta har kommet frem i en endeløs strøm gjennom mange år, men vi trenger en offentlig anerkjennelse av vårt nærvær, slik at vi kan presentere den Galaktiske Føderasjon for dere. Det er utallige nettsteder på internett der dere kan finne mengder av informasjon om fartøyene våre og disse støtter seg også på bilder og filmer. Om vi eksisterer er ikke lenger et tema, ettersom vi allerede har presentert oss for regjeringene i alle store land. Vi ønsker å åpne opp hele tematikken, slik at det kan bli åpen diskusjon og debatt om det som har funnet sted gjennom det siste hundreåret. Alle regjeringene må stå frem med sannheten om sin egen rolle i å undertykke informasjon om oss. De vil også måtte komme ut med sannheten om de aktivitetene de har gjort i skjul, ved å la sine egne skip fremstå som våre eller skipene til andre grupper, som for eksempel den Grå rasen.

Det er helt åpenbart for enhver intelligent person at våre Moderskip ikke er av jordisk opprinnelse. De er i mange tilfeller av en slik massiv størrelse, mange av dem flerfoldige kilometer lange, at enhver skjønner at de kommer fra andre sivilisasjoner. Det samme gjelder når de ses i store antall, slik det har vært ved en del anledninger. Når dere kan telle flere hundre skip på himmelen, slik som i Mexico nylig, da vet dere med sikkerhet at de ikke kommer fra Jorden. Bevisene for vår eksistens lar seg ikke benekte, det er helt tydelig for alle, men media fortsetter å holde det skjult. Det gleder oss å kunne meddele at denne situasjonen ikke vil fortsette stort lenger. Det er mange ting som må få komme ut i offentligheten først, slik at folk er forberedt på vårt komme.

Husk at vi er åndelige vesener akkurat som dere og vi stammer alle fra den samme Kilden. Vi er ikke forskjellige selv om vi kommer fra andre sivilisasjoner, bortsett fra at vi er høyere utviklet. Det gjelder alle i den Galaktiske Føderasjon og vi er her i tjeneste for å hjelpe dere, våre brødre og søstre. Alt som eksisterer er alltid på vei tilbake til Kilden, så vi rekker hverandre hendene og hjelper hverandre. Dere er ikke på noen måte ”mindre” enn oss, det er bare det at dere tillot et slør å bli trukket over deres høyere bevissthet. Det var uunngåelig så snart dere reiste ned i tredje dimensjon, og så var scenen satt for utfordringen med å finne igjen deres Sanne Jeg. Dere visste at dette var den største utfordring dere ville stå overfor, men også en storslått anledning til å utvikle dere enda mer og igjen bli ett med deres Høyere Selv. Dere ble inspirert fordi dere visste at det alltid ville være hjelp å få for dere og at dere ikke måtte kjempe alle deres kamper alene. Kanskje enda viktigere var det at dere visste at denne syklusen ville ende og at alle sjeler ville ha like stor mulighet til å stige opp. Den tiden er naturligvis nå og Oppstigningen ligger nær foran dere.

Vi er sikre på at så snart vi kan vandre blant dere, så vil all tvil og nøling, med hensyn til å godta oss, snart forsvinne. Deres regjeringer vil kunngjøre sin støtte for oss, for de vil alle bli grundig informert med hensyn til den fulle rekkevidden av det som er i ferd med å skje. Sammen kan vi sørge for at forandringene på Jorden og rensingen av den, kan foregå raskt og effektivt. Vi kan så langt det er mulig trygge befolkningen fra jordskjelv og konsekvensene av dem, men det vil fortsatt forekomme dødsfall, siden en del sjeler har valgt å forlate Jorden på den måten. Når dere først forstår hensikten med det som foregår, så vil dere holde fokus på det som skal bli resultatet, mye heller enn måten resultatet oppnås på.  Det er mange ulike meninger om hvordan det vil bli, men når vi kommer blant dere vil mye bli forklart, slik at misforståelser unngås.

Flere og flere av dere blir klar over Moder Jords eget behov for å stå på med sitt eget program med forandringer. Vi også vet hva som må gjøres og det gir oss muligheten til å sørge for at dere blir påvirket så lite som mulig. Hvis det skulle bli nødvendig, kan vi transportere folk fra et sted til et annet på et øyeblikk, for vår teknologi gjør det mulig. Vi vet hvor hver enkelt person er og det spiller ingen rolle hvor enn de måtte være i et gitt øyeblikk. Vi finner dem. Igjen så er det mulig med våre meget sofistikerte computere som så å si ” har sin egen bevissthet”, som dere etter hvert vil finne ut. Da kan dere forstå hvorfor vi går inn i arbeidet frem mot Oppstigningen med slik selvtillit, for vår rolle er godt innefor rammene av vår kompetanse. Det gjelder også for vårt utstyr og andre ting som trengs for våre prosjekter ,og som vil bli delt fritt med dere som et ledd i ”moderniseringen” av samfunnet deres, slik at det kan dra nytte av alle fordelene ved Fri Energi.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og har gitt dere et bilde av hva som ligger foran dere så dere skal føle dere trygge på at det ikke er noen fare for deres ve og vel. Vi er like ivrige som dere etter å komme i gang, selv om vi aldri bare sitter og venter, men til enhver tid tilpasser planene i tråd med de siste hendelsene på Jorden. Vi kan se fremover og gjøre nøyaktige forutsigelser, og det er av stor betydning, slik at alt vi gjør skjer til eksakt riktig tid. Vi kan ikke informere dere om det annet enn i generelle termer, fordi vi må holde denne informasjonen unna de som ville bruke den til å gjøre skade og skape kaos. Dere kan være sikre på at vi jobber hardt med å støtte våre allierte i arbeidet med å skape de siste ”åpninger” slik at vi kan fullføre våre nærmeste mål.

Da forlater vi dere her og gir dere vår velsignelse og kjærlighet, slik at dere vet at det er ufattelig mange som bryr seg om dere og at dere er høyt verdsatt.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.       

*
Kjære lesere,
Vi ber dere se nærmere på forklaringen av begrepet Kristusbevisstheten nedenfor (som er hentet fra Matthew Ward’s budskap 5. desember 2010). Om dere ønsker å lese resten av teksten, eller flere av Matthew’s inspirerende budskap kan dere finne den på www.matthewbooks.com   eller under Matthew Ward på www.galacticchanellings.com  :

33…..Vi ber dere om å ikke føle at ”Kristusbevisstheten” er et vanskelig ord for dere å bruke fordi dere tror det henger sammen med den Kristne religionen. Det gjør ikke det. Kristuslyset eller Kristusbevisstheten, som er det samme som Kjærlighet, er den rene essensen av Skaperen og den aller største kraft i Universet. Den stråler ut fra Kristusriket, der Skaperens første gang skapte Sjeler, som uttrykk for Seg Selv – dette er det riket som er nærmest Skaperen selv og er der Erkeenglene har sitt opphav….


Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge