Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 21, 2011

SaLuSa, February 21, 2011

La ingen få lede deg vekk fra din veg og vær fast bestemt på å oppnå det du vet inni deg er din livsplan. Dette nåværende livet er det viktigste dere har gått inn i i nyere tid. Dere har bygget dere opp på vei mot det, med Oppstigningen som mål, og hvordan kunne dere ha større suksess når dere nå vet at denne syklusen nærmer seg slutten. Dersom dere ikke føler at dere helt har oppnådd det, så ta i betraktning at dere fortsatt kan være i en karmisk situasjon og ikke helt ferdig med alt som skal læres. Likevel, selv om tiden begynner å bli kort, kan dere strebe mot Oppstigningen og inkorporere den i deres liv. Dere kan være sikre på at så snart dere uttrykker ønske om å gjøre det, så vil dere få all mulig hjelp. Ved å gjøre det, får dere muligheten til å legge alt det gamle bak dere og bli en fri sjel uhindret av det stadige nærvær av lavere energier. Dere vil aldri angre på å forlate denne dimensjonen, for den er ikke deres sanne virkelighet og svært langt fra de høyere dimensjoner dere en gang kom fra. 

Det som mange har fortalt dere om forandringene som skal komme. De ligger nå foran dere, og de har bare så vidt begynt. Som dere allerede har sett, begynner de å manifestere seg i andre land hvor undertrykkelse har vært dagens orden. Tro ikke at forandringer ikke er nødvendige fordi dere bor i et moderne samfunn, for vi snakker om alt som er nødvendig for å gi dere tilbake deres fulle rettigheter som Frie og Uavhengige Vesener. Livet skulle ha vært, og kunne ha vært, veldig mye bedre enn det dere har opplevd. Det har alltid vært rikelig med ressurser i verden til at dere alle kunne ha levd lykkelige liv i overflod. Når dere faktisk ikke har det slik, skyldes at dere med overlegg har blitt nektet deres rettigheter og holdt nede ved hele tiden å sørge for at dere har hatt litt for lite. Å beskrive dere som slaver av de etablerte samfunnssystemene er ikke langt fra sannheten, bortsett fra at mange mennesker ikke innser at de ikke er frie. 

Dere vil snart få smake friheten når forandringene blir virkelighet, men det krever naturligvis samarbeid fra deres side, for det er ikke meningen å sette den ene over den annen. Likhet, muligheter og respekten for alle levende vesener vil vokse frem slik at dere blir én nasjon som arbeider for alles beste. De splittende hersketeknikkene som brukes for å holde dere atskilte vil bli fjernet, og det vil føre til at politikk, vitenskap og religion blir betraktet som en naturlig helhet. Hver og en av dere vil legge vekk alt som ikke baserer seg på sannhet og med det blir det pånytt tillatt for alle å uttrykke seg fritt. Vi vil kunne bidra og hjelpe dere med dette når vi kommer blant dere, for vi kan hjelpe dere å se hvor forandringer må gjøres. Mye av den informasjon og utdannelse som finnes er slett ikke egnet for den Nye Tidsalder som er like rundt hjørnet. Imidlertid lar vi det være opp til hver og en av dere å følge sin egen tro og vi legger ikke noe press på dere annet enn ved å legge åpent foran dere det som anses å være sannheten. 

Alt det som hender er del av en større plan for å løfte hele Universet til et høyere nivå, under oppsyn av den energien dere kaller Gud, som utfører det som er ønsket av den Store Skaperen. Deres lille blå planet er på en måte ubetydelig i de fjerne strøk av Universet, men likevel har den en så enorm viktighet fra et åndelig synspunkt. Det har vært en meget spesiell planet hvor dere, Storslagne Vesener som dere er, gjennomfører det siste kapittelet i dualiteten under full beskyttelse mot innblanding utenfra. Vi anerkjenner det motet dere har vist ved å slippe kontakten med deres Sanne Jeg, som er deres Høyere Selv, for å kunne erfare i de lavere vibrasjoner. Dere har gjennomlevd omstendigheter der dere kunne ha forblitt adskilt og alene i tusener av år og fått visket ut minnet om hvem dere egentlig er. Vi gir dere vår fulle anerkjennelse for at dere har greid å holde fast ved oppgaven og løfte dere opp i Lyset. Vi og mange andre Vesener har arbeidet utrettelig for at dere skulle våkne igjen og vår tålmodighet har blitt belønnet gjennom deres respons i den senere tid. Deres suksess betyr at bevissthetsnivået nå har løftet seg tilstrekkelig til at dere vil greie dere gjennom de siste angrepene på dere fra Illuminati og deres lakeier. 

Ingenting kan få utviklingen til å snu nå, for dere står støtt i den oppstigende fase og fremskrittene går stadig raskere. De sterke energiene dere nå utstråler er garantien for at de mørke kreftene ikke har annet valg enn å gi opp sin plan. De klamrer seg trassig fast og bruker sine siste krefter i håp om å gjenvinne noen av sine formuer, men slik blir det ikke. De Vesener som arbeider sammen med oss og for oss, står i startgropa og venter bare på signalet om å sette i gang med sine oppdrag. Dette er så visst ikke tiden for å miste håpet eller å tillate frykten å snike seg inn i deres liv. Løft blikket mot den vei dere ser åpne seg foran dere og gi ikke de mørke kreftene noen gratishjelp nå som de raskt mister sin makt. Det vil ikke skje noen gjengjeldelse mot dem på våre vegne, for rettferdigheten skjer fyllest på sitt eget vis. Hver eneste sjel som la ut på reisen for å erfare i dualiteten er av Lyset og de falne sjeler trenger like mye Lys log Kjærlighet som enhver annen sjel. Det finnes alltid en vei tilbake om det bare finnes et ønske om å vende tilbake i Lyset og det er storslagne Vesener som arbeider fra de høyeste dimensjoner av rent Lys, som strekker hånden ut for å hjelpe. Ingen ønsker å se en sjel grave seg ned i det bunnløse dyp, for vi er Alle Ett og meningen er at hver eneste sjel tilslutt skal vende tilbake til Kilden. 

Tenk på dere selv først og fremst som Åndelig Vesener og se på deres erfaringer i menneskekropp som et stort sprang fremover i deres utvikling. Dere vil aldri slutte å lære, selv om det går langsommere i de høyere dimensjoners Lys, fordi utfordringene der er ikke så voldsomme og vanskelige som de var i dualiteten. Med tiden vil dere forstå hvilken suksess dere har hatt og tilknytningen til deres opplevelser i de lave energier vil svinne hen slik at kun skjønnhet og harmoni omgir dere. Det er ikke meningen at dere skal bære med dere byrden av hver enkelt opplevelse og slett ikke hvis dere har vært i ledtog med de mørke kreftene. Å jada, Kjære Sjeler, dere har vært fra det ene ytterpunkt til det annet gjennom livene deres. For hvordan kunne dere ellers ha vokst og løftet dere ut av dualiteten om dere ikke forsto det.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg har litt etter litt latt dere få se sannheten om deres tid på Jorden, om viktigheten av å forstå Moder Jord og hvordan dere kan sikre at dere slipper fri fra de lavere vibrasjoner. Vi, som den Galaktiske Føderasjon, har fulgt deres utvikling gjennom tusener av år. Deres suksess er også vår. Vi ønsker dere velkommen hjem igjen fra en seier over mørket, hvilket har vært litt av et vågestykke for oss alle.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge