Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 14. Februar, 2014

SaLuSa, 14. Februar, 2014

Vi forstår deres bekymring for at fremskrittene tilsynelatende skjer så langsomt når det gjelder å få satt en stopper for de mørkes aktiviteter. Vi har i virkeligheten forhindret dem fra å skape en del store ”katastrofer”, inkludert en ny krig, og vi kommer til å fortsette å begrense deres muligheter til å forårsake alvorlige problemer. Vi kan forsikre dere om vi har alt under kontroll, men ikke desto mindre må vi respektere ikke-innblandingsprinsippet når det er nødvendig. Her snakker vi selvfølgelig om karmiske situasjoner hvor det fortsatt gjenstår en del ting å lære. Den perioden dere nylig har gått inn i er imidlertid en som vil bringe omfattende forandringer, som til slutt vil føre til fred. Vi ber dere derfor å tenke positivt og visualisere den kjærlighet og fred som er i ferd med å senke seg over Jorden.

Vi ber dere huske på at vi er kommet ganske langt i våre bestrebelser med å begrense de mørke Sjelenes handlingsfrihet, og gradvis må de nå akseptere at de ikke lenger kan gjøre akkurat som de vil. Faktum er at de finner det svært vanskelig å demme opp for at lykken snur seg for dem og de er ute av stand til å handle med den grad av frihet de en gang hadde. Dette er delvis på grunn av at mange mennesker våkner opp til Lyset og kaster av seg enhver tilknytning til de mørkes aktiviteter. Selv om dere kanhende ikke er klar over det, så er Lyset nå den dominerende makt på Jorden. Slik vil det fortsette å være og stadig ekspandere inntil Lyset har den hele og fulle kontrollen. Og da vil en Ny Tidsalder virkelig være over dere, og dere har blitt forberedt til helhjertet å forvente dette.

Vi veileder og gir alle slags oppmuntringer til Lysarbeidere om å presse på med sine dedikerte oppgaver, vel vitende om at ingen ting kan stoppe deres videre fremskritt. Selvfølgelig har dere vært kjent med potensialet for suksess før dere inkarnerte på Jorden. Hver eneste Lysarbeider som ble valgt ut til å arbeide for Lyset i denne tiden, vil ha visst at det ville bli en spesiell anledning og grunn til å føle seg privilegert. Og dere kan være sikre på at dere ble valgt på grunn av deres erfaring og evne til å gi av dere selv når det kreves. Og samtidig blir deres egen evolusjon fremmet av deres nye erfaringer, i tillegg til muligheten til å utbalansere karma. Noen ganger er det slik at dere påtar dere svært vanskelige utfordringer i slike tider, for med tillit til deres egne evner, og den assistanse dere får, vet dere at det ikke er noen som helst grunn til at dere skulle oppleve noe annet enn suksess.

Jorden er litt av et ”utstillingsvindu” i denne tiden og mange andre sivilisasjoner er kommet hit til Jordens nærhet for å observere den perioden dere er inne i. Grunnen til dette er at dere står foran å oppleve noe som aldri har skjedd på Jorden i noen tidligere sykluser. Dere har tatt mål av dere til å stige opp med deres fysiske kropp, som vil tilpasse seg de høyere energiene. Denne opplevelsen deres er helt unik, og etter hvert som dere stiger opp, vil dere finne at bevissthetsnivået deres øker meget raskt. Når dere går inn i de høyere energiene vil dere komme sammen med Vesener som allerede har steget opp, og de vil hjelpe dere. Dere vil bli medlem av De Oppstegnes Brorskap og dere vil bli gitt mulighetene til å velge den vei videre som dere selv foretrekker.

For øyeblikket er det mange representanter på Jorden som kommer fra andre planeter i solsystemet deres. Det er som dere ville sagt; ”alle mann på dekk” ettersom denne anledningen krever at de mest erfarne Vesener er her for å sikre fullstendig suksess. Dere vil finne ut, etter hvert som dere får oppleve andre nivåer av væren, og andre sivilisasjoner, at det er helt normalt at avanserte Vesener hjelper dem som er på et lavere nivå. Dere Er Ett og hjelp blir alltid gitt til dem som også reiser samme vei som dere. Faktum er at alle veier leder tilbake til det Høyeste Vesen, til Kilden, men dere har fått friheten til å velge hva dere ønsker oppleve og erfare, selv om dere når dere når et visst nivå, fulle av glede og av fri vilje, vil tjene Guds Vilje.

Deres verden fortsetter å oppleve fødselssmerter mens det gamle blir feid bort for å gi plass til det nye, og som dere har funnet ut kan det resultere i en tid med mange prøvelser. Disse vil imidlertid kun vare en begrenset periode, hvoretter dere vil finne at alt roer seg ned og faller mer på plass. Vi, sammen med Vesener fra andre planeter vil åpent komme til Jorden og være blant dere. Vi har mye å lære dere og mye å gi dere som vil sette fart i deres Oppstigning til høyere nivåer. Dere kan være helt sikre på at dere aldri vil være uten hjelp og vi er aktive hele tiden selv om dere ikke nødvendigvis er full klar over vårt nærvær.

Vi holder på å forberede oss til å kunne tale direkte til dere om mange emner som vil være viktige for dere i den nære fremtid. Det er mye som krever at dere har et åpent sinn, for gjennom så lang tid har dere med overlegg blitt villedet og misinformert for å holde dere nede. Vi gjør faktisk vårt aller beste for å vekke dere opp til sannheten på en mild og vennlig måte, men for mange vil den være fullstendig uforståelig og altfor mye å ta inn. Alt vi kan si for øyeblikket er at det er klokt av hver eneste sjel å være åpen for nye idéer og ikke stivne i deres gamle tankebaner.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan forsikre dere om at dere hele tiden får vår hjelp. Det vil synes for mange som om hele verden blir snudd på hodet, men dette er ikke tilfelle, men simpelthen resultatet av de nødvendige forandringer som gradvis vil bringe Jorden inn i en periode med ro og fred. Det er ikke bare de fysiske aspekter som er involvert, men også energiene som hele tiden beveger seg omkring den.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif


< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge