Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 15 august, 2014

SaLuSa, 15 august, 2014

Vi arbeider kontinuerlig for å minimalisere effektene av de mørke Sjelenes forsøk på å eliminere store deler av befolkningen på Jorden. Dette har vært en del av deres langsiktige plan og måten de gjør dette på er å introdusere sykdommer eller andre metoder som langsomt men sikkert vil redusere antall mennesker i befolkningen. Imidlertid har vi gjennom lang tid brukt våre evner og vår overlegne kunnskaper til å slå ned forsøkene deres. Så da forstår dere, Kjære Sjeler, at vårt arbeid forhindrer at en katastrofe skjer og således sørger for at dere kan fortsette deres gode innsats med å spre Lyset. Så vær ikke redd for de mørke, for deres makt er nå svært begrenset, men av karmiske årsaker må vi likevel la dem få utøve en viss grad av fri vilje. Vær trygge på at uansett hvilke negative handlinger som skjer og som skaper problemer eller vanskeligheter for dere, så er dette bare den siste perioden hvor karma spiller seg ut. Det som ytre sett synes å skje har en tendens til å skape en situasjon med mer frykt enn det i realiteten er grunn til, samtidig som slike situasjoner vil være kortlivete og kontinuerlig overvåket av oss. Husk også på at i ikke for fjern fremtid vil dere stige opp og kunne nyte fullkommen fred og være helt frie fra de mørkes oppmerksomhet.

Dere er godt på vei med å skape en ny æra av fred, og vi takker alle de som har viet sitt liv til å gjøre dette til virkelighet. Vi gjør vårt for å hjelpe og veilede dere når hjelp behøves. Vi beskytter dere også mot innblanding, selv om det er tilfeller hvor vi må tillate at dere blir satt på prøve. Dere er pionerene for en Ny Tidsalder og vi beundrer dere for deres ukuelige innsatsvilje i oppgavene deres. Snart vil dere ha direkte kontakt med oss og når omstendighetene tillater det, kan vi komme åpent midt iblant dere. Det er ikke det at vi ikke allerede har kontakt med dere, ettersom vi kan påvirke deres handlinger og også når dere er ute av kroppen deres mens dere sover. Vi møtes ofte med dere, men for ikke å distrahere dere i deres livsplan, har dere i de fleste tilfeller ikke noen erindring om det når dere har våknet. Dette er grunnen til at dere ofte våkner oppkvikket og avspent uten at dere forstår bakgrunnen for det. Dere kan kontakte oss simpelthen ved å sende oss tankene deres, med vent ikke nødvendigvis noen umiddelbar respons. Vi kan ikke alltid oppfylle ønskene deres og selv da kan vår respons være annerledes enn dere hadde forventet.

På alle nivåer på Jorden gjøres det fremskritt i arbeidet som vil føre til deres frigjøring fra de mørke, som allerede er svekket ved at nettverkene deres er brutt opp og at ressursene deres raskt svinner. De er imidlertid fortsatt i stand til å blande seg inn i eller forstyrre arbeidet deres, men ikke i den utstrekning de har kunnet gjøre det det tidligere. Vi ber dere imidlertid om ikke å kaste bort energiens dere ved å fokusere for mye på de mørkes aktiviteter ettersom vi har alt under kontroll. Vi skynder oss imidlertid å tilføye at vi ikke alltid kan gå så langt som vi hadde kunnet ønske. Men vær forsikret om at fra vårt synspunkt går allting fremover på utmerket vis, og ingen ting vil få anledning til å endre på det planlagte sluttresultatet. I løpet av noen få år ser vi muligheter for store forandringer som vil løfte menneskeheten frem slik at den kan begynne en ny peride i sitt liv.

Har dere noengang lurt på hvordan noen ganger en gruppe mennesker kan være tilstede når et ekstraterrestrielt skip gjør seg synlig, og likevel er det ikke alle som kan se det. Den mest sannsynlige årsaken er at observatørene er på ulike vibrasjonsnivåer. Hvis vibrasjonsnivået deres ikke er høyt nok kan ikke øyesensorene deres oppfange objektene, og av tilsvarende årsaker kan ikke alle mennesker se det dere ville kalle spøkelser. Det som er enda mer hemmende med å ha lave vibrasjoner er at dette virker som en barriære mot å se alle de inntrykk dere ellers ville ha kunne ha mottatt. Etter hvert som tiden går og vibrasjonene fortsetter å stige mer og mer, vil folk våkne opp til sitt potensial helt til Oppstigningen finner sted, hvor alle vil dele en høyere grad av sensitivitet. Dette er bare noen av de forandringene som skjer som over tid vil se Mennesket bli et Galaktisk Vesen med enorm kraft og evner.

Så, Kjære Sjeler, dere har en vidunderlig fremtid foran dere, som vil være absolutt til å glede seg over, og spennede i tillegg, etter hvert som dere følger deres egne valg med hensyn til deres evolusjon. Allerede nå er det noen av dere som føler at forandringene finner sted og det finnes ingen tvil i deres sinn om at store og dyptgripende forandringer er på gang. Vi gjentar nok en gang at dette er tider hvor det kommer til å bli veier som skilles, og bare de som har høynet sine vibrasjoner vil stige opp. Vær trygge på at hver eneste sjel har blitt gitt de samme muligheter til å utvikle seg i akkurat det tempoet de måtte ønsker. Noen foretrekker en langsom, rolig og systematisk tilnærmingsmåte, mens andre føler seg klare til å ta imot utfordringer som vil løfte dem fortere frem. Imidlertid er det alltid Veiledere tilgjengelige som kan gi dere råd basert på hva de vet om dere.

Som dere kan forestille dere, så er det mange sjeler som er aktive når det gjelder deres evolusjon og selv om det kan synes som om dere ofte er alene, så er dere faktisk alltid følgesvenner med dere på reisen. Dersom dere husker å anerkjenne deres usynlige hjelpere og dele deres tanker med dem, så er det enda mer sannsynlig at de vil kunne hjelpe dere. Alt det som skjer er for at dere skal erfare og lære, og husk på at dere alle har hatt liv på begge sider av streken. Det er derfor av vital viktighet at dere lar andre velge hva de vil oppleve og erfare, ettersom alt er valgt med tanke på deres åndelige evolusjon. Ennvidere bør dere ikke stille dere til doms over andre, for dere kan ikke vite grunnen til de valgene de har gjort. Bare husk på at enhver sjel er opptatt av å gjøre åndelige fremskritt, og dette krever at man skaffer seg erfaringer med både de positive og negative aspekter av livet. Dere er alle involvert i liknende erfaringer, som er en del av livsplanen deres, og ettersom ingen ting skjer tilfeldig, så ta mulighetene som byr seg til å utvikle dere på alvor.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og forsikrer dere om at dere er aktivt involvert i deres livsplan, så der hvor valgmuligheter finnes, kan dere ofte velge hvilken dere vil ta. Når dere inkarnerer kan dere for eksempel velge hvilken familie dere vil gå inn i, selv om disse familiene er nøye utvalgt for dere for å kunne gi dere de muligheter dere trenger til å utvikle dere. Noen av dere vil finne dette vanskelig å tro, men husk på at før dere inkarnerer vet dere hvilke læringsområder dere har behov for å jobbe med. Dere er vakre sjeler som hele tiden utvikler dere mot et høyere nivå, og mye kjærlighet følger dere til enhver tid.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge