Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 15. Mai, 2015

SaLuSa, 15. Mai, 2015

Veien videre begynner å bli mye klarere for mange mennesker, men det finnes så mange villedende situasjoner at dere aldri er sikre på om dere er på riktig vei. Den beste måten å avgjøre dette på er å spørre dere selv hvilke forventninger og mål dere personlig sikter mot, og så stole på at intuisjonen deres vil fortelle om dere er på vei i riktig retning. Det er ønskelig å ha et mål i livet heller enn å eksistere uten noe mål, men likevel vil enhver situasjon dere møter kunne bidra til at dere kan lære visse ting dere trenger å lære for å utvikle dere videre. Husk på at ingen ting som innvirker på livet deres har dukket opp tilfeldig, selv om dere ikke umiddelbart kan se hva resultatet av det vil bli. Kjære Dere, dere er selv ansvarlige for hvilken vei deres liv velger, uansett hvilken retning det måtte være, fordi dere har blitt gitt fri vilje. Imidlertid er det slik at dere har en livsplan, som dere har gått inn for før dere inkarnerte, og dette må tas i betraktning.

Alt vil bli synlig for dere så snart dere vender tilbake til de høyere dimensjoner, og det er en tid for å se på seg selv med ærlige øyne og hvor intet annet enn en sannferdig fremstilling er mulig. Dere kan være sikre på at dere hele tiden underveis har støtte fra mange sjeler som ønsker det aller beste sluttresultatet for dere. Imidlertid kan menneskene, fordi de er slik de er, miste målene sine av syne når de blir virvlet inn i slike emosjoner dere opplever på Jorden. Selvkontroll er noe dere lærer kontinuerlig ettersom dere uten den bokstavelig talt ville være en villfaren sjel. Dere er i ferd med å legge bak dere en Tidsalder som har vært en av de blodigste som er mulig å forestille seg, og hvor de samme feiltrinnene har skjedd gang etter gang. Egoet har ledet dere inn på en destruktiv vei, men heldigvis er det tilstrekkelig mange av dere som har vendt dere mot Lyset og innsett at avgjørelser basert på kjærlighet er den eneste veien ut av den forferdelige situasjonen dere befinner dere i. Sannheten er at det før eller senere vil gå oppfor dere hvor meningsløst kontinuerlige kriger er og at dere innser til fulle at tiden nå er kommet for å fremme fred og vilje til å skape et samfunn der alle har det godt.

Hvorfor ikke bygge samfunnet slik at alle får oppleve fremgang og velstand i stedet for å ødelegge liv og eiendom og forårsake sorg og prøvelser. Hva kan det være å vinne slik dere har holdt på, annet enn å skaffe seg kontroll over Jordens land og rikdom? Mange kongeriker har kommet og gått til tross for at de har nådd sin glansperiode, og lærdommen er helt tydelig: at ingen ting varer evig i de lavere vibrasjonene. Hvor lang tid vil det ta før det går opp for Menneskeheten at dere alle er Brødre og Søstre som er på en reise langs samme vei? Ville det ikke av nettopp den grunn være fornuftig å hjelpe hverandre til suksess? Dere har en tendens til å dømme mennesker ut fra hvor mye penger de har og deres posisjon i samfunnet. Men likevel, fra det ene livet til det andre har dere hatt mange ulike roller avhengig hva dere hadde behov for å oppleve og lære. Mennesket har skapte alle sine opplevelser og erfaringer, men tiden er i ferd med å løpe fra dere nå som den Nye Tidsalderen har begynt. Nå er det opp til hver enkelt sjel å tenke gjennom hvor de vil med livet sitt og om de er klare til å ta et kvantesprang fremover. De høyere vibrasjonene glimter i det fjerne, men dere kan ikke bare bevege dere inn i dem uten at dere har løftet vibrasjonene deres.

Mens dere er travelt beskjeftiget med å dekke deres egne behov, holder vi på med å planlegge en velkomst for dem som allerede har bestemt seg for å gjøre det som kreves for å løfte seg opp, uansett hva det måtte være. Dere er i ferd med å finne ut at når dere holder dere stødig på veien, så gjør dere stadig fremskritt og er i stand til å ikke bekymre dere om hva som skjer omkring dere. Det er mange distraksjoner, men disse er ikke annet enn levninger fra en Tidsalder som snart vil være forbi, og dere vil etterhvert legge dem bak dere. Foran dere ligger undere som er deres å oppdage og som vil gi dere fart inn i de høyere dimensjonene, og da vil alle problemer og bekymringer dere tidligere har stått overfor være borte. Det finnes ingen plass for dem etter hvert som vibrasjonene øker og dere vil vite når dere i sannhet har steget opp. Dette er en belønning dere har gjort dere vel fortjent til gjennom deres trofasthet til Lyset og klare intensjon om å legge bak dere alt som er av lavere vibrasjon. Dere fortjener all ære for at dere har etablert deres plass i fremtiden gjennom å løfte deres egne vibrasjoner opp. Tegn finnes overalt omkring dere som viser hvor dypt endringene påvirker deres Jord. Landområdene og havene er alle inne i en forandringsprosess og alt dette er del av å bringe Jorden tilbake til sin opprinnelige jomfruelige skjønnhet. Menneskene har forårsaket alvorlige forurensninger av både land og hav og i realiteten ville Jorden ha dødd om det ikke var for den renselse vi har utført. Sannheten er at hadde vi latt ting komme helt ut av kontroll, så kunne ødeleggelsene ha blitt totalt irreversible. Kjære Sjeler, ingen ting av det dere har opplevd og erfart er bortkastet og dere har lært er svært mye verdifullt. Så lenge de mørke Sjelene fortsatt befinner seg på Jorden eksisterer det en kontinuerlig trussel mot miljøet, men vi overvåker dette kontinuerlig. Dere kan være fullstendig trygge på at vi ikke vil tillate dem å ødelegge eller rasere Jorden. Det er skjebnebestemt at denne Tidsalderen skal bringe suksess for Menneskeheten i sin søken etter sannheten om sin eksistens og den vidunderlige fremtiden som ligger foran dere.

De siste hundre årene har vært av helt avgjørende betydning med hensyn til å vekke mange sjeler som har vært så oppslukt i de lavere vibrasjonene at de mistet kontakten med seg selv. Noen lever fortsatt i den uvirkelige verden dere har skapt, men etter hvert som vibrasjonene fortsetter å, vil de litt etter litt begynne å forstå sannheten. De vil alltid ha høyere utviklete sjeler rundt seg, som venter på tegn på at de begynner å våkne opp, slik at de kan veilede dem til å fortsette på sin vei mot Lyset. Enden på en syklus slik som dere nå går gjennom, er ofte svært krevende ettersom karma som man har pådratt seg over lang, lang tid utbalanseres og avklares. Dette dreier seg ikke bare om enkeltmennesker, men også Nasjoner som har fremmet sine egne oppfatninger og tro heller enn sannheten. Det finnes kun den ene sannhet og den kan ganske enkelt beskrives som “Kjærlighet”, og etter hvert som dere utvikler dere videre vil dette bli mer og mer åpenbart for dere. Tiden for splittelse er over og i fremtiden vil Menneskeheten innse at dere Alle er Ett og at det ikke finnes noen plass for å gjøre seg selv større enn andre.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og som alltid glad for å kunne hjelpe dere å glede dere over det dere opplever og lærer. Når dere forstår at det ikke finnes noe slikt som sjelens død, så tar dette vekk frykten for å dø og setter dere i stand til å takle det dere opplever. Da vil dere også forstå at dere har levd mange liv hvor dere kunne oppfylle deres behov for utfordringer som ville gjøre at dere kunne utvikle dere videre og, som vi ofte har påpekt, at dere har Veiledere og andre usynlige hjelpere som alltid er der for dere. Vær trofaste mot deres intensjon om å gå den vei som er riktig for dere og som bringer dere nærmere Lyset, og vit at dere vil nå frem dit til slutt. Det er ingen begrensninger på hvor mye tid dere kan bruke, for i virkeligheten eksisterer ikke tid slik dere kjenner den. Jeg sender dere min Kjærlighet for alltid.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge