Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 22. april, 2016


Mike Quinsey - 22. april, 2016

Mike Quinsey

Kjære dere, dere håndterer situasjonen på Jorden med god og sunn fornuft, og holder blikket rettet mot Oppstigningen. Den nærmer seg for hver dag som går, men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår å gjøre før den blir en realitet for dere. I denne perioden hvor den gamle syklusen avsluttes, vil det bli mye å gjøre for å hjelpe dem som går i spissen for forandringene. De mørkes lakeier har fortsatt tilstrekkelig makt til å kunne hindre dere å få vite hele sannheten, men den vil komme ut, uansett hva de gjør.

Tiden er nå inne til å ta tak i deres egen personlige utvikling i stedet for å la dere lede av andre, og dette kan dere gjøre ved å vurdere informasjon som tilflyter dere basert på om den "føles" sann eller riktig. Dere er allerede godt i gang på deres egen vei mot Lyset, så dere skulle ha tilstrekkelig kunnskap til å se hva som ligger foran dere. Gjennom en del år har Lys-Vesener hjulpet dere å komme videre i deres utvikling og har ledet dere inn på Lysets vei. Tiden er imidlertid nå inne til å glemme de tradisjonelle veiene som har krevd at dere adlød dem lojalt. Dere har vokst fra dem og er tilstrekkelig langt kommet til at dere selv kan bestemme hvilken vei dere vil gå.

Enorme forandringer nærmer seg med stormskritt og de vil fortelle dere uten skygge av tvil, at den Nye Tidsalderen har begynt. Internett er fortsatt det stedet dere kan komme nærmest sannheten, men også der vil dere finne usann informasjon til tider. Når dere imidlertid etter hvert har funnet frem til kilder dere har tillit til, så vil dere sitte inne med informasjon som gjør at dere kan avgjøre hvem dere trygt kan bruke for å sjekke ut andre informasjonskilder. Dersom dere er i tvil, bruk intuisjonen, for den er deres beste veileder, men vær alltid rede til forandre dere dersom dette vil føre dere til et høyere nivå.

Som de fleste av dere sannsynligvis er klar over, så er alle former for religiøs lære oppe til ny vurdering, hvilket mange meldinger fra Erkeenglene og andre har indikert. Det er nødvendig å gå de etablerte religionene nærmere etter sømmene, for ingen av dem har enerett på sannheten. En del særlig viktige emner mangler mye på å være i nærheten av sannheten, men en utviklet sjel vil være i stand til å avgjøre hva dette gjelder. I denne tiden med store forandringer er også de ortodokse religionene under revisjon, men det er fortsatt mange sjeler som er faste i sin tro på dem og vil måtte finne sin egen vei til sannheten. Bønn er fortsatt like kraftfullt og viktig, men det er nødvendig at den kommer fra hjertet, for disse som blir brukt veldig ofte mangler i de fleste tilfeller en reell energiinjeksjon av Kjærlighet og Lys. La deres eget liv bli en bønn i seg selv ved at dere lever i uforbeholden Kjærlighet. Dette er det ultimate målet for alle som forbereder seg til Oppstigning.

I løpet av deres mange reiser på Jorden har dere gått gjennom utallige opplevelser og erfaringer på ulike nivåer og nå er dere "erfarne reisende", klare til å ta det hele ett nivå opp. Hver gang dere så gjør, blir livene deres så mye lettere og mer til å glede seg over, ettersom dere ikke lenger befinner dere i de mørkes nærvær hvor de ville gjøre alt i sin makt for å trekke dere ned. Denne tiden er nå i anmarsj og den er verdt hver eneste anstrengelse og innsats dere investerer i den. Det er ikke forventet at dere skal leve i fattigdom og laser for å vise deres hengivenhet for Gud, for dere er berettiget til å nyte livet og dele av Jordens overflod. Altfor lenge har dere lidd under "mangel og nød", men den tiden vil snart være over, selv om slike forhold fortsatt finnes i enkelte land. I sannhet har Jorden mer enn nok til at alle kan nyte et lykkelig og fruktbart liv, selv om det for mange ikke virker slik nå, men i svært nær fremtid vil det raskt bli en realitet.

Moder Jord har satt i gang med sin renselse av planeten ettersom hun ikke kunne vente lenger, og vil gi tydelige signaler om hva som vil komme. Vær våkne og hold dere unna der det er fare for liv og lemmer. En del sjeler som ønsker å forlate Jorden vil utnytte slike anledninger ettersom de ikke er rede til å fortsette og være her og ta del i Oppstigningen. Husk på at døden kun er overgangen fra et nivå til et annet ettersom det i realiteten ikke finnes noen "død", som mange forestiller seg som en permanent tilstand. Livet er evig og døden er ikke noen slik skremmende opplevelse som noen kanskje har innbilt seg. Når sjelen forlater kroppen, slipper den med letthet taket og så reiser den til Sommer-Riket. Der vil den gjennomføre en evaluering av livet den har levd og deretter reise videre til det nivået som passer best for den, og det er det vibrasjonsnivået som avgjør.

Dere er så nær å få vite mye mer om de forberedelsene som gjøres med hensyn til de forandringene som er umiddelbart forestående. Det er nedlagt svært mye arbeid og det pågår fortsatt, og det er kun det enorme omfanget operasjonen som er en utfordring fordi det involverer samarbeid mellom så mange mennesker som arbeidet på spreng for å få alt ferdig. Ingen ting kan stoppe det sluttresultatet som er planlagt, men som dere allerede har funnet ut, så er ikke alt like enkelt som man skulle tro. Det er tilstrekkelig sikkerhetsventiler på plass for å sikre at det ikke blir noen større avbrudd i prosessen, og de største utfordringene er allerede tatt hand om. Så dere kan være forsikret om at begynnelsen på avsløringene vil komme i den svært nære fremtid. Mange medlemmer av deres famille og venner venter med hjertet full av kjærlighet, på å møte dere igjen.

Ting utspiller seg på Jorden eksakt som det er nødvendig av karmiske årsaker, men dette kan bli bragt til opphør når som helst av høyere makter av Kjærlighet og Lys som har kontrollen over deres skjebne. Mektige Vesener har alltid fulgt med på deres utvikling og lagt til rette for deres opplevelser og erfaringer for å sikre stadige fremskritt når det gjelder deres evolusjon. Det har vært perioder hvor Lysets energier har vært den dominerende kraft, men i den syklusen dere akkurat har fullført har de mørke kreftene fått lov til å sette dere på prøve. Hvordan det ville ende var ikke mulig å vite sikkert, men dere som er av Lyset har overvunnet de lavere energiene slik at dere har greid å holde fast ved deres høyere Lys-frekvenser. Det er på sin plass å gratulere dere for at dere har klart dette når dere har vært utsatt for enorme utfordringer rundt hver sving. Dere kan se det slik at er "spillet nå er over" og at alle deltakerne kan gjenoppta sine normale aktiviteter. Det er likevel ikke fullt så enkelt, for selv om det utvises stor forståelse for rollen hver enkelt sjel har spilt, så er det en del handlinger som krever karmiske løsninger. Men dere kan være forsikret om at ingen sjel blir straffet, men at de får enhver tenkelig hjelp til å finne veien tilbake til Lyset.

Mange av dere finner det svært vanskelig å forstå at alt det dere har opplevd og erfart ikke blir betraktet som å være en del av deres sanne virkelighet. Selvfølgelig er de så absolutt virkelige i øyeblikket, men de er like vel ikke relatert til de høyere nivåene dere kom fra for å oppleve livet i fysisk form. Dere har skapt deres egen virkelighet gjennom mange hundreder av år, og selv om dere alltid har fått veiledning, så har de endelige valg alltid vært opp til dere selv. Det vanskeligste problemet dere har blitt stilt overfor er å akseptere at dere Alle Er Ett, for i tusener av år har dere konkurrert med hverandre for å få overtaket, til det punkt at dere har tatt livet av dem dere betraktet som annerledes. Nå vet dere at dere Alle Er Ett, at ulikhetene kan legges til side og at det ikke finnes noen grunn til at dere ikke lykkelig skulle fortsette deres utvikling sammen. Det er helt klart at det er nødvendig å dele Jordens rike goder, og slik vil det bli etterhvert.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


NB! Jeg vil være bortreist neste uke, så det neste budskapet kommer fredag 6. mai.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge