Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 15. april, 2016


Mike Quinsey - 15. april, 2016

Mike Quinsey

Folks forventninger stiger og tilliten deres øker i en slik grad at flere og flere tar steget frem for å støtte Lyset. Sannheten er i ferd med å komme til overflaten og løgnene og forvrengningene av sannheten blir ikke "svelget" like lett som tidligere. Folk oppfatter det som foregår på en annen måte enn tidligere og dette gjør at sannheten kommer frem, samtidig som evnen til å skille mellom sannhet og løgner stadig blir bedre. Dette er tiden det ble spådd om hvor det som har vært skjult vil bli avslørt, og selv om de på den mørke siden fortsatt i stor grad har kontrollen over nyhetene, så lekker sannheten av og til ut. Mange av de mørke har i all stillhet fratrådt sine maktstillinger etterhvert som avsløringene skjer og dette vil fortsette inntil det når et punkt hvor plassene deres blir overtatt av Lys-Vesener. Dette skjer allerede i liten skala, men det får ofte en ringvirkning som fører til at andre som har arbeidet i det stille trer frem.

Alt dette tar tid før det kommer til overflaten, men alt vil komme frem med tiden. Noen Lys-Vesener står midt oppi det som skjer, men deres stemme blir ofte undertrykt av dem som fortsatt prøver å skjule sannheten. Imidlertid forandrer ting seg nå raskere enn tidligere og presset øker stadig mot dem som støtter Illuminatiene. De vet at tiden er i ferd med å renne ut for dem selv om de hadde håpet at de på et eller annet vis kunne komme seg unna å stå til ansvar for sine handlinger. Men det finnes ikke noen mulighet for å slippe unna og de vil måtte svare for det de har gjort, uansett hvor mye de prøver å komme seg unna regnskapets time.

Hva forventes så av dere nå som dere er på vei inn i den Nye Tidsalderen med fulle forventninger om Oppstigning? Dersom dere har forberedt dere til Oppstigningen skulle dere nå være i stand til å se hele Menneskeheten som Ett og som deres Brødre og Søstre. Og når det først er slik, så er det forventet av dere at dere behandler alle som likeverdige og med Universell Kjærlighet, og dette er ikke så vanskelig som man først ville tro. Men det innebærer imidlertid at dere gir slipp på alle fordommer dere eventuelt måtte ha for en annen person. Dette er hva dere bør sikte mot dersom dere ønsker å bevege dere ut av de lavere dimensjoner. Det er det største skrittet oppad dere kan ta, og dere kan greie det hvis dere virkelig ønsker det.

Husk på at alle med tiden vil forlate de lavere vibrasjonene etterhvert som dere forandrer deres perspektiver og oppnår større åndelig forståelse. Uansett er det deres underliggende ønske å vende tilbake til de høyere vibrasjonene fordi dere sanser at det er deres egentlige hjem, hvor dere kan leve i fred og ikke må bruke tid og krefter på problemene som finnes i de lavere vibrasjonene. De er selvfølgelig en nødvendig del av de erfaringer dere har valgt å gjennomgå og som dere må løfte dere opp fra dersom dere ønsker å komme videre i deres utvikling. Som det tidligere har vært antydet, gikk dere med vitende og vilje med på å slippe dere ned i de lavere vibrasjoner og ble forsikret om at når som helst dere måtte ønske å gjøre fremskritt ville dere få hjelp. Tiden, slik dere oppfatter den, er på deres side, men såfremt dere ønsker å dra nytte av den kommende slutten på den forrige syklusen og anledningen til å stige opp, så må dere legge dere i selen for å nå det vibrasjonsnivået som er nødvendig for å gjøre det.

Det kan synes som om dere står fast og stagnerer når det gjelder evolusjonen deres, men dere gjør likevel hele tiden fremskritt. Dere kan ha oppturer og nedturer, men fremskritt er uunngåelig fordi jo flere erfaringer dere gjør dere, jo større blir deres evne til å finne veien hjem. I dette tilfellet dreier det seg om der dere kom fra da dere kom hit for å bruke deres evner til å overvinne de utfordringene dere ville møte. Når dere omsider vender tilbake til de høyere vibrasjonene vil alt bli avdekket for dere, for de lavere vibrasjonene har påført dere alvorlige begrensninger og dere har sågar til tider glemt alt. Noen av dere har "en følelse” av det dere har opplevd på høyere nivå og noen ganger enkelte glimt av minner. Dette er et resultat av deres "ut av kroppen" opplevelser mens dere sover, selv om de fleste sjeler ikke er i stand til å huske dette når de våkner.

Mange spør hvorfor dere er nødt til å gå gjennom så mye uroligheter og kaos for å etablere den Nye Tidsalderen. Enkelt sagt er dette resultatet av en svært omfattende og dyptgripende utrenselse av det gamle som ikke lenger tjener dere eller har noen hensikt. Imidlertid er det mange sjeler som har problemer med å gi slipp på det som er kjent og kjært, og dersom de ønsker det, vil de få beholde det. Dette innebærer imidlertid at de ikke kan fortsette å være på Jorden når vibrasjonene stiger. Således vil de på et passende tidspunkt flytte til en annen “Jord” hvor de kan fortsette sin erfaring og læring på det nivået de har valgt. Faktum er at de ikke ville føle seg hjemme på vibrasjonsnivåer som er for høye til at de er bekvemme med dem eller at de rett og slett ønsker å fortsette å oppleve de lavere nivåer. Dere kan være helt trygge på at de vil få all tenkelig hjelp slik at de kan utvikle seg i et tempo som passer for dem. Dere er aldri alene i deres streven for å utvikle dere og hjelp er aldri langt unna bare dere ber om den.

Mange høyt utviklete sjeler på Jorden står parat til å tjene andre, og alt går etter planene for dem, så når det er trygt for dem, kan de sette sine planer i verk. Dette betyr at på grunn av de mange forsinkelsene, så vil det komme en rask strøm av velkomne forandringer når det først setter i gang. Fri energi vil medføre så mange forandringer på kort tid at det nesten vil ta pusten fra dere. Stemningen blant folk vil forandre seg fra fortvilelse til håp når de får se de forandringene som finner sted i høyt tempo med hjelp fra de Galaktiske Styrkene. Distribusjon av varer og tjenester vil ikke være noe problem i det hele tatt når dere tar i betraktning hvilke enorme ressurser og hjelp dere har til deres disposisjon. De enorme utfordringene dere forestiller dere med å distribuere nytt utstyr til alle vil takles med letthet av dem som bare venter på å få hjelpe dere.

Politiske endringer er også påkrevet slik at de rette menneskene kommer på plass og kan sikre at alt kan gjennomføres raskt og effektivt. Altfor mange i politikken har misbrukt sin posisjon og kun vært opptatt av "å tjene sine egne interesser" i stedet for å tjene folket. Folk med de rette holdninger og gode intensjoner står klare i kulissene og er rede til å gå til aksjon. Hver og en av dere er vel kjent for eksakt det dere er og står for, og ingen smisk eller falske pretensjoner vil føre dere noe sted. Imidlertid er det mange av dere som er klare til å kaste dere inn i arbeid til beste for alle. Dere kan være helt sikre på at deres talenter og evner vil bli etterspurt når det blir behov for dem. Folk vil ha mange spørsmål når sannheten begynner å komme frem og da vil dere som er godt opplyste være til uvurderlig nytte.

Dette året vil være et år som vil bli husket, og selv om ting ikke manifester så raskt som ønskelig, så kan dere være sikker på at det skjer mye bak kulissene. Dere vil i ihvertfall ikke bli skuffet, for å si det mildt, når de som er av Lyset føler seg trygge nok til å gå i gang med sine prosjekter.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge