Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 20, 2012

SaLuSa, February 20, 2012Fra den ene dagen til den neste skifter omstendighetene raskt i deres verden. Det er ikke alltid at fakta om det som hender er lett tilgjengelig for dere, men etter hvert som utrenskningen av de mørke sjelene i maktposisjon fortsetter, vil dere få lære mer om det. Våre allierte gjør store fremskritt, med vår støtte, og ingen ting kan stanse den endelige suksess. For eksempel, til tross for gjentatte forsøk på å starte en Tredje Verdenskrig, har vi grepet inn slik vi har lovt dere, og det vil ikke bli noen ny krig. Budskapet begynner nå å gå opp for krigshisserne at vi er i stand til å holde det vi har lovt. Det har vært en rekke krigshisser-aktiviteter under falsk flagg, men vi har stoppet dem, i den hensikt å redusere sannsynligheten for større konfrontasjoner. Noen av dem har vært av en størrelsesorden som ikke er mulig å holde helt hemmelig og enkelte detaljer lekker ut. Vær observant, så vil dere utvilsomt fange opp noen uvanlige rapporter.

Vi har selvfølgelig ikke noe ønske om å gå i kamp med de mørke maktene, men vi har autoritet til å handle på deres vegne, for å beskytte dere. Dere har gitt uttrykk for ønsket om å gå inn i en ny æra hvor krig ikke lenger finnes og dere bønnfaller om fred i verden. Freden er sikret og vil bli tvunget gjennom om nødvendig, inntil de som er ansvarlige for slike groteske handlinger som krig ikke lenger er i stand til å utøve slik makt. Det er ved Guddommelig Dekret at denne syklusen i dualiteten skal avsluttes med at krig er utryddet en gang for alle og freden er solid etablert. Det gamle paradigmet har utspilt sin rolle og vil ikke lenger kunne trekke til seg energien til å holde seg gående. En ny dag har startet som vil folde seg ut i storslagen blomstring med Oppstigningen som venter.

Kjære Sjeler, i lys av det vi har lovt dere om at freden skal etableres, ber vi dere innstendig om å ikke la dere fange i frykt for hva som kan skje som resultat av problemene i Midt- Østen. Det vil komme en plutselig slutt på alle konfrontasjonene og de involverte vil få se en hendelse som åpner for fred i hele området. Det er ikke lenger noen plass for atomvåpen i verden og de er blitt øremerket for destruksjon. Det begynner endelig å gå opp for de mørke Sjelene at de ikke vil bli tillatt brukt uansett situasjon. Regjeringene deres har visst om oss hele tiden og at slike våpen har vært bannlyst i mange år og nå endelig begynner de å forstå at vi mener det vi sier.

Vi er her for å sikre at Lyset blir understøttet på alle mulige måter, uten at vi blander oss inn i de valg menneskene gjør av fri vilje. Den Galaktiske Føderasjon er Universets fredsstyrker og der vi befinner oss vil dere også se Lyset i arbeid. Ingen ting går upåaktet hen for vårt skarpe blikk og det finnes ikke noe sted hvor Illuminati og deres lakeier kunne gjemme seg for oss og unngå sin skjebne. De har blitt tilbudt en vei ut, dersom de gir opp sine posisjoner, men det betyr ikke at de slipper unna med de kriminelle handlinger de har gjort mot menneskeheten. Det er langt høyere makter enn oss involvert, som ser til at rettferdighet skjer fyllest.

Den Galaktiske Føderasjon har aldri vært så aktive som de er nå, ettersom kaoset og de gamle systemenes kollaps innebærer en omfattende rensing av energier som har vært dormante i mannsaldre. De hører ikke hjemme i og kan ikke eksistere i de høyere vibrasjonene som ledsager Oppstigningen, og nettopp av den grunn kan de ikke ha noen innvirkning der. Universets Lover er hellige og gjelder over alt og vi er de som vil se til at de blir overholdt. Det er av den grunn at ingen kan gå gjennom Oppstigningen, og videre derfra, med mindre de er av en vibrasjon som samsvarer med den. Valget er fremdeles deres, men dere må ha nådd et visst vibratorisk nivå for å kunne stige opp. Enhver sjel har vist om dette siden før de valgte å inkarnere og noen av dem har intet ønske om å stige opp, men ønsker å tilføye denne perioden av dualiteten i sitt erfaringsmateriale.

Dere står rett foran å oppleve en spennende periode mens dere ser slutten på dualiteten spille seg ut, men den vil ikke begynne for alvor før dere får anledning til å leve i fred og uten frykt. Dere vil bli fri, og med overflod og andre goder som rettmessig venter dere, vil dere føle en enorm bølge av glede og lykke sveipe over Jorden. Vi skal være sammen med dere i full åpenhet og ta del i feiringene, fordi det vil være en historisk begivenhet for dere. Vi kan høre et enormt lettelsens sukk spre seg over hele verden når dere får oppleve en frihet som ikke likner på noe annet dere har opplevd på tusener av år. Gå gjennom dagene og deres daglige dont med slik tanker i hodet og vit at det er ikke mye lenger dere må holde ut det nåværende kaos.

Dere vil få høre stadig mer om de som er skyldig i forbrytelser mot menneskeheten når de blir tvunget til å trå ned fra sine maktposisjoner. Korrupsjon og bestikkelser har infisert politikken og forretningsverdenen over alt, men det vil endre seg med tiden, for bare de som er ærlige og pålitelige vil være igjen etter oppryddingen. Våre allierte er nå i posisjon til å rykke opp med roten og fjerne dem som bare har vært opptatt av å gjøre ting bedre for seg selv. I fremtiden vil det bare være sjeler av Lyset som vil representere dere og ivareta deres interesser. Et slikt ansvar vil bli betraktet som et privilegium og en ære og dere har mennesker blant dere som med stor glede ville tjene dere på et slikt vis.

Dere har alle levd så mange liv på Jorden for å komme dit i deres utvikling hvor dere er i dag. Rik eller fattig, dere har fått oppleve alle slags utfordringer og i dag er dere så uendelig mye klokere og bevisste enn dere var da dere først steg ned i de lavere vibrasjonene. Det er grunnen til at så mange av dere er rede til å stige opp, fordi dualiteten ikke har noe mer å lære dere, selv om erfaringene vil tjene dere vel i fremtiden. Så selv om dere går gjennom prøvelser og tøffe tider nå, er det nok de siste læringssitasjoner dere vil møte i dualiteten. Selv dere som er forholdsvis unge har ikke desto mindre gode grunner til å ville oppleve endetiden.

Hva ville være poenget med å leve dersom livet tilsynelatende ikke hadde noen mening? Uten at livet hadde mening ville det ganske sikkert vært kaos og rot og ingen mål å arbeide mot. I virkeligheten strømmer alt som en guddommelig forordnet utviklingsprosess som vil løfte Menneskeheten opp og gi enhver sjel anledning til å stige opp. Så midt inni det kaoset som omgir dere er en plan for deres utvikling i ferd med å fullføres og det avslutter dette utviklingstrinnet. Dernest vil dere gå inn i en ny syklus, på en høyere vibrasjon, med mål om å nå enda høyere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg over at vi og så mange andre har fått muligheten til å være deres følgesvenner på deres reise hjem.

Tusen takk,SaLuSa! Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge