Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, November 21, 2011

SaLuSa, November 21, 2011Når dere først har tatt beslutningen om hvor dere vil gå, så la ingen ting få lede dere vekk fra målet og vit at dere har forberedt dere på denne perioden gjennom lang tid. Dere har kommet så langt, og dere skulle vite nå nøyaktig hva dere har arbeidet for. Deres karma skulle i det store og det hele være i ferd med å avsluttets og i dette livet har mange av dere valgt å gjøre seg helt ferdig med det. Bekymre dere ikke om dere vet at det fortsatt gjenstår karmisk arbeid, for det som måtte gjenstå når Oppstigningen kommer, kan omfattes av Nådens Lov og vil derfor ikke henge ved dere videre. På grunn av karma er det mange mellommenneskelige forhold som har lidd, men vær snill å huske på at så snart dere har forlatt denne dimensjonen, kan dere lett komme sammen igjen. Dere vil forstå og godta at deres familie ble satt sammen slik at deres kollektive karma kunne virke for dere alle, og det øyeblikk dere legger fra dere rollene, så er det over. Familier inkarnerer ofte sammen mange ganger etter hverandre, og som dere kan forestille dere, så spiller de ulike roller i ulike inkarnasjoner, ved å bytte kjønn og snu om på rollene fra det ene livet til det andre. Dette er en av grunnene til at dere bør avstå fra å dømme en annen, fordi dere ikke vil kunne se hele bildet som forklarer alle ”hvorfor” og ”hvordan” i deres opplevelser, før dere returnerer til de høyere dimensjoner. Dere kan være sikre på at dere, av ren nødvendighet, til tider har hatt rollen som en av de mørke sjeler. Det trenger ikke nødvendigvis bety noe annet enn at dere har hatt liv med negative holdninger.

Alt omkring dere utfolder seg fullkomment i pakt med Universets Lover og det kan dere glede dere over. Var det ikke for det, ville dere oppleve virkelig kaos med liten mulighet til å komme unna konsekvensene. De uopplyste blant dere tror stort sett at det er tilfellet nå, men dere som har tillit til fremtiden ser en vei ut av verdens problemer. Det er derfor vi hele tiden oppmuntrer våre allierte til å bli ferdigstille sine aktiviteter, slik at vi kan arrangere Avsløringen og komme oss videre til det punkt hvor vi kan ha kontakt med dere. Det er av vesentlig betydning at alle de sjeler som har liten eller ingen forståelse av hvem de er virkelig får hjelp. Vi tror at så snart vi har blitt offentlig anerkjent og invitert til å lande på Jorden, så vil vårt nærvær bli sett på som vennligsinnet og vår plan for å løfte dere sett på som akseptabel. En del av forberedelsene til det vil selvfølgelig involvere å fjerne de mørke sjelene fra enhver maktposisjon, for så snart vi begynner med renselsen ønsker vi å kunne sette i gang uten forsinkelser.

Er ikke drømmen i ferd med å bli virkelighet for dere, at en dag skal freden senke seg på Jorden og all krig være slutt for alltid? Freden har allerede begynt og gjennom en tid har vi sikret freden på deres vegne. Ikke bare én gang, men mange ganger gjennom det siste halve hundreår har vi stoppet overlagte handlinger som hadde til hensikt å skape en ny verdenskrig. Det foregår til og med nå, men vi har gått inn og hindret at atomvåpen blir brukt. Det finnes grupper blant de mørke kreftene som er i sitt ess når krig er i gang og som for eksempel ikke har noen som helst kvaler med å forsyne begge sider av konflikten med våpen. Det har foregått gjennom lang, lang tid og har vist seg å være meget profitabelt. Disse dødens kjøpmenn er spillet over for og våpnene og utstyret vil bli gjort ubrukelig. Det var en tid for tusener av år siden da dere ikke visste bedre og menneskerasen hadde sterke tendenser til å se fremmede som en trussel mot sin eksistens. Nå kommer dere sammen og har innsett at dere Alle Er Ett og at videre fremskritt best er tjent med samarbeid. Tross alt vil dere alle når det kommer til stykket, være på vei mot samme mål, fordi dere søker å vende tilbake til Kilden Til Alt Som Er.

Hver eneste sjel vil på en eller annen måte se oss ganske snart og vi vil opplyse dere dersom det skulle ligge hindringer i veien for at dere kan akseptere den sannheten vi legger frem for dere. På det nåværende tidspunkt finner dere det til og med vanskelig å forestille dere at det vil bli stilt spørsmål ved deres tro og verdensanskuelse, og likevel, uten å slippe taket vil dere ikke kunne komme videre. Vi sier det igjen som vi har sagt før; stol på intuisjonen, og det er et råd som aldri har vært viktigere enn nå. På den måten vil deres Høyere Selv styre dere inn i situasjoner som gir dere de svarene dere trenger. I tillegg til det har dere jo deres veiledere og Engler og dere kan henvende dere til dem når dere trenger råd. Dere er aldri alene, men deres veiledere kan ikke frita dere for alle erfaringer, for en del av dem er nødvendige for deres evolusjon og da må dere gå gjennom dem.

La ord og handling gå hand i hand nå, for det er svært viktig i en tid hvor det som skjer kan virke forvirrende på mange mennesker. På den måten kan dere hjelpe andre med deres kunnskap og det er spesielt nyttig med tanke på all desinformasjon. Å skille sannhet fra løgn er ikke lett for den uinformerte, men det kan være utfordrende nok selv for Lysarbeiderne. Det faktum at media fortsatt er holdt i tøyler og sensurert gjør det ikke enklere, men frykten for å stå opp og tale mot falsk informasjon er ikke så stor som den var og det vil endre seg ganske snart. Alt dette er med i våre betraktninger slik at vi kan finne ut hvordan vi best kan hjelpe dere. Media må gjøre seg fortjent til folkets respekt og det gjelder like mye i politikken hvor det myldrer av sjarlataner og kriminelle. Det må forandres, og forandres raskt, slik at tilliten gjenopprettes.

Ropene fra dere om forandringer, støttet av demonstrasjonene som fortsatt er aktive og pågående, vil fortsette å spre seg uten at myndighetene kan hindre det. Denne energien lever på en måte sitt eget liv og tiltrekker seg like energier, som gir den nye kraft. At denne tiden nå er kommet er ikke overraskende ettersom trykket har bygget seg opp gjennom mange år. Det er nå dere skal høste gevinstene av at dere har holdt ut til tross for mye motstand, for den har nå blitt alvorlig svekket av den innstrømmende Lysenergi. Uansett oppturer og nedturer underveis, så har det alltid vært deres skjebne å vinne i kampen mot de mørke kreftene, så det er ingen ting å bekymre seg om – seieren er deres. I ikke altfor fjern fremtid skal vi feire den sammen og for en feiring det skal bli! Vi tror ikke dere ennå har fattet hvilken storslagen bragd det er og hvilken rekkevidde den vil ha. Svært mange sjeler er avhengige av resultatet og de forbereder seg på å kunne juble og glede seg.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og elsker dere alle for de enorme utfordringer dere har gått gjennom, for dere gav aldri opp og kom dere på bena igjen og viste Lysets og Kjærlighetens kraft.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge