Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, November 18, 2011

SaLuSa, November 18, 2011Når deres fokus er på fremtiden, kan dere kjenne de oppløftende energiene omkring dere? Eller kanskje dere finner tid til å slappe av i rolige omgivelser, for da vil dere helt sikkert kjenne dem. Dere trenger ikke bære hele verden på skuldrene, bare la den finne sin egen vei til fullbyrdelse, fordi det er en egenskap ved tiden dere er inne i nå. Dere skulle være tilstrekkelig tillitsfulle med hensyn til deres skjebne nå, til å tro på at dere er på kanten til store forandringer, som vil sette dere på en ny vei og legge det gamle paradigmet bak dere. Oppstigningen er deres fremtid, dersom dere velger å bli med, og mye innsats gjøres for å sikre at enhver sjel er i kontakt med sannheten. Om den blir en del av deres tro ved å erstatte falske læresetninger, er den enkeltes personlige valg.

Tiden er inne for å ta ansvar for fremtiden deres, og ikke stole på og gjøre dere avhengige av andre mennesker, med mindre dere kan være helt sikre på at de taler sannheten. Det er her intuisjonen er deres viktigste redskap, og den vil være til å stole på, med mindre dere lar egoet deres få bestemme noe annet. Til tider har folk vanskelig for å gi opp sine yndlingsteorier og ville heller velge å leve med usikkerhet som sin følgesvenn. Vi forstår hvor vanskelig det er å se i øynene at dere har blitt ledet vill av akkurat de menneskene dere hadde størst tillit til. Når dere imidlertid tar beslutningen om å være dere selv, vil dere se at det er ingen mangel på informasjon og veiledning som kan sette dere på rett spor.

Enkelt sagt, hvis dere ser etter meningen med livet, begynn med det faktum at det finnes bare én Gud som alt levende eksisterer i. Det vil så og si rydde banen når det gjelder de ulike religionene, for ingen av dem mer enn den andre kan påberope seg å være den eneste som eier sannheten. Når det er sagt, så har dere evig liv og er ikke kroppen deres, men forandrer form hver gang dere inkarnerer. Sjelen deres, som er Gudsgnisten i dere, er imidlertid ikke mulig å ødelegge, og den vokser gjennom evolusjonens læring og erfaring og strekker seg alltid mot de høyere dimensjoner og til slutt Kilden Til Alt Som Er. Om dere kan akseptere dette som grunnleggende sannhet, så gir det dere en basis å utvide horisonten fra og bli mer opplyste.

De aller fleste mennesker har hørt om Mestrene og når de kan vandre blant dere på Jorden igjen, vil deres undervisning avsløre for dere hvor langt dere selv er kommet i deres tro. Noen av dere vil være på et punkt hvor dere ikke har noen spesiell tro eller verdensanskuelse og ikke føler dere rede til å ta beslutninger som vil forandre hele deres liv. Det vil ikke legges noe press på dem til å gjøre noe annet, for det er klart at de er ikke klare til å forlate tredje dimensjon. De vil derfor fortsette sine erfaringer i den samme dimensjon inntil de velger å våkne opp. De må ikke betraktes som mislykkete av den grunn, for hver enkelt sjel bestemmer selv hvor lang tid de vil bruke i hver enkelt dimensjon. Sannheten er at når dere en gang blir Lysvesener, så vil dere ha et sterkt ønske om å komme videre til de høyere dimensjoner.

I deres oldtidshistorie har dere mange henvisninger til guder som kom til Jorden, som oftest beskrevet som “de som kom fra himmelen”. Det kunne knapt finnes noen bedre beskrivelse og det betyr akkurat det som står. Nå som dere over lang tid har vennet dere til våre skip på himmelen, skjønner dere at det er en klar henvisning til Rom Vesener. For mennesker som levde for tusener av år siden ville vi nok synes å være guder, og det forklarer så mye av det som har vært et mysterium i så lang tid. Imidlertid må det sies at ikke all kontakt som har vært gjort har vært ut fra et ønske om å hjelpe dere, og noen bruk det til sin egen fordel at dere betraktet dem som guder. Dette har ført til misforståtte oppfatninger om hensikten med at vi kontakter dere, men vi er svært glade for at med tiden betrakter majoriteten oss om Lysvesener. Med de kommende høye vibrasjoner som vil eksistere på Jorden, så vil det ikke lenger være mulig for vesener av lav vibrasjon å komme til Jorden.

I andre halvdel av neste år vil Lemurianerne, som er deres Brødre og Søstre fra oldtiden, komme fra Innerjorden og slå seg sammen med dere, sammen med andre besøkende, og dere vil ha mye å lære. Mange andre sjeler har ivret etter å få komme frem, for å være del i de avsluttende trinn i forberedelsene til Oppstigningen. Det vil være mer enn rikelig med hjelp for de ulike prosjektene som dere vil bli kallet til å delta i. Naturligvis er ikke Oppstigningen slutten, for det er begynnelsen på en ny æra av samarbeid for å løfte dere opp til det nivået der dere blir Galaktiske Vesener. Så de neste par årene blir virkelig spennende og dere vil også ha oppnådd et nivå av væren, hvor forandringene i deres fysiske kropper vil ha overvunnet de faktorer som tidligere har ført til aldring.

Vi har fortalt dere så mye om forandringene i fremtiden, men vi skynder oss å legge til at ikke alt kommer til å skje i løpet av de neste 12 månedene. Tempoet som endringene vil komme med, vil imidlertid holde dere godt beskjeftiget. Bevissthetsnivåene deres vil ha blitt løftet ved 11.11.11 og vil fortsette å øke langt inn i fremtiden. Slik sett, så vil dere etter hvert bli all-vitende og fortjene retten til å kalles Mestere. Husk at dere en gang tidligere var på disse høyere bevissthetsnivåene og mistet mye av det da dere slapp dere ned i dualiteten.

Kjære Sjeler, vi i den Galaktiske Føderasjon har samlet oss med tanke på de mørke maktenes siste dager, for nå kan de bare greie symbolsk motstand, siden deres makt er så alvorlig svekket. Vi har alltid vært i stand til å krysse himmelen deres uten noen fare, og når dere har hørt om enkelte skip som har krasjet, så har det alltid vært inntrengere som den Grå Rasen og deres Reptilianske venner. Om kort tid vil vi føle oss frie til å være mer synlige når vi reiser i himmelrommet rundt Jorden og har til hensikt at flere av dere skal se skipene våre. Dere går inn i en periode med stor aktivitet både på og utenfor Jorden, fordi datoen for Avsløringen som er satt ved Guddommelig dekret nærmer seg raskt ,og de nødvendige forberedelser for kunngjøringen, som må være klare på forhånd, er ferdig planlagt.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og liker tanken på å se deres glede og oppgløddhet når de første av dere blir invitert til å besøke skipene våre. Vi kan fortelle dere alt vi liker ved oss selv og skipene våre, men det er likevel ingen ting som kan måle seg med å oppleve det på ordentlig og virkelig ta inn alle inntrykkene. Også det å møte oss vil smuldre opp enhver tvil dere måtte ha hatt om oss. Når vi snakker om å sende ut vær kjærlighet, er det noe dere meget klart vil kjenne når dere er i vårt nærvær.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge