Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, November 23, 2011

SaLuSa, November 23, 2011Folkets makt er voksende og det dere ser rundt om i verden er hvor stor suksess dere kan oppnå når dere kommer sammen i grupper for felles sak. Det kan nok ta tid å oppnå fullstendig suksess, men når snøballen først begynner å rulle vil dens momentum drive den videre. Myndighetene vil enten merke seg deres krav eller ignorere dem med risiko for seg selv. Dere har skapt de omstendighetene som tillater oss og andre å komme til deres hjelp og vi jobber naturligvis ”bak scenen” og vår medvirkning hjelper til med å styre aktiviteter i en retning som dere er tjent med. Som dere vet, overvåker vi det som skjer nå og også det som de mørke maktene pønsker på. Vi har satt oss fore å lede dere inn på den vei som skaper minst konfliktenergi og som mest sannsynlig kan avverge voldelige konfrontasjoner. Jo mer myndighetene slår ned på ferdelige demonstrasjoner, jo mer vokser støtten til demonstrantene. Verdens befolkning er i ferd med å våkne opp g se hvordan de har vært brukt som slaver i tusener av år og vil ikke gi opp kravene om forandring før folks har fått sin frihet og selvstendighet tilbake.

Så kampen fortsetter, med Lysbærerne som bringer mer Lys inn til Jorden, som løfter vibrasjonene til nye høyder. Dere kan være sikre på at alt går i henhold til planen og at et punkt er nådd hvor virkelig handling vil skje med kraftfull besluttsomhet. Våre medarbeidere arbeider hardt, men trenger vår hjelp fra tid til annen for å nå de målene vi har satt for dem. Som vi tidligere har antydet har vi ønsket å se reelle fremskritt før året ender, som åpner veien for store sprang fremover. La intuisjonen veilede dere til enhver tid når det gjelder deres egen situasjon og når dere ser det nødvendig å ta handling for å beskytte dere selv mot utfallet av handlinger som blir satt i verk. Vi tenker på slike ting som matmangel, strømbrudd osv som midlertidig kan gjøre ting vanskeligere for dere. Ha i tankene at i den nære fremtid vil vi være mye nærmere dere og vil sannsynligvis være kunne hjelpe dere direkte. Ingen av de problemer dere eventuelt møter vil vare særlig lenge, fordi de har vært forutsett i god tid og løsninger gjort klare.

Det begynner å gå opp for dere at til tross for dystre spådommer om at katastrofale hendelser vil komme med endetiden, så har det så langt ikke skjedd noe som likner på profetiene, og dere kan ta æren for de forandringene som har skjedd. Gjennom en lang tidsperiode har dere jobbet hardt og lykkes i å løfte vibrasjonsnivået og det har ført til at drastiske forandringer ikke har blitt nødvendige. Selv om rensing og fysiske forandringer fortsatt må til, så skjer de i større grad lokalt enn i dramatisk stor skala. Når vi kan komme til dere, vil vi arbeide sammen og raskt og effektivt løse de utfordringene dere står overfor. Mye av opprensingen kan skje uten at vi trenger å være på Jorden og kan relativt greit utføres direkte fra verdensrommet. Sannheten er at vi har gjort det gjennom lang tid, hvilket er grunnen til at en del av deres store ulykkeshendelser likevel har fått såpass begrenset omfang og ubehag. I den tiden da dere utførte prøvesprengninger med atomvåpen som forurenset atmosfæren, var vi ansvarlige for å fjerne den.

Vi holder dere i stor beundring med tanke på at dere tok på dere utfordringene i dualiteten, vel vitende om at det ville være en tøff opplevelse. Det er først nå at mange av dere har våknet opp til deres sanne identitet og det faktum at dere er ikke fysiske kropper, men Vesener av Lys. Etter tusener av år og mange liv har dere funnet evnen til å fokusere viljeskraften deres på det dere virkelig ønsker, og at dere ikke er avhengige av noen andre. Dere trenger ikke lenger akseptere slavetilværelsen som deres lodd i livet, og stadig flere av dere våkner opp og tar ansvar for sitt eget liv. Med tiden vil dere bli helt uavhengige og gitt friheten til å velge deres egne erfaringer, og den dagen er ikke langt unna. Det er et spørsmål om å løfte seg selv opp slik at dere blir Vesener av de høyere riker, og Oppstigningen er den del av den reisen.

Ta i mellomtiden problemene i hverdagen etter hvert som de kommer og vit at de er midler for å nå et mål, nemlig å se dere gå inn i en ny periode med erfaringer og læring. Dere vil ikke trenge å gå gjennom en lang periode for å få orden på ting igjen, fordi omstrukturerings- og gjenoppbyggingsarbeidet vil skje svært raskt. Når den tid kommer har vi ankommet på Jorden og sammen skal vi forberede scenen for avslutning av denne syklusen i dualiteten. Vi i den Galaktiske Føderasjon har lenge vært forberedt på den rollen vi skal ha i den nærmeste fremtiden og vi vet at generelt sett er dere klare til at vi skal møtes og arbeide sammen. Bevissthetsnivået til mange av dere har nådd et punkt der dere er tilstrekkelig bevisste, og at dere forstår den høyere mening med Menneskehetens liv og arbeider mot det målet.

Det kommende året vil bli et hvor dere oppnå enormt mye, ikke minst nedbrytingen av de barrierene som har holdt dere atskilt, hva enten de har vært av politiske, religiøse eller rasemessige årsaker, så er det menneskets naturlige vesen å være vennlige og fredselskende. Siden det vil bli satt en stopper for all krig og frykt for krig, så vi dere være i stand til å arbeide sammen uten å være i en tilstand av frykt, og tilliten mellom mennesker vil igjen oppstå. Rettferdigheten vil også herske på ny og der det er mulig vil alle urettferdige handlinger gjort mot uskyldige mennesker, bli gjort godt igjen. Vi vet at mange av dere har blitt offer for falske anklager og de som fortsatt er i varetekt eller fengsel, vil bli satt fri.

Det politiske liv vil endre seg så vesentlig at det ikke vil være rom for bestikkelser eller korrupsjon. Ærlighet og gjennomsiktighet vil sørge for at dere kan ha full tillit til de folkevalgte. Vi har allerede vært i kontakt med de politikerne som er av Lyset, som dere kan stole hundre prosent på at de har folkets interesser i hjertet når de blir innsatt i interims-regjeringene. Det er svært mye som skal gjøres, men planleggingen har pågått gjennom lang tid og de som vil arbeide sammen med oss er fullt ut til å stole på og vet hva som forventes av dem. I fremtiden vil det politiske system virke på en helt annen måte og dere har mye større innflytelse på hva som skal skje, og det vil tjene folkets beste.

Kjære Sjeler, ventetiden deres er snart over og fortiden vil virke som en vond drøm. Livene deres vil raskt omformes slik at dere virkelig gleder dere over dem og endelig vil deres forventninger bli oppfylt. Det er allerede en økende ro som brer seg i folks liv etter hvert som de nye energiene begynner å virke og en indre viten om løfterike forandringer ligger i luften. Hold blikket festet langt frem og la ikke det rådende kaos gå inn på dere, for det vil ikke vare på langt nær så lenge som dere kunne vente.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og takker alle dere som har gjort en innsats for å bringe Lyset til Jorden og en dag vil dere finne ut at det var akkurat det dere kom hit for.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge