Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 14. oktober, 2016


Mike Quinsey - 14. oktober, 2016

Mike Quinsey

Presidentvalget er det temaet millioner av mennesker i USA er mest opptatt av for øyeblikket, men det er en stor sannsynlighet for at det kanskje ikke vil gjennomføres likevel. Det synes som om grunnen er at en av kandidatene ser ut til å trekke seg. Dersom dette skjer kan det være til uvurderlig hjelp sett i lys av den nær forestående starten på den globale revalueringen av verdens valutaer, som man da kan fokusere helt og holdent på, uten distraksjoner. Faktum er at den allerede kan ha begynt, men i alle fall er den svært nær å finne sted ved første anledning. Det ryktes at den allerede har begynt og det er ventet at det vil gå langsomt i begynnelsen på grunn av oppgavens enorme omfang. Det eksisterer for øyeblikket en viss følelse av at det haster med å få hele programmet i gang, hvilket vil glede så mange mennesker som ivrig har ventet på det.

Verden fortsetter å være preget av uroligheter og kaos, og det kan synes som om krig er uunngåelig, men dette er alt sammen i respons på de mørke Sjelenes forsøk på å tvinge seg til kontroll over verden. De vil imidlertid ikke bli tillatt å lykkes med dette ettersom Høyere Vesener vil sørge for at utfallet er i Lysets favør. Det er en plan på plass som vil forhindre at den blir forsinket, for ting har nå nådd et punkt hvor tiden er inne til å fullføre det hele. Ha tillit til dem som har fremtiden deres i sine hender, for de har full kontroll på det hele og har fullstendig oversikt over alt som skjer.

Når det gjelder Lyset, så gjør det ikke feil og planen for deres frihet skrider frem som planlagt og påkrevet, for å sikre at Oppstigningen finner sted. Ansvaret hviler nå på hvert enkelt menneske til å bestemme seg for hvilken fremtid de ønsker og om de ønsker å stige opp og leve ut sitt liv i samsvar med det. Selvfølgelig vil all mulig hjelp og veiledning bli gitt, men når alt kommer til alt, så er det opp til dere selv å løfte vibrasjonene deres tilstrekkelig til at dere kan greie det. Dere burde vite nå at en anledning som denne kommer på slutten av en syklus. Så legg dere i selen, så kan dere være viss på å lykkes, for dypt inne i dere vet dere at dette er sant. Da dere vedtok livsplanen deres, hadde dere full tillit til at dere ville være i stand til å stige opp.

Dere har virkelig fått prøvd tålmodigheten deres, men hvis dere har greid å stå støtt i dere selv, kan dere betrakte dere selv å være godt på vei mot de høyere dimensjoner. Utfordringene med å overvinne de lavere vibrasjonene er tøff, og dere blir angrepet fra alle kanter, men ved å hold dere sentrert og ha full kontroll over dere selv, er dere godt på vei mot Oppstigningen. Å gå Lysets vei kan til tider være et ensomt liv ettersom få mennesker forstår hvorfor de er på Jorden og det er vanskelig å finne likesinnede mennesker. Ofte blir dere en ensom figur, men deres blotte nærvær på Jorden bidra til å spre Lyset. Etter hvert som dere løfter dere opp blir det lettere å unngå å bli påvirket av de lavere energiene ettersom de ikke lenger har noen tiltrekning på dere.

Tiden nærmer seg for at det blir mulig å fortelle folk den sanne grunnen til å oppleve og erfare de lavere vibrasjonene og også hvorfor det har vært nødvendig å inkarnere mange ganger på Jorden. Uansett hvilket nivå dere befinner dere på når syklusen ender, så vil dere i samsvar med dette være på det nøyaktig riktige nivå. Familier kan finne dette foruroligende med tanke på at de kanskje vil splittes opp, men husk på at hver eneste sjel har sin egen vei å gå. Noen ganger er imidlertid felleskapet så sterkt at sjeler likevel går videre sammen. Faktum er at noen familier kommer sammen for å dele en livsplan og det skjer ofte når de arbeider for Lyset.

Kjære Sjeler, dere er beundret og elsket for deres dedikasjon til deres ansvar og til enhver tid får dere hjelp til å fullføre deres livsplan. Veilederne som ledsager dere er mektige Vesener som kan øve innflytelse på dere på måter som sikrer at dere er trygge og ofte kan de avverge ting som ellers kunne blitt en uønsket livsforandring. Hvis dere anerkjenner dem og «snakker med dem», kan de konversere mye lettere med dere og de vil plassere sine tanker i bevisstheten deres. De er etter all sannsynlighet mer bevisst livsplanen deres enn dere selv er og kan sikre at dere holder dere på den rette vei. Dette tar på ingen måte fra dere friheten til å gjøre deres egne valg, for de vil allerede vite om dette.

I en tid har Galaktiske skip kommet stadig nærmere Jorden, men før de deaktiverer usynlighetssystemene sine, vil dere ikke være i stand til å se dem. Avianerne holder seg imidlertid på avstand ettersom deres oppgave er å holde øye med hvordan Jorden og populasjonen hennes takler Oppstigningen. Det er i virkeligheten flere grupper som venter på å gjøre dere kjent med dem så snart det er trygt å gjøre det. Fremtiden deres er full av hyggelige overraskelser, ikke minst at dere vil få møte deres Agarthanske venner fra Inner-Jorden. Ting vil forandre seg så mye på så kort tid at dere vil ha stor nytte av å få hjelp til å finne deres rette plass i den Nye Tidsalderen. Den gamle er i ferd med å forsvinne raskt ettersom forandringer allerede finner sted, som til slutt vil løfte livskvaliteten deres.

Med alt det som foregår på Jorden er det vanskelig å ikke bli involvert. Det beste dere kan gjøre er å prøve å holde dere sentrert til enhver tid og bli observatøren heller enn å bli involvert. Selvfølgelig vil det være ting dere ikke kan hjelpe for å bli involvert i, men når dere står som et fyrtårn av Lys, kan dere bringe fred inn i en situasjon som ellers ville skape utblåsninger og konfrontasjoner. Dere har mye større evner enn dere kan forestille dere, men det er nødvendig at dere tror på dere selv for at de skal aktiveres. Det aller beste arbeidet deres kan noen ganger skje når dere er i den dypeste stillhet og bruker deres egen tankes kraft. Dere kan imidlertid ikke påtvinge noen deres tanker for de kan bli avvist dersom de ikke blir godtatt, og dette skjer ofte av grunner som har å gjøre med karmisk ansvar som må få spille seg ut. Dette gjelder også med hensyn til å sende ut healing-energier, for i noen tilfelle er det nødvendig at en sjel må gjennomleve hele forløpet til sin «sykdom» til beste for alle det angår.

Når dere har steget opp, vil dere bli en helt annen person enn dere tidligere var. Lyset deres vil bli så sterkt at dere vil ikke leke med eller la dere friste av lavere energier. Lyset vil være med dere i alt dere gjør og siden dere vil være sammen med likesinnete sjeler, vil dere leve et lykkelig liv fylt av glede og kjærlighet. Negative tanker vil ikke ha noen plass i livet deres ettersom vibrasjonene er altfor høye til at de kan eksistere der. Så budskapet er å begynne så snart som mulig og føle hvordan det er å leve med høynete vibrasjoner. Jo mere dere er i stand til å motstå de lavere energiene, jo mer vil de bli ute av stand til å påvirke dere, så husk at like tiltrekker like og unngå å tiltrekke dere dem.

Etter hvert som lyset fortsetter å øke på Jorden, vil «mørket» gradvis forsvinne. Dette er allerede i ferd med å skje og det forårsaker forvirring blant dem som er de mørke Sjeler, for de greier ikke lenger å holde energiene på plass. De er offer for det de selv har stelt i stand, men det er likevel aldri for sent for dem å vende seg mot Lyset.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge