Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 21, 2011

SaLuSa, March 21, 2011

Stadig nye hendelser bidrar til å bringe dere nærmere de uunngåelige forandringer som skal skape den fremtid som ligger foran dere. Disse tider er ikke enkle å leve i, men dere visste at en del av deres erfaringer i dette livet ville inkludere denne perioden. Den tillit dere nå føler med hensyn til utkommet av denne perioden, oppstår av deres tro på oss og på Skaperen, samt de mange høyere vesener som har vært med dere alle gjennom deres mange liv. Dere vet at ingenting kan forandre på det, og at de som ønsker å stige opp vil så gjøre. Til forskjell fra tidligere tider hvor slike anledninger har oppstått, kan dere nå være helt sikre på at Oppstigningen vil finne sted. Faktum er at den har vært planlagt meget omhyggelig i Universet som helhet og at det er en begivenhet av enormt omfang som svært sjelden forekommer. For dere har muligheten ligget foran dere i lang, lang tid, men dere har blitt spart å ha bevisste minner om tidligere anledninger. I alle tings store sammenheng er ikke tiden lineær, men alt hender i Nuet. Fortiden, nåtiden og fremtiden er alle Ett, og dere kan reise inn i hvilket som helst aspekt av dem dere måtte ønske. Fremtiden er full av sannsynligheter, hvilket er grunnen til at dere til tider hører om ulike versjoner av den. Når det kommer til stykket, så er det dere selv som trekker den til dere, gjennom de visjonene dere har skapt med bevisstheten. 

Det er svært viktig at dere holder fokus på det Lyset, som er i ferd med å bringe harmoni til Jorden. Lyset strømmer inn til Jorden og det kreves mer nå enn noen sinne. Dette er en svært viktig periode hvor dere, med så mye som foregår omkring dere, må være i verden, men ikke av den. Bær deres Lys høyt og kraftfullt, slik at dere kan være en beroligende kraft for dem som er redd for hvordan det skal ende. Snakk med andre om nødvendigheten av forandringer og de enorme fordelene det vil gi. Det vil komme rykter om katastrofale hendelser når de mørke kreftene prøver å spille på folkets frykt, men forsikre dem at de bare har til hensikt distrahere og trekke deres fokus vekk fra sannheten. Alt er forutsett og forordnet på en slik måte at effekten av hendelser vil bli begrenset. Hvis dere skulle møte tvil, så husk på at menneskene kunne ha ødelagt hele Jorden mer enn én gang i forrige århundre, og at det likevel ikke gikk slik. Ikke bare er dere veiledet slik at dere kan fullføre deres oppgave med å ta Jorden gjennom Oppstigningen, men dere får også hjelp til å opplyse menneskene omkring dere. Dere har aldri vært overlatt til dere selv for å lide dere gjennom konsekvensene av deres handlinger, for medfølelse og kjærlighet har blitt sendt dere i en uopphørlig strøm. 

De som har makten har generelt sett ingen anelse om hva som forårsaker de kaotiske forholdene på Jorden. Ofte er de dårlig rustet åndelig sett til å forstå implikasjonene i det de ser skje rundt dem, og det vil nødvendigvis åpne veien for de som gjør det, og som har det som sin hjertesak å tjene folket. Vi vet hvem de er og de vil bli beskyttet for å sikre at de kan inntre i sin lederrolle når den muligheten oppstår. Det betyr ikke at enhver person som nå er i lederposisjon vil bli byttet ut, for noen av dem er av Lyset, men har ingen mulighet på det nåværende tidspunkt, til å gjøre det de virkelig ønsker for å løfte Menneskeheten opp. Tiden for slike forandringer er rett rundt hjørnet og så snart det er i gang, vil det bringe med seg et helt nytt styresett. Sammen med andre fordeler som dere venter på, vil scenarioet raskt endre seg til positiv forventning, når dere endelig ser veien fremover. Vårt nærvær og muligheten til å snakke med dere, vil åpne veien for samarbeid mellom oss, og da kan vi oppnå svært mye nærmest over natta. Alt dette er på vei til å manifesteres og dere kan være helt trygge på at den Galaktiske Føderasjon er fullkomment forberedt på sin rolle i deres forberedelser til Oppstigningen. 

Hver enkelt av dere kan gjøre viktige bidrag til forandringene og det kan dere best gjøre ved å sende deres Kjærlighet og Lys hvor enn det trenges. Midt-Østen er et område som gjennom en lang fortid har akkumulert mye negativ energi og det trengs hjelp for å få renset den ut. Vi kan hjelpe til med dette, men en massesending av Lys fra dere, vil best tjene folkets interesser i den regionen. Det begynner å gå opp for dere hvor viktig og kraftfullt Lyset er, og uansett hvor mange våpen som er stilt opp mot folket, så kan de ikke stå imot Lysets kraft. Lyset er det kraftigste ”våpen” dere kan svare med, og det er en utømmelig ressurs som dere kan ta ned og la strømme gjennom dere. La Lyset være med dere i bønn og meditasjon, slik at dere fyller dem med kraften av deres kjærlighet. Dere er alle Ett og således skulle dere ikke gjøre forskjell uansett om det er den ene eller den andre sjel dere sender den til. Kjærligheten er den balsam som kan kurere alt sykt og dere kan bruke den på alle livsformer. Mange dyr har hatt et vanskelig liv på Jorden og de fortjener like mye av deres kjærlighet. Livet varer evig, så i realiteten eksisterer det ingen død, men ethvert levende vesen vil like fullt ha fordel av å motta kjærlighet. Godhet og medfølelse trengs det mye av i denne tid, og når slik tanker blir sendt ut, så har de virkelig en oppløftende effekt.

Mennesket er av natur et godhjertet vesen og det er bare de lave vibrasjonene som har avstedkommet de negative trekk som har trukket mang en sjel ned. Det er ikke lenger noen grunn til å leve på det nivået, for dere kan la dere løfte av de energiene som nå strømmer inn til Jorden. Dere er ikke offere, men frivillige deltakere og dere har alle muligheter til å løfte dere opp. Tenk nøye over hva dere sier og hva dere gjør, og legg bak dere all fordømmelse og kritikk av andre mennesker. De aller fleste mennesker gjør sitt aller beste under vanskelige omstendigheter, og fordi endetiden gir en mulighet til å utbalansere karma, er det mange som har tatt på seg mye mer enn de normalt ville gjort. I virkeligheten finns det ikke noe slikt som et lett liv, men dere har en tendens til å se det i forhold til en persons rikdom. Men rikdom kan være både en byrde og en velsignelse, avhengig av hvordan den forvaltes. I nær fremtid vil dere dele verdens rikdom på rettferdig vis og det vil skape et samfunn med like muligheter for alle og eliminere de klasseskillene som nå eksisterer. 

Kjære Sjeler, det er en revolusjon som finner sted i deres verden, samtidig som bevissthetsnivået øker og leder dere i riktig retning. Det er den aller siste kamp i denne syklusen og dere har grepet muligheten til å nå et nivå hvor dere kan forlate dualiteten en gang for alle. Når dere har lært alt hva dualiteten har å tilby, vil de erfaringene dere har samlet løfte bevisstheten til et høyere nivå. Når dere har nådd dit, vil dere føle de lavere energiene som ukomfortable og de vil ikke lenger tjene noen hensikt. Når dere er i slike omstendigheter, så er dere klare til å forlate dualiteten, til fordel for et nivå som er mye mer på linje med deres nye Selv og dets behov. 

Jeg er SaLuSa fra Sirius og beundrer dere sterkt for deres vederheftighet og besluttsomhet om å komme dere gjennom de utfordringene som ligger foran dere. Vi er med dere til enhver tid og foran dere venter en storslagen tid når dere har lykkes.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge