Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 18, 2011

SaLuSa, March 18, 2011

Etter hvert som den fulle effekten av jordskjelvet føles i Japan, så trekker det også folks oppmerksomhet til seg på grunn av de store ødeleggelsene, tap av liv og faren for enda flere etterskjelv. Det er en situasjon som får folk over hele verden til å stille spørsmål ved fortsatt bruke kjernekraft som energikilde. Jo flere av farene som blir gjort synlige og jo lenger det fortsetter, jo mer må man forvente store protestbølger mot fortsatt bruk av den. Ser dere, Kjære Sjeler, hvordan sannheten alltid vil komme frem, selv om det dessverre ikke skjer før en alvorlig situasjon oppstår. Mange begynner allerede å stille høylydte krav om alternative energikilder og våre allierte på Jorden vil gjøre alt de kan for å gjøre tilgjengelig for dere den fri-energi teknologien som allerede er eksisterer. Det er trist at Menneskeheten ikke våkner opp før de står ansikt til ansikt med en katastrofe, men hvis det er det som skal til for at man endrer arbeidsmåtene, så kan man se på det som at det i hvert fall medfører et positivt resultat. Fri energi ville løse mange av de problemene som eksisterer i dag og være et av de største steg fremover i denne æraen. Det ville gjøre en enorm forskjell i hverdagslivet deres og bringe dere så mye nærmere det som ligger og venter på dere i form av Oppstigningen.  

Vi overvåker alle store hendelser på Jorden og innenfor vårt mandat forsøker vi til enhver tid å finne måter som kan begrense effekten de har på dere. Over lang, lang tid har vi redusert strålingsnivåene betydelig, som uunngåelig har fulgt i kjølvannet etter testing av atomvåpen. Uten slik hjelp ville jordens befolkning nå vært svært syke og dere vet at effektene fortsetter fra en generasjon til en annen. Hvis og når dere tar beslutning om å stoppe bruken av kjernekraft, så vil vi hjelpe dere å fjerne de farlige atomanleggene og sørge for at de ikke blir noen trussel for dere. Vi kan ikke hjelpe dere med mindre dere er villige til å hjelpe dere selv, for vi kan kun reagere når dere ber oss om det, for å unngå å bli sett på som at vi ”blander oss inn”. Vi ville juble over å kunne hjelpe dere å håndtere alle problemene deres, men det er ting dere må lære først, og det betyr at vi må vente til tiden er moden før vi kan møte opp. Imidlertid arbeider vi hardt for at myndighetene skal gå med på at Avsløringen kan begynne og først da kan vi hjelpe dere for alvor og vi vil ikke bruke lang tid før vi kan være der hos dere.  

Hvor livet kan endre seg uten forvarsel og så plutselig at dere ofte står uforberedt! I det minste har dere blitt gjort oppmerksomme på hva som ligger foran dere og med deres bidrag vil alt gå for seg som planlagt. Dere er livsviktige for resultatet og er gjenstand for en enorm oppmerksomhet. Universet følger nøye med i deres reise, fordi det er så viktig at dere når det nødvendige nivå, som gjør at dere er klare til å bli Galaktiske Vesener. Dualitetssyklusen er i det store og hele over og vi ønsker at så mange sjeler som mulig kan returnere til det nivå som var deres hjem i fjern fortid. Mange av dere vet at Jorden ikke er deres virkelige hjem og lengter etter å få komme hjem. Det vil oppleves som å ta en lang ferie i solen etter å ha tilbrakt hele livet under jorden. Alt vil være lyst og vakkert, luften dere puster ren og forfriskende og med en oppløftende energi omkring dere til enhver tid. Uansett hvor i galaksen dere har deres hjem, så vil de ikke avvike mye fra dette, fordi en så mye høyere grad av perfeksjon eksisterer i de høyere dimensjoner.  

En dag i fremtiden vil dere kunne se dere tilbake og ikke lenger kjenne noen smerte eller sorg, fordi de høye energiene i Kjærlighetens vibrasjon vil ha tatt over. Dere vil være i en permanent tilstand av glede og fryd og mørke tanker vil ikke engang kunne finne veien til deres sinn. Alle sjeler i en slik energi blir som èn, og alle kjenner nære bånd til hverandre i en tilstand av Lys og Kjærlighet. Dere vil aldri behøve å reise tilbake til de lavere vibrasjoner, med mindre dere velger å gjøre det i tjeneste for andre. Sannelig, så vil dere mest sannsynlig bevege dere inn i enda høyere nivåer for å kunne utvikle dere enda mer. Utvikling er en prosess som pågår uopphørlig og bare kommer til veis ende når dere fullt og helt kommer tilbake til Kilden til Alt Som Er.  

Freden vil komme til Jorden, så la ikke deres hjerte tynge av at de mørke kreftene ennå for en tid greier å motsette seg forandring. Det vil bare være en midlertidig hindring. Energiene som er forankret på Jorden nå er av en slik kraft at de vil transmutere de lavere energiene. Det vil eliminere enhver mulighet de mørke kreftene hadde til å stelle i stand mer trøbbel. De vil ganske snart miste all sin makt, slik at vi kan sette i gang de mange prosjektene for å oppløfte Jorden og dens folk. Det vil skje, og da vil raskt all lidelse og nød på Jorden bli tatt tak i og en lykkelig sivilisasjon vil vokse frem. Fullkommen helse er en av de største fordelene ved Oppstigningen, fordi når dere er nær det perfekte, vil dere ikke kunne oppleve de smerter og plager dere hadde i den gamle karbonbaserte kroppen deres. Dere vil holde dere unge og spreke, og gjennom Oppstigningsprosessen vil enhver ikke-perfekt tilstand bli helet.  

Dynamikken i de energiene som nå utspiller seg på Jorden bygger opp det nettverk av energier som vil gjøre den nye Jorden til virkelighet. På samme tid løfter de også dere opp, slik at begge vil være klar for den siste innspurt frem mot Oppstigningen. Det betyr at dere må sette av mer tid til personlig utvikling, slik at dere gir dere selv muligheten til å høyne vibrasjonene deres. Meditasjon er det best egnede middel og sterk anbefalt, selv om dere bare kan finne begrenset tid til det. Finn i hvert fall noen stille øyeblikk hvor dere kan roe dere ned og koble av fra den stressede hverdag som hersker på Jorden nå. Å være redd og bekymret vil i hvert fall ikke hjelpe og helsa deres vil ha stor fordel av at dere kan finne litt tid for dere selv hver dag. Husk også, når dere er i en avslappet tilstand, å sende deres Kjærlighet dit hvor dere ser at den trengs. Kanskje er dere allerede med i en gruppe som mediterer sammen og det vil være enda bedre og kraftigere.  

Bekymringer om penger opptar mange mennesker, men til og med de vil forsvinne og med tiden vil all gjeld bli ettergitt og rikdommen fordelt mer rettferdig. Kan dere forstille dere hvilken lettelse det vil være, når folk får en ny start, ikke bare med blanke ark, men også velsignelsen ved igjen å ha en bekymringsfri økonomisk plattform. Dette vil bare være ett av mange steg fremover mot et helt nytt samfunn som bygger på deling av godene og arbeid som er til gode for alle. Alle forhandlinger vil foregå i full åpenhet og myndighetene vil vise sin ærlighet i all sin gjøren. Folket vil bli rådspurt mye oftere enn nå og ha mer å si i saker som angår dem. Uansett om det skjer slik eller sånn, så vil det gamle paradigmet dø hen, ettersom det har sluttet å speile folkets behov på en rettferdig vis for tusener av år siden.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og har tillit til at den informasjonen vi gir dere gir svar på mange av deres spørsmål. De er ikke fullstendige og vi kan ta dem opp på bedre måte når vi kan komme til Jorden, for da vi kan vie mye tid til å gjøre dere raskt kjent med alt som skal skje. Vi sender dere alle vår uforbeholdne kjærlighet.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge