Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 20 juni, 2014

SaLuSa, 20 juni, 2014

Jeg hilser dere påny og merker meg at så mange av dere begynner å våkne etter hvert som vibrasjonene øker. De er i ferd med å gradvis introdusere dere til nye nivåer etter hvert som de blir etablert når dere nå beveger dere dypere inn i Fotonbeltet. Resultatet av dette er at dere får en høynet sensitivitet for hva som foregår omkring dere og begynner å forstå mer av den En-heten dere eksisterer i. Forbi er tiden da dere følte dere alene og isolert og nå er dere i stand til å verdsette og føle de høyere energiene som er svært oppløftende. I tillegg til dette ekspanderer deres bevissthetsnivåer og med dette kommer en økende forståelse av eksistensen på høyere nivåer. Dere er i ferd med å løftes opp og blir båret avsted av de høyere vibrasjonene og de sjelene som har utviklet seg i lavere tempo finner det stadig vanskeligere å henge med. Som vi imidlertid tidligere har utdypet tidligere vil det komme til en skillevei og dette vil plassere alle sjeler på et nivå som passer for dem slik at de kan fortsette i sin utviklingsprosess.

Faktum er, Kjære Sjeler, at når det gjelder deres evolusjon, så er det ikke mulig å stå stille. Dere har også en drivkraft inni dere som underbevisst søker sitt uttrykk, og dere vil alltid søke høyere og høyere bevissthetsnivåer. Etter hvert som dere gjør fremskritt mot Lyset vil reisen bli stadig lettere og målene deres klarere definert. Med dere på reisen er andre sjeler som også følger samme vei og dere blir en bevissthetsmessig enhet hvor dere alle etter hvert blir Ett, men dere beholder likevel deres eget nivå og individualitet. Dere vil alltid blir trukket mot sjeler som har en tilsvarende vibrasjon som dere selv, hvilket gjør evolusjonen til en svært tilfredsstillende prosess. På det nåværende nivået er det imidlertid så og si som om dere nå greier å sette bena under dere og søker ut en vei som tilferdstiller deres behov. Deres skjebne og suksess er sikret, men dere har fortsatt en lang vei å gå på deres åndelige reise tilbake til Gudskilden.

Slik vi ser det er dette en utrolig spennede tid for dere når dere nå omsider løfter dere opp og ut av de lavere vibrasjonene, ettersom dere har overvunnet de mange utfordringene dere har møtt på veien. Det har vært en reise hvor dere til tider har møtt store prøvelser, men dere har en drivkraft i dere som hele tiden driver dere videre fremover. Dere har nå kommet frem til et nivå hvor det til sammenlikning vil bli mye lettere å komme videre, og dere vil ikke møte utfordringer bak hver sving slik som i de lavere vibrasjonene. Dere vil faktisk begynne å legge merke til hvor mye lettere livet flyter i harmoni med deres ønsker og blir mer tilfredsstillende. Herfra og videre vil dere løftes opp stadig raskere og livet vil bli en nytelse, forutsatt at dere ikke fortsetter å opprettholde deres tidligere tilknytninger til situasjoner som har vist seg å være av negativ natur. Dere er kommet til et punkt i deres utvikling hvor dere vil bryte deres omgang med alt som er lavere enn av Lyset, ettersom de ikke lenger tjener dere til beste.

For noen av dere kan de oppgavene som ligger foran dere synes skremmende, men da må dere huske på at det alltid er hjelp å få og at den aldri er langt unna, dersom dere trenger hjelp. I sannhet finnes det ubegrensete hjelperessurser og det finnes ingen situasjon som ikke er mulig å komme seg gjennom. Fremskrittene deres blir hele tiden nøye fulgt av sjeler som holder til i de høyere dimensjonene, og spesielt i denne tiden, fordi dere jordboeres suksess også er viktig for deres egen evolusjon. Hver eneste sjel har mange hjelpere som dekker hvert steg av deres evolusjon, for dersom dere skulle feile, så ville denne forsinkelsen også bremse disses evolusjon, men dere trenger overhodet ikke ha noen bekymringer, for deres fremtidige suksess er garantert. Dere trenger heller ikke bekymre dere for andre sjeler som dere måtte kjenne ettersom dere alle automatisk vil finne det eksakt rette nivået og det kan ikke skje noen feil i denne sammenheng.

Hver eneste levende ting, enten det er dyr eller planter gjør hele tiden utviklingsmessige fremskritt, uansett hvor langsomt det enn måtte synes å gå, og dere er hva man kunne kalle det sentrale elementet, som utvikler dere meget raskt. Dette er kanskje en god anledning til å minne dere på at dere kom til Jorden ved å slippe dere ned gjennom de ulike nivåene. Så når dere nå løfter dere opp igjen, vender dere faktisk tilbake til nivåer som dere en gang befant dere i før denne spesielle tiden. Livet dreier seg om å gjøre erfaringer og så snart dere løfter dere opp og ut av de lavere dimensjonene, vil dere ha mye større innflytelse på hvor de fremtidige inkarnasjonene vil ta dere.

Det myldrer av liv i Universet, men mens dere har vært på Jorden har dere vært «isolert» for å beskytte dere, for å unngå innblanding i deres evolusjon. Det er sant at enkelte ekstraterrestrielle arter har fått tillatelse til å kontakte dere i mange århundrer, men deres tilstedeværelse har vært nøye overvåket og de har blitt holdt våkent øye med. De har fått anledning til å endre deres fremtid gjennom sine handlinger, men kun for å gi dere erfaringer som har vært til hjelp for deres evolusjon. Som dere vil lære i ikke altfor fjern fremtid, har dere blitt holdt tilbake fra å virkelig kunne utvikle dere av de mørke Sjelene. Dere har blitt forhindret fra å nå lenger inn i den virkelige Romalderen ved at dere ikke har fått nyte godt av de fremskritt som ble gjort, for de som nektet dere dette har beholdt dem for seg selv til sitt eget bruk. Imidlertid er det slik at når disse først er ute av veien, kan vi møte dere åpent og evolusjonen deres vil gjøre kjempesprang fremover.

Vi håper dere forstår til fulle de implikasjoner som ligger i denne tiden dere nå er inne i og dersom dere kan tre tilside og la begivenhetene utvikle seg slik det er nødvendig, så vil det være mye bedre for dere. Naturligvis vil noe av dere bli dratt inn i enkelte av dagens temaer og hendelser, men dersom dette skjer så aksepter simpelthen at det som skjer finner sted fordi det er nødvendig for å bringe dere inn i den Nye Tidsalder. De ansvarsoppgaver dere har i endetiden kan muligens allerede være kjent for dere, men dersom de ikke er det, skulle dere kunne finne ut av hva det er ved å finne dere en stille stund og gå inn i dere selv, slik som dere gjør ved meditasjon. Men om dere ikke gjør dette, så ha et åpent sinn og vær forberedt på at noe nytt vil komme deres vei. Det som er sikkert er at de fleste Lysarbeidere vil bli kallet til å gjøre sin del for å gjøre forandringene til virkelighet. Hvert eneste lille bidrag hjelper til å forme det store bildet hvilket vil bli åpenbart i løpet av relativt kort tid.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg over denne tiden hvor vi kan bruke vår innflytelse til å forberede dere til den Nye Tidsalderen som deres nylig har gått inn i. Dere vil ha stor nytte av å ha opplevd og erfart forandringene og dere er i virkeligheten priviligerte som er tilstede på Jorden i en slik tid. Det beste ligger fortsatt foran dere mens den inneværende perioden er en smule ustabil på grunn av forandringene.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge