Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 13 juni, 2014

SaLuSa, 13 juni, 2014

Vi kommer for å forsikre dere om at alt skrider frem akkurat som det er ment. Men av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke alltid fortelle dere hva som foregår. På samme måte som vi har gjort i uminnelige tider, arbeider vi stort sett i bakgrunnen for å oppfylle våre ansvarsoppgaver med hensyn til å sikre at Lyset sprer seg slik meningen er. Dette betyr at vi nøye følger med på de mørke Sjelenes aktiviteter for å sikre at aktivitetene deres ikke får muligheten til å stikke kjepper i hjulene for de positive forandringene som finner sted. For øyeblikket er deres verden inne i en tid hvor forandringer utprøves, forandringer som skal sørge for at det blir slutt på de mørkes dominans. Noen av dem foregår på et nivå som er fullt synlig for dere, men mange foregår også uten at dere kan se dem og uten at dere vet om dem. I uminnelige tider har vi ledsaget dere på deres reiser, selv om vi aldri har har blandet oss inn i de valg dere gjør av fri vilje. Vi bruker imidlertid vår inflytelse for å holde dere på Lysets vei ettersom endetiden er ment å frigjøre dere fra de mørkes diktater.

Dette er i sannhet en spesiell tid som dere er privilegerte som får ta del i og mange har blitt valgt på grunn av sin erfaring fra liknende situasjoner. Sjeler fra mange ulike nivåer har meldt seg frivillig for å se til at dere kommer trygt gjennom endetiden. Dere vil kunne identifisere noen av dem gjennom deres tjeneste for Lyset, mens andre fortsatt vil forbli anonyme for en tid. De mørke Sjelene ville gjøre sitt aller verste for å stoppe enhver sjel fra å bære Lyset frem, men vi må da også fortelle dere at vi har tillatelse til å beskytte dem. Dere må forstå at der hvor visse omstendigheter krever et spesielt utkomme, slik som av karmiske årsaker, er vi naturligvis pålagt å respektere dette.

Hver eneste en av dere har kommet inn i dette livet med en spesiell plan som sørger for å gi dere det dere har behov for, og enten dere arbeider for Lyset eller ikke gjør ingen forskjell i denne sammenheng. Lysarbeidere har åpenbart en tendens til å ta på seg mye større ansvar og blir utvalgt på grunn av sin erfaring. Det betyr at de ofte har et på mange måter ensomt liv, men som på samme tid gir dem stor tilfredsstillelse. Sjeler som inkarnerer for å utvikle seg får ikke mer enn de kan bære og det er spesifikt rettet inn mot de områder der de har behov for erfaringer. Andre sjeler som har en viktig rolle i livet deres blir valgt ut for dere og dere møter dem slik det er «arrangert», selv om det kan se ut som om det skjer tilfeldig. Ingen ting skjer tilfeldig selv om dere ofte er overbevist om at det er tilfellet, for uten planlegging ville det være umulig å sikre at dere får erfare eksakt det dere trenger for å utvikle dere.

Familier holder ofte sammen gjennom mange inkarnasjoner og spiller ut forskjellige roller hver gang. Dette kan forklare hvorfor mange familier er så tett knyttet til hverandre og har så sterke bånd. Dere kan være sikre på at uansett hvem som kommer inni deres liv og har en sterk og varig virkning på dere, så er de en del av deres livsplan. Dersom dere for eksempel velger å ha et nært forhold til en sjel som ikke er en del av deres livsplan, så vil det ikke utvikle seg til noe mer alvorlig. I slike tilfeller er det to sjeler involvert og ut over et nært vennskap, kan ingen av dem gå ut over dette nivået i forholdet. Selvfølgelig kan dere gjennom livet ha mange venner som kommer og går, men de har ikke alle noen spesiell betydning.

Kjære Sjeler, livet er et mysterium som krever mye forklaring dersom dere skal forstå betydningen av det. Faktum er at det i en del sammenhenger er langt utover hva dere kan fatte, men de som er langt kommet i sin evolusjon forstår tilstrekkelig til at de kan greie å gjøre passende fremskritt. Husk også på at Veilederne deres hele tiden er der for dere, for å influere dere på ulike vis for å holde dere på sporet. Dere står aldri alene når det gjelder å takle livets utfordringer og prøvelser, men Veilederne trenger at dere ber om deres hjelp, for ellers kunne de komme til å handle i strid med hva dere ønsker. Så snart dere forstår hva livet og behovet for erfaringer egentlig dreier seg om, vil dere finne at utviklingen går mye mer smidig og gir dere mye mer tilfredshet. Bakom alt som skjer i livet deres ligger livsplanen deres og vi gjentar nok en gang at ingen ting skjer tilfeldig. Mange mennesker vil komme inn i livet deres for å spille en rolle i det, ofte for å gi dere akkurat den erfaringen dere trenger, for så å reise videre igjen.

Å forsøke å finne meningen med alt sammen er en overveldende oppgave, men dere vil finne at deres forståelse øker med deres personlige erfaringer. Av forskjellige grunner har sjeler ulike perspektiver på livet og hva de tror det hele dreier seg om. Følgelig er det ikke alltid enighet om hensikten med det, men det er da heller ikke mer enn man kan vente under slike omstendigheter. Dere er alle på samme vei, men på forskjellige punkter på den, selv om dette ikke nødvendigvis er åpenbart for dere. Alle veier vil til slutt lede tilbake til Kilden, hvilket er grunnen til at det ikke er nødvendig å forsøke å pådytte andre deres egne synspunkter eller oppfatninger. La alle få lov til å erfare slik de selv finner det riktig, men forsøk da heller ikke å overtale andre til å velge en annen vei. Sjelen utvikler seg gjennom sine egne erfaringer og alle vil komme frem til reisens slutt på det rette tidspunkt.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og håper at disse budskapene hjelper dere å forstå at de livene dere har opplevd er ment å hjelpe dere å finne veien tilbake til de eksistensnivåene som er deres virkelige hjem.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge