Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 27 juni, 2014

SaLuSa, 27 juni, 2014

Forandringene fortsetter å skride frem etter planen og vil gjøre de forventede forandringene, som vil gi dere frihet fra de mørkes aktiviteter, til virkelighet. Deres makt og kontroll har ikke så stor betydning lenger og de som arbeider for Lyset får større og større selvtillit for hver dag som går. Det er så utrolig mye godt arbeid som gjøres og etter hvert som det sprer seg stadig videre, innser de mørke at de har mindre og mindre innflytelse. Det er dere, folket, som bærer ansvaret for å spre Lyset, men vi kan hjelpe til der hvor dere allerede har tatt beslutningen om å begynne forandringsprosessen. Bekymre dere ikke dersom det til å begynne med synes som om fremskrittene skjer langsomt, for omfattende, dyptgripende forandringer kan ikke skje over natten, og det er større sjanse for at de lykkes når man går frem med forsiktighet og årvåkenhet. Vi holder øye med arbeidet deres og vi gjør vårt beste for å veilede dere til enhver tid og sikre at dere lykkes. Flere og flere sjeler våkner opp til sitt sanne selv og søker større innflytelse til å realisere sin visjon om permanent fred på Jorden. Den vil komme og dette påvirker allerede beslutningene som blir gjort for å forhindre at noen som helst krig vil finne sted i fremtiden.

Lysarbeiderens rolle er å være inspirert og bidra til at flere mennesker forstår at fremtiden er i ferd med å formes og at de stemmene som har innflytelse ikke lenger er rede til å gå i følge med dem som anbefaler krig for å løse problemer. Det blir nå omsider innsett at krig er meningsløst og at det ikke finnes noen vinnere i den forstand at alle som er involvert lider tap på en eller annen måte. Når dere ser dere tilbake forstår dere at å bruke krig for å oppnå deres mål kun gir kortvarige resultater og omsider vokser det frem en forståelse at fredelige forhandlinger er den eneste måten å løse uenigheter og konflikt på. Som dere med tiden vil finne ut, så er krigene ofte nøye planlagt og igangsatt for å sette den ene opp mot den andre, og resultatet er at det ikke gagner noen av partene. Etter hvert som tiden har gått har flere og flere mennesker blitt lei av å bli brukt for å løse konflikter og de ser nå at det finnes andre måter som er langt mer akseptable. For øyeblikket er dere vitne til resultatet av hvordan religiøse fordommer brukes til å kaste bensin på bålet og forsterke forskjellene mellom nasjoner og vi ønsker at vi kunne nå frem til dem med budskapet om at dere alle er Ett. Det finnes bare Én Gud med Absolutt Kjærlighet for alle sjeler uansett deres hudfarge eller tro. Det vil imidlertid komme en tid da det blir forstått og akseptert at dere er Én Rase, med felles skjebne og i evighet elsket av den Ene Gud for Alle.

Den freden som synes så vanskelig å oppnå vil først komme til individer som har tatt innover seg at Alle Sjeler Er Ett og gjennom dem vil andre følge. Dere bærer all kunnskap inni dere og de av dere som føler dere særlig intuitive er i stand til å vurdere verdien og sannheten i ethvert budskap. Det vil likevel fortsatt være dem som er helt avhengige av at andre skal fortelle dem hvilken vei de skal gå. For dem er dette en del av det som er nødvendig for dem å erfare, men etter hvert som de forstår mer av sannheten om sitt sanne selv, vil de få tilstrekkelig tillit til seg selv til å gå sin egen vei. Ofte er forandringene resultatet av mange liv hvorigjennom de har får utprøvd sin egen tro og og har beveget seg videre der de fant at det likevel var noe som manglet. Der dere står i dette nu representerer dere totaliteten av alt dere har opplevd og erfart og kan ikke hjelpe for å bli sterkt influert av dette. Det finnes imidlertid tider hvor dere vil inkarnere med en sterkere tilknytning til visse trossystemer hvilket vil gi dere en spesifikk erfaring som dere har behov for. Faktum er at dere er mye “større” enn dere for øyeblikket forstår, og når dere er på Jorden spiller dere ut hver rolle dere har tatt på dere, hvilket kan variere enormt fra den ene inkarnasjonen til den annen.

Dere kan kanskje ha fundert på hva vår tro er basert på og om vi, som dere, har det som kalles organisert religion. Det enkle svaret er at vi har tilstrekkelig forståelse av sannheten og den Ene Gud, slik at vi lever gjennom å være et eksempel og forstår til fulle at hver eneste sjel er enten vår bror eller søster. Derefor rekker vår kjærlighet ut til alle sjeler og også dem som er av mørket blir betraktet på eksakt samme måte som alle andre. Slik må det være siden dere alle har kommet fra Kilden til Alt Som Er og har påtatt dere å gå gjennom alle de erfaringene dere har hatt, slik at dere kan bringe sannheten til andre. Der hvor dere nå befinner dere på de lavere vibrasjonsnivåene kan dere ikke stige opp fullstendig og derfor forblir dere i dem, for det er nødvendig at dere kun inkarnerer i en vibrasjon som tillater at dere erfarer det dere har valgt å erfare. Vi vil også peke på at dette er grunnen til at dere må respektere det som andre sjeler har valgt å erfare, ettersom dette har verdi og vil hjelpe andre i sin utvikling. Noen sjeler har valgt å gjøre tjeneste på Jorden for å hjelpe andre, mens majoriteten går sin egen vei etter hvert som de arbeider for å finne veien tilbake til de høyere dimensjonene. Det finnes ikke noen “lettvintløsning”, som dere ville kalt det, og den eneste positive måten å utvikle seg på er gjennom personlig erfaring, selv om dere også kan lære av andre som har gått før dere.

Moder Jord deltar også i forandringene og disse er av stor skala for å forberede de som etterhvert vil forandre selve Jordens overflate. Nødvendigvis vil det forekomme uunngåelige omveltninger noen steder, men dere kan være trygge på at alle forholdsregler blir tatt for å unngå tap av liv. Noen er uunngåelige, men det finnes også sjeler som har uttrykt et ønske om å forlate Jorden. Det kan høres merkelig ut at noen sjeler ville velge å forlate Jorden på en slik måte, men frigjøringen fra den fysiske kroppen skjer på et øyeblikk. Ethvert trauma i forbindelse med en slik opplevelse kommer man raskt over og blir så glemt. Døden som sådan er helt uten smerte, men man tenker ofte annerledes på den og dette henger som oftest sammen med at den er ofte ledsaget av sykdom. Det å forstå sannheten i en slik erfaring som døden fohindrer det som ellers ville bli sett på som en traumatisk tid i deres liv. Dere kan være helt trygge på at så snart dere har “gått over” vil deres kjære være der for å hilse dere velkommen og ta dere imot. Den kanskje mest velkomne overraskelsen er at dere blir “hel” igjen og gjennom tankens kraft kan dere også bli en ung person igjen, struttende av helse og uten noen av de problemene dere måtte ha hatt mens dere var på Jorden.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og har i dag snakket litt om livet i de høyere dimensjoner, som er temmelig forskjellig fra det dere har opplevd på Jorden. Kan dere forestile dere en tilværelse der dere, med viss begrensninger, kan «tenke frem» det dere trenger og at det derfor ikke er noe behov for penger. Dette er kanskje den mest betydelig forandringen selvom, som vi har nevnt overfor, utsiktene til permanent perfekt helse må være som musikk i ørene på dem som har hatt et liv med dårlig helse. Dere har så mye å se frem til, så gjør deres beste mens dere fortsatt er på Jorden. Jeg forlater dere nå med min kjærlighet og mine velsignelser.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge