Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 13. mai, 2016


Mike Quinsey - 13. mai, 2016

Mike Quinsey

Ikke bare går tiden stadig raskere, men alt som skjer på Jorden skjer også i stadig raskere tempo. Det har blitt etablert mektige grupper som støtter folk som er av Lyset og som arbeider målrettet for “Avsløring”, og store fremskritt er blitt gjort. Det har krevd stor tålmodighet fra deres side, men snart vil dere se resultatene av en lang periode med forberedelser for å ta tilbake makten fra de mørke Sjelene. Mektige forandringer er i ferd med å finne sted og selv om det er vanskelig å forutsi nøyaktig når, så er det sannsynlig at de vil begynne i løpet av de neste to månedene. Det er selvfølgelig mange andre ting som tas hånd om for tiden og det er en følelse av at det nå begynner å haste, sett ut fra hvor mye tid dere allerede har mistet. Dere kan imidlertid fortsatt være helt trygge på at alt går fremover som det skal og er kommet så langt at ingen ting kan stanse det. Alt det som skjer er støttet av ekstremt mektige krefter både på og utenfor Jorden. Det kan derfor ikke understrekes sterkt nok hvor viktig det er at dere holder vibrasjonene deres så høye som mulig ved å holde fokus på Lyset hele tiden.

Det er kjent at mange mennesker ville føle seg mer oppløftet dersom de kunne se beviser på at deres Venner fra Verdensrommet virkelig er her. De er selvfølgelig til stede i stort antall, men er som oftest usynlige av hensyn til sikkerheten. Tiden for at dere vil se dem i store antall kommer når det er trygt å gjøre det. Dere er uansett beskyttet av de Galaktiske Styrkene som følger med på det som skjer på Jorden fra trygg avstand. Noen av dere forstår kanskje ikke hvorfor de, med sin overlegne teknologi, skulle ha noe å frykte, men konfrontasjon og bruk av vold er ikke deres måte å takle opposisjon på. Deres Venner fra Verdensrommet er her på et fredelig oppdrag for å sikre deres trygge og positive overgang fra de mørkes maktregime til Lysets representanter.

Dere vil bli sjokkert over i hvilken grad dere har vært under de mørkes kontroll og blitt holdt tilbake, og dere har mye å ta igjen. Dere ligger mange år bak det punktet i deres evolusjon dere skulle ha nådd på det nåværende tidspunkt. Det har blitt sagt at dere befinner dere i en bakevje i tidens strøm og det er vel kanskje den mest presise måten å beskrive det på. Jo lenger tid det går uten at det skjer virkelige fremskritt, jo vanskeligere blir det imidlertid for de mørke Sjelene å bevare hemmelighetene sine og opprettholde sin kontroll over dere. Dere har mye tapt tid å ta igjen og det er så mange oppfinnelser som bare venter på å komme frem i dagens lys. Keshe Stiftelsen har allerede gjort store fremskritt og leder an med hensyn til å bringe avanserte teknologier frem i offentligheten. Og flere vil det bli etterhvert som stadig fler finner motet til å trosse dem som ønsker å hindre denne informasjonen i å komme ut i det offentlige rom.

Inntil pressemediene blir rensket for dem som utelukkende er der for å skape forvirring, kan det være vanskelig å vite hvilke deler av nyhetene som er sanne. Som alltid er det beste å stole på sin egen intuisjon samt kilder som har vist seg å være til å stole på. Husk på at disse aldri bruker ord som truer med å skade menneskers liv og aldri snakker nedsettende om noen eller argumenterer for bruk av makt eller vold. De fleste av dere skulle nå være i stand til å gjenkjenne de mørke Sjelenes ord og handlinger. Men dere må forstå at også deres budskaper til tider kan fremstå som autentiske og troverdige, bortsett fra at de ofte er alene om de påstandene de kommer med. Dersom noe ikke føles riktig, så legg det bare til side så lenge, inntil dere kan avgjøre med sikkerhet om det er hold i det. I mange tilfeller kan dere la et spesielt bekymringsfullt problem ligge over natten og neste morgen vil dere se det hele klart. Noen av deres mest verdifulle arbeid blir ofte utført mens dere sover.

Det ligger en fantastisk tid foran dere, hvor dere vil få en sannferdig fremstilling av historien deres, som mange kanskje vil oppfatte som temmelig usannsynlig bortsett fra at det ikke kan stilles tvil ved kilden. Mye av det dere har blitt forledet til å tro er en forvrengning av sannheten og dirkete løgner har dere til tider oppfattet som svært troverdige. De mørke Sjelene har vært usedvanlig dyktige til å lede dere inn på en vei som kun tjener dem selv. Nå har imidlertid tiden tatt dem igjen og til alt hell er det mange av dere som har våknet opp og gjennomskuet de det løgnaktige spillet som har foregått. En ny æra er på vei og det vil overhodet ikke finnes noen muligheter til å gå tilbake til det gamle. Denne æraen vil bringe dere uendelig glede og lykke, ikke bare for dem som er av Lyset, men for folk i allmenhet. For første gang vil det gå opp for dem at livet er så mye mer enn de hittil har opplevd og erfart, og dette vil bringe mennesker sammen så de kan gå videre som Ett med klare, felles mål.

Dere vil være tjent med å forberede dere på den kommende oppløftelsen som vil løfte dere inn i de høyere riker. Det har tatt lang tid å komme til dette punktet, men nå vil dere snart høste fruktene av innsatsen deres. Det vil bli en helt utrolig tid og etterhvert som bevisstheten deres ekspanderer, vil dere begynne å forstå deres sanne plass i Kosmos. Det har blitt slått fast mange ganger at dere er i ferd med å bli Guder, og dere er nå godt på vei til å oppfylle deres skjebne. For øyeblikket er dere bare en blek skygge av deres sanne Selv, men dere har allerede bena solid plantet på veien mot fullendelse. Noen vil lure på hvordan dere kan være på vei til å bli Guder når dere for øyeblikket så vidt har begynt å høyne vibrasjonene deres. Det kan derfor være klokt å minne seg selv på at når dere befinner dere på Jorden, er dere kun et aspekt av deres Høyere Selv.

En storslagen feiring nærmer seg etter hvert som det går opp for dere hvilke fantastiske bragder dere har utført gjennom en periode på Jorden med ekstreme prøvelser. Moder Jord har næret dere og båret dere på sine skuldre, men om ikke lenge vil dere få prøve deres vinger som Kosmiske Vesener. Imidlertid er også Moder Jord en del av den pågående utviklingsreisen og hennes skjebne er å bli en Sol. Evolusjonen er i ustanselig bevegelse fremover og oppover og i realiteten står den aldri stille. Universet myldrer av forskjellige livsformer som alle befinner seg på en utviklingsvei hvor de kontinuerlig ekspanderer, men på samme tid er alle på vei mot sin endelige skjebne i fullkommen Enhet med Gudskilden. Dere har imidlertid en lang vei å reise før dere kommer til deres endelige destinasjon, så bare nyt av deres suksess og fortsett å utforske Universet som ligger foran dere.

I de høyere riker over Jorden vil dere være frie til å utforske Kosmos og møte mange forskjellige livsformer som alle befinner seg på ulike trinn i sin utvikling. Således kan dere utveksle informasjon med hverandre ettersom alt liv er knyttet til hverandre og gjensidig avhengig av hverandre. Dere har tross alt deres eksistens i den Høyeste Guds legeme og vil aldri opphøre å utvikle dere før dere når den fullkomne tilstand av Enhet. På deres nåværende nivå kan dette fortone seg som å være langt mer enn det er mulig for dere å oppnå, men det er simpelthen fordi dere nå har en begrenset bevissthet. Det er jo helt åpenbart at bevisstheten deres vil fortsette å ekspandere etterhvert som dere fortsetter deres reise fremover og oppover. Det er så uendelig mye dere kan gjøre og av den grunn vil dere aldri behøve å kjede dere. Livet på Jorden har sine gode og spennende øyeblikk og kan gi dere mye glede, men i dualiteten vil dere alltid vil stå overfor negative aspekter, for det er på den måten dere erfarer å lærer alt dere trenger for å utvikle dere.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif

Et helt spesielt budskap fra DR. STEVEN GREER.
Det er bare en gang i mellom at et spesielt budskap som er av stor viktighet, kommer opp.Det er grunnen til at jeg føler at jeg må videreformidle det til dere. Det kommer fra Dr. Steven Greer, som allerede er vel kjent for sitt uredde og utrettelige arbeid for “Avsløring” og andre ting som er av betydning for Oppstigningen. Han leder i tillegg kampanjen for å få frigjort “Fri Energi” teknologier og andre oppfinnelser som har vært holdt skjult for dere. Jeg føler det derfor viktig å videreformidle detaljene til så mange mennesker som mulig.
Gå til link: https://www.youtube.com/watch?v=56j6ySv14rk for å se den føste videoen “I will pay you to make a free Energy Device” som etterfølges av ”Call for New Witnesses” og “Time for Truth Together”.
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge