Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 18, 2011

SaLuSa, May 18, 2011

Hver eneste dag gir dere muligheten til å se dere selv i speilet og gjøre noe med svakheter dere måtte ha. Det spiller ingen rolle hvor høyt utviklet dere er blitt, det vil alltid være utfordringer. Dette er tiden for å sortere, og eventuelt sortere fra, det dere bærer med dere av tro og tanker. De former personligheten deres, men er i mange tilfeller ikke tjenlige for den som ønsker å løfte seg og stige opp. Dersom de ikke kan greie å stå i Lyset, så kan må dere være sikre på at de ikke kan reise sammen med dere lenger. Dette er en del av den prosessen som har pågått i mange år, hvor utviklingen har skredet frem. For deg som individ kommer veiledningen innenfra og det er viktig å lytte til den lille stemmen som snakker til deg. Bare deres Høyere Selv vet hva som er best for deg til enhver tid og dets råd gjør du klokt i å lytte til. For hva annet er det enn din samvittighet som forsøker å få deg til å reagere på den?

Gjør så god dere kan for å beholde roen i alle situasjoner og oppretthold en fredelig fremferd, slik at dere på den måten holder vibrasjonene deres så høye som mulig. Det hjelper dere, slik at dere ikke faller tilbake til gamle mønstre som kan få dere til å reagere på en måte som dere helst ikke ville oppleve igjen. Imidlertid er det et menneskelig trekk å miste kontrollen av og til, men dere vil være tjent med å gjøre alt dere kan for å gjenvinne fatningen. Jo fortere dere kan ta dere inn igjen, jo mindre skade vil det gjøre på kroppen deres, som produserer giftstoffer i slike omstendigheter. Har dere ikke lagt merke til det at etter et utbrudd, så føler dere dere uvel og tappet for krefter? I ytterste konsekvens, hvis dere hele tiden blir rasende og aggressive, så ender det med at dere blir alvorlig syke. Energien i chakraene deres kommer i ubalanse og da vil dere med sikkerhet oppleve en kroppslig reaksjon.

Kjære Sjeler: kroppen er deres hellige tempel som har full bevissthet. Den kan ikke annet enn å reagere på den måten dere behandler den på og dersom dere behandler den godt, vil den holde seg ved full helse.  Hvordan dere ser på dere selv har mye å si for hvordan dere føler dere. Når dere er misfornøyd med dere selv, så forsterker dere problemene deres. Om dere derimot tenker kjærlige tanker om dere selv, så vil dere tiltrekke dere gode vibrasjoner. Ved å være positive kan dere overvinne de fleste problemer, særlig når det gjelder hva dere kan greie å oppnå. For å utfolde mest mulig av deres evner, tro alltid at dere kan greie enhver ting dere bestemmer dere for. De menneskene som har størst suksess er de som bestemmer seg for en ting og fokuserer helt og holdent på det de vil oppnå. Nå som Oppstigningen ligger foran dere, så la det ikke være tvil i deres sjel om at når dere bestemmer dere for at det er målet, så har dere all verdens mulighet til å stige opp. Selvfølgelig må dere holde fokus på det og se for dere det Lysvesen som dere er skjebnebestemt å bli.

Den sjokkerende sannheten om Illuminati og operasjonene deres vil bli servert for dere på en mate som lar dere forstå at dette er ekte. For dem som har liten eller ingen kunnskap om dem, vil det være umulig å forstå at det hele tiden har vært en verdensregjering som har diktert hvordan Menneskeheten har gått fremover, men som også har arbeidet i hemmelighet og tatt kontroll over deres biologiske evolusjon.  Så mye så at dere knapt har utviklet dere i det hele tatt. Dere har erfart dualiteten fra den ene ytterligheten til den andre gjennom tusener av år. Avslutningen av denne syklusen er slutten for de mørke kreftene, men ikke for dem som er av Lyset, som løfter seg opp og uten noen som helst tvil vil være med i Oppstigningen. Derfor, som vi så ofte har understreket for dere, så er det ingen grunn til å bli fylt av frykt over det som skjer nå, eller i den nærmeste fremtid.

Med så kort tid igjen kan dere være sikre på at når de store forandringene først begynner, så vil det ikke bli mye pustepause på vei mot Oppstigningen. Planene for alt det som må gjøres ligger klar, slik at overgangen skal bli så smidig som mulig og for å sikre at enhver sjel oppfatter meningen med endetiden. Det er ikke alle som tror på at livet har noen mening, eller at de er en del av det Guddommelige og har evig liv. Imidlertid, der man fortsatt klamrer seg til sin gamle tro, vil hver sjel utvikle seg tilsvarende, men ikke gjennom Oppstigningen, for det er klart at de er ikke forberedt på et slikt kvantesprang fremover. Deres anledning til å stige opp vil komme til dem senere og forhåpentligvis vil de, med mer erfaring, akseptere sannheten da. 

Fordi dere har fri vilje vil det finnes forskjellige tankemåter og ulike meninger om hvordan endetiden vil arte seg. Det vil ikke påvirke resultatet, ettersom dere er gitt den gaven å skape deres egen virkelighet. Så la det være rom for andres meninger og visjoner, vel vitende om at hvis de er klare for å stige opp, så vil det skje uansett. Noen bruker mye tid på å forsøke å overtale andre om sin egen sannhet, mens faktum er at ingen gruppe eier hele sannheten. Om dere bare kan godta at det finnes én Gud i deres Univers og at alt liv eksisterer i denne spesielle energien. Derfor er alle like i Guds øyne og dette faktum skulle sette en stopper for diskusjonene om hvem sin Gud som er den rette. Alminnelig, sunt bondevett synes ofte å forsvinne som dugg for solen når ulike religiøse grupper går inn i opphetede diskusjoner. Dette er alt sammen områder som vil finne sin løsning før slutten på syklusen. Dette vil i sin tur oppmuntre dem til å komme sammen, som har stått med ett ben i Lyset og ett i mørket.

Når dere ser dere omkring, så vil dere se ekstreme hendelser finne sted, som skaper nye områder med mørke, men disse vil være kortvarige ettersom kraften er så mye større i Lyset som nå vokser så raskt. Omvandlingen av de lavere energiene fører til en ustoppelig oppbygging av et mektig nettverk av Lys. Det er allerede på plass og vil ha en viktig rolle når den Nye Jorden skal fødes, og mens alt dette pågår, så vil også deres Nye Jeg bli født. Det er en drømmeaktig situasjon å være i siden de fleste av dere fortsatt føler dere mest hjemme i den materielle verden, men det vil endre seg om ikke lenge. Noen av dere merker allerede at bevisstheten deres har utvidet seg og tankesettet deres er allerede i oppadgående bevegelse, slik at det kan innpasse de høyere livsaspekter.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og betrakter dere mens dere betrakter oss og det blir mye mer å se ettersom vår aktivitet stadig øker. Av ren nødvendighet kommer vi stadig nærmere, fordi våre tjenester er av avgjørende betydning for å rydde opp i de økologiske ødeleggelsene. Vi holder ting under kontroll, mens vi venter på å kunne komme til Jorden og fullføre arbeidet vårt.  Det er en del problemer som er så store at det får oss til å ønske at vi kunne komme til Jorden umiddelbart, men vi står til ansvar overfor de høyere åndelige kreftene for alt vi foretar oss. Vi handler alltid i samstemmighet og på er ryddig vis, med respekt for deres regelverk og avtaler mellom ulike land. Vi er veldig nøye med å ikke skape problemer og med å ikke begå overtramp overfor suverene nasjoner. Det er ikke for oss å gripe inn der hvor dere selv har evnen til å ordne opp. Imidlertid vil vi med glede arbeide sammen med dere for å få ting til å gå raskere på vei mot Oppstigningen.


Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge