Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, October 19, 2011

SaLuSa, October 19, 2011Ting er i bevegelse fremover nå som hastigheten på utviklingen øker, og det vil fortsette å gjøre det inntil energien for forandring manifesterer seg slik det er meningen. Deres forventninger er forskjellige og dere kan ikke alle ha rett, men i prinsippet vil dere alle se akseptable forandringer som i hvert fall delvis oppfyller deres forventninger. Gjeld er det overordnete problem i praktisk talt alle nasjoner og det kan enda føre til Europas fall. Det er ikke forutsett at det skal komme som et sjokk, men det vil åpne for de lenge etterlengtede muligheter til å totalt omforme økonomien og de finansielle systemene. Så dere vet hva som sannsynligvis kommer til å skje i de nærmeste ukene og kan forberede dere på resultatet.

Hvis du er Lysarbeider vil du seile komfortabelt gjennom konsekvensene av forandringene fordi du vet, at uansett hvordan de utfolder seg, så vil de være til gode for alle mennesker til slutt. Det vil skje et løft som gir rom for individualitet, men likevel vil sørge for at alle grupper av mennesker blir behandlet rettvist og likeverdig. Resultatet vil bli et fravær av sjalusi og dømmende holdninger, ettersom alle vil bli behandlet i henhold til sine behov. Som et nytt samfunn vil dere finne glede og behag i at alle blir tatt vare på og deling av godene vil være det mest naturlige av alt. Tillit vil bli sett på som en selvfølge, fordi dere er kjent med at det bakom planen ligger åndelig definerte mål basert på Lys og Kjærlighet.

I en tid vil dere føle dere som en svømmer som trår vannet og bruker en masse energi uten å komme noe sted. Og så med ett vil demningene åpnes og alt vil skje raskt. Så det er et spørsmål om å finne mening i ventetiden inntil dere blir involvert. Det vil gi dere anledning til å være forberedt, uansett hva som kreves av dere. Vi vil ha behov for utallige hjelpere når ting virkelig begynner å skje og tiden kommer for at dere på Jorden kan innta deres roller. Hver og en av dere har med dere evner og talenter å tilby, så husk da at dere er her i denne fantastisk viktige tiden fordi dere har valgt det, og det gjelder hver og en av dere.

Vi i den Galaktiske Føderasjon holder nøye øye med de mørke sjelene fordi at tiltross for at de er svekket, så skal ikke mange av dem til for å skape forstyrrelser. Deres kommandokjede er fragmentert og de blir konfrontert med våre alliert uansett hvor de snur seg. De militære styrkene er ikke i nærheten av dem når det gjelder disiplin og effektivitet og deres ”hemmelige operasjoner” er mye vanskeligere å holde kontroll på. Uansett, så er vi fornøyde med de fremskritt vi har gjort, særlig tatt i betraktning av at vi spiller med åpne kort og følger reglene. Vi har ingen ting å klage over, for vi har Skaperens velsignelse og vet at vi er Lysbærere og bærer Sannhetens Fakkel.

Over hele verden våkner alle de som dere kaller arbeidsfolk, de sanser hva som skjer omkring dem og krever svar. Deres styrke er at de er så mange og de vil ikke gi seg før de får svar. Selv om de demonstrerer i mange forskjellige land og steder, så flyter deres energier sammen til Ett og gir enorm kraft bak deres krav. Den fredelige revolusjonen har begynt nå og det er myriader av mennesker i tillegg som gir den kraft ved å sende sine tanker om seier for Lyset. Slik vi ser det er seieren allerede deres, så vakle ikke et eneste øyeblikk i deres intensjon om å skape de nødvendige forandringene.

Vi ser at det kan bli uro og kaos på Jorden i ukene som kommer, men tildels vil henge sammen med årstidene, selv om de mørke kreftene har forstyrret værsystemene deres. Til og med det kan vi holde kontroll på, men vi har bare tillatelse til å gå så og så langt når det gjelder å holde det i balanse. Det er bare en tynn linje som skiller hjelp og innblanding, og vi går frem med stor forsiktighet. Vi forholder oss til og lyder Lovene som regulerer karmisk ansvar, men det er likevel lett å gå for langt, selv om hensiktene er de aller beste. Men dere trenger ikke frykte, for vi er erfarne krefter når det gjelder å håndtere de mørke maktene og når det gjelder deres behov for å lykkes med Oppstigningen. Når dere holder fokus på målet, så vil vi holde et årvåkent øye med alt som skjer, slik at vi kan beskytte dere.

Med mindre Skaperen selv gjør endringer i planene for endetiden, er det ingen ting som kan forandre på utfallet, hvilket er deres forsikring om Oppstigningen. Vær oppmerksom på at dette handler om hele Universet og ikke bare deres bitte lille Jord. Vi vet at det er vanskelig for dere å forestille dere Skaperens storhet og kraft, men selv vi står i ærefrykt over de ufattelige endringene som nå finner sted. Til og med vi i den Galaktiske Føderasjon er kun en liten brikke i spillet, og det må også sies at de som er i de høyere dimensjoner klarer å håndtere sin Oppstigning selv. Vi er her fordi dere har behov for hjelp og veiledning, for ellers er det ikke sikkert at dere ville kunne lykkes. Imidlertid har dere kommet så langt i løpet av de senere årene at dere selv er blant de største bidragsyterne når det gjelder å bygge og vedlikeholde veien frem mot Oppstigningen.

Det ligger ikke for oss å være dem som “ødelegger”, slik er ikke vår væremåte, men noen ganger kan det forekomme ting som er en fornærmelse mot Skaperens Plan, og da må det fjernes med slike midler. Det betyr at stoff” blir omformet til sine grunnleggende komponenter slik at de kan brukes på ny. Faktum er at ingen ting kan ødelegges fullstendig, det bare ressursene som blir gjenvunnet. Det samme gjelder sjeler som returnerer til Kilden fordi de nekter å erkjenne sitt guddommelige selv og tilknytningen til den. De vil være del av det neste utpust og gjennomføre en annen reise for å utvikle seg. Dere kan være sikre på at det er ikke mange sjeler som fornekter sin opprinnelse og nekter å anerkjenne Lyset. Alle sjeler har kontinuerlig hjelp gjennom alle sine liv og mye planlegging sørger for at deres liv sakte men sikkert løfter dem opp. Sjeler som blir offer for mørket faller sjelden så langt ned at de blir så fullstendig absorbert av de lavere vibrasjonene at de ikke vil kunne løfte seg opp på ny.

Midt oppi hverdagens kaos, er dere som Lysarbeidere en del av en enorm armé som hjelper til med å bringe Lys til Jorden. Om dere ikke gjør noe annet enn det, gjør dere minst like mye som andre gjør i denne tiden, ved å hjelpe andre som ikke ser noen fremtid for seg selv. Unge mennesker er spesielt sårbare, til tross for at de har kommet til verden med et høyere forståelsesnivå enn tidligere generasjoner. De kan lettere forstå hva resultatet av omveltningene skal bli, for de kom til verden fullgodt utrustet for å takle vanskelighetene i denne perioden. De vil med all sannsynlighet ha mer å tilby enn noen andre når forandringene skrider frem, og de har en iboende viten om hva som trengs. Dere vil oppleve at dere henvender dere til den yngre garde for å finne svar og de vil ha dem.

Imens fortsetter vi med våre planer for å få de mørke kreftene vekk fra sine maktposisjoner, for derved å gjøre det mulig for de utvalgte mennesker å ta over og ta deres plass. Tilslutt vil vendepunktet komme og personer av Lyset vil lede regjeringene og ta ledelsen når det gjelder bankvirksomhetene. Forandringene vil skje fra toppen og nedover og deres fulle rettigheter vil bli gitt dere tilbake. Velstand for alle vil bli virkelighet gjennom en rettferdig fordeling av midlene og mye som dere har rett til å ha del i, men som har blitt nektet dere, vil dere nå få. Gjeld er noe som opprettes med fullt overlegg og det hadde blitt deres fall dersom Illuminati hadde fått det som de ville. Slik kommer det ikke til å bli, og hvis det er én ting som er skjebnebestemt til å forandre fremtiden for dere, så er det gjeldsettergivelse som rangerer høyest. Dere er ikke ansvarlige for den, men det er dere som nå bærer byrden og lider under konsekvensene av gjeldsbyrdene.

Bekymre dere ikke om de nåværende problemene, vi kjenner løsningen på dem alle, så de vil bare være en forbigående fase. Som alltid ber vi dere holde fokus på fremtiden som gir løfte om å løfte dere ut av dagens problemer, og for hver dag kommer den nærmere. Tenk på Oppstigningen og alt hva den representerer av skjønnhet og betryggelse, og kjenn på gleden som vil følge med den.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og takker alle dere som lever fra hjertet og deler deres Kjærlighet og Lys med alle sjeler – dere har i sannhet våknet opp til Sannheten.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge