Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, October 17, 2011

SaLuSa, October 17, 2011Det går ikke en dag uten at våre allierte oppnår nye fremskritt og det fremskynder øyeblikket når vi kan gjøre de endelige fremstøt for å stoppe enhver av de mørke kreftenes aktiviteter. De er allerede sterkt svekket etter at de har mistet sine kommandobaser og vi vil fortsette å støtte våre allierte inntil trusselen ikke lenger eksisterer. Ulike team har ansvar for ulike utfordringer dere står overfor, men vær sikker på at er under kontroll og går etter planen. Nederlag er ikke et ord de mørke sjelene tenker på i det hele tatt, for de ser på seg selv som ubeseirelige. Men de vil likevel måte se i øynene at de uunngåelig mister makten og at deres maktvelde kollapser. Vi tilbyr dem en vei ut og antar at de vil ta imot tilbudet, når det blir åpenbart at de ikke kan unngå nettet som snører seg rundt dem.

De plutselige endringene i maktbalansen er like mye takket være alle de landene som har gått sammen om å nedkjempe de siste av de mørke kreftenes bastioner og forhindre deres vanvittige planer om å utrydde mesteparten av deres sivilisasjon. Den faren er over, og de ville ikke i noe tilfelle fått lov til å gjennomføre det. Dere har våknet såpass mye i den nyere tid at dere har gjort dere fortjent til å avslutte denne syklusen med Oppstigning. Den tid at det fantes andre muligheter er for lengst forbi og Guddommelig inngripen har sørget for at dere vil ha en trygg vei å gå frem mot endetiden. Så det er ikke rom for frykt siden vi snart vil ta ledelsen i aktivitetene på Jorden og dere vil få gleden av alle de godene som er blitt lovt dere.

Folk flytter hele tiden og finner nye hjem, men i denne spesielle tiden har det større betydning enn noen gang før, ettersom dere må være på nøyaktig rett sted i innspurten til Oppstigningen. De fleste av dere er godt etablert der dere befinner dere nå, men selv om dere skulle tenke på å flytte, så vil det ikke skje dersom dere ikke er interessert i det. Faktum er at hele deres liv er underlagt deres livsplan, helt ned til arbeidsplassen deres og de venner dere får. Det kan oppleves som om dere alltid har kontrollen selv og bruker deres frie vilje, men dere er underbevisst klar over hvilke valg dere må ta for å følge planen. Dere har allerede gjort den store beslutningen med hensyn til om dere ønsker å stige opp eller ikke, selv om dere ikke nødvendigvis er dette valget bevisst akkurat nå. Det er fortsatt deres frie vilje som avgjør hva dere velger, men dere vil normalt ikke gjøre noe annet enn dere har planlagt. I tillegg vil Veilederne deres gjøre sitt beste for å hjelpe dere til å gjøre valg som er best for dere selv.

Mange mennesker vil finner et underlig, ja endog vanskelig å akseptere, at livet er så godt organisert, men da må dere tenke på, at slik må det være dersom det skal være fordelaktig for dere. Tross alt er jo hensikten med deres erfaringer at det skal fremme deres utvikling, slik at dere kan høyne vibrasjonene deres og forlate dualiteten. Mange, mange av dere har allerede gjort det og er godt på vei mot Oppstigningen. Det gjør det så mye lettere å komme gjennom den nåværende perioden, fordi dere kan være på Jorden uten å være av den. Dere kan opprettholde en ro omkring dere uten noen som helst frykt og spre deres Lys overalt hvor dere går. Deres væremåte og tusener på tusener av andres, gjør det mulig for andre å følge etter. Dere er så utrolig viktige i den store planen og vil være det i enda større grad når kunngjøringene om vår eksistens blir kringkastet. Folk vil være fulle av spørsmål og deres tjenester vil bli høyt verdsatt.

Enkelte ganger kan dere bli helt satt ut av ærefrykt, for eksempel når dere møter oss fra den Galaktiske Føderasjon og folket fra Jordens indre, og deres Veiledere og Mestrene tilkjennegir seg. Det vil bli en forbløffende tid og overgå alt dere hittil har opplevd, og være en periode av kontinuerlig oppløftelse og glede. Så snart forandringene kommer i gang, vil alt skje svært raskt og det vil være en rekke perioder med stor aktivitet for å bringe dere alle de godene dere har blitt lovt. Dere kan allerede se i hvilken retning det går og vi vet at dere følger interessert med på resultatet av problemene i økonomien, nå som den har vaklet på kanten av kollaps så lenge. Det er åpenbart for nesten alle at det ikke er mulig å gå tilbake til den gamle måten, og våre allierte venter i skyggene på anledningen til å tre frem med en helt ny måte å få orden på økonomien på.

Vi lover dere at uansett hvilke personlige problemer eller behov dere har, så vil dere med tiden bli løftet opp til helt nye nivåer av velstand. Når dere forlater dualiteten vil det være, som om dere sier på en bølge av fryd, fordi dere da vil ha gjort et kjempesteg fremover. Vi vil allerede ha fått møte dere og våre skip vil være like vanlige på himmelen som andre flymaskiner er i dag. Fordi dere har blitt vant til tanken på vårt nærvær, så blir det så mye lettere å være blant dere. Vi vil presentere oss gjennom media og vi vil ofte duke opp i nyhetene for å gjøre dere kjent med de oppgavene som ligger foran oss og dere. Men vi vil også gi dere en kunnskap om våre hjemmeplaneter og kulturer, som dere vil se ikke skiller seg så meget fra deres egen. Det er ikke det at dere ikke har noen kunnskap om det i det hele tatt, for gjennom tiden har mange av dere vært i kontakt med oss. Noen har vært så heldige å bli invitert om bord i våre romskip og tatt med på reise langt bortenfor Jorden.

Vi tror at dere med letthet vil omgås oss og at vi kan arbeide side ved side helt frem til Oppstigningen. Når vi er forbi det øyeblikket vil dere ha blitt mye mer lik oss og mange av dere vil søke tjeneste i den Galaktiske Føderasjon og reise i hele Universet med oss. Dere vil ha blitt Kosmiske Vesener med høyt utviklet bevissthet og ganske så forkjellige fra slik dere er nå. Det er da det vil gå fullt og helt opp for dere at dere er på alle måter så storslagne Vesener som vi har fortalt dere at dere er. Det vil ikke gjøres forskjell på mann og kvinne og faktum er at dere med tiden vil bli androgyne, med fullkommen balanse mellom kjønnene. Det vil komme med endringene i kroppene deres og forfiningen av dem, ettersom den vil være av en mye høyere vibrasjon. Kroppene deres er faktisk under langsom forandring nå også, og vil fortsette å forandre seg etter hvert som vibrasjonene stiger.

Tro oss, Kjære Sjeler, der er på vei inn en helt vidunderlig periode og vil få de mest spennende opplevelser som gjør at dere raskt legger fortiden bak dere. Selvfølgelig er det noe av opplevelsene dere har hatt på Jorden som er vakre og de vil leve videre i minnene. Det som venter dere i fremtiden vil imidlertid overgå dem og livet vil bli en stor velsignelse full av fryd, glede og lykke. Dere vil da bedre forstå den Kjærlighet som gjennomsyrer alt omkring dere , deres forhold til Gud, samt hvorfra dere kommer og hvor dere er på vei. Religion vil ikke ha noe plass i alt dette, for dere vil finne deres Gud inni dere sammen med all kunnskap.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og har aldri følt meg så nær dere som nå, når Lyset vårt er i ferd med å smelte sammen. Der hvor vi er på vei, eksisterer alt i Lyset og i absolutt harmoni. Dere må kanskje føle det på kroppen selv for å kunne forstå det, men det vil ta pusten fra dere når dere får oppleve det. Ikke lenger vil dere føle dere atskilt fra Kilden Til Alt Som Er. Mange av dere er allerede forberedt på det som venter dere og lever deres fremtid i dette nu. Vi elsker det vi ser hos dere, men dere må se lenger enn til kroppen for å se deres sanne selv.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge