Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 19 september, 2014

SaLuSa, 19 september, 2014

Vibrasjonene og påvirkningene fra den foregående syklusen er skjebnebestemt til å dø ut etterhvert som de blir erstattet av de mer forfinede vibrasjonene i den Nye Tidsalderen. Det foregår litt av en kamp om overherredømme mellom mørket og Lyset, men det er egentlig ingen konkurranse ettersom Lyset er skjebnebestemt til å vinne fullstendig. De mørke mister stadig mere av sin makt og uansett hvor mye de prøver, så er det ingen ting de kan gjøre som kan stanse deres fall. De er imidlertid en faktor regne med inntil deres makt er tatt fra dem. De kan ikke greie å holde det gående stort lenger og er allerede i ferd med å miste sin innflytelse i verdenssammenheng. Det er deres karma å oppleve å bli overvunnet og mislykkes i sin plan om global dominans. Innbilte de seg virkelig i sin grenseløse arroganse at Gud ville tillate dem å ta livet av en stor del av befolkningen? De planla å redusere den dramatisk til et «håndterbart» antall som de lett kunne ha kontroll over. Men vær ikke redde, for den planen ville aldri tillates å forstyrre evolusjonen til dem som er av Lyset.

Litt etter litt vil dere bli introdusert til forandringer som vil bringe dere temmelig raskt fremover. Dere har gjort forberedelsesarbeidet og er klare til å ta et stort steg fremover for å oppleve de høyere vibrasjonene og alle de goder som følger med dem. Gjennom en ganske lang periode har vi oppmuntret dere i jakten på nye teknologier som også vil gi dere en «flying start» når de kan introduseres. Mange er allerede klare til å tas i bruk, men det må skje på det rette tidspunkt slik at ingen innblanding fra de mørke kan holde dem tilbake. Fri energy er en teknologi som mange, mange mennesker har hørt om og med tiden vil den dekke for alle deres energibehov. De mørke Sjelene har bevisst holdt slike nyvinninger for seg selv uten noen som helst intensjon om å dele dem med dere. Alt de har gjort i denne sammenheng vil likevel ikke være til noen nytte, for ingen gruppe av individer blir tillatt å utvikle seg på bekostning av andre. Utviklingen av teknologi i seg selv er helt verdiløs med mindre den blir anvendt på en et åndelig vis som kommer hele menneskeheten til gode.

Hver eneste sjel som har funnet Lyset er et fokuspunkt for disse energiene og vil ha innflytelse på andre mens de holder på med sine daglige gjøremål. Dette skjer på et subtilt vis slik at det ikke overkjører dem, men åpner opp deres bevissthet for tanker og handlinger på et høyere utviklingsnivå. Etterhvert som dette momentum får stadig større kraft, vil det sette fart i evolusjonen og føre til det uunngåelige punktet hvor veiene skilles. Så uansett hva dere opplever i de nåværende vibrasjonene, så husk på at de hele tiden langsomt forandrer seg og er skjebnebestemt til å ta dere hele veien inn i den Nye Tidsalder. Når dere først har gitt dere selv hen til Lyset og alt det dette innebærer, så vil livet anta en ny mening og være så uendelig tilfredsstillende. Begivenheter som skjer i det ytre vil ikke lenger påvirke dere, for om noe så vil det i såfall være det omvendte.

Det gleder oss å se at så mange av dere leder an fra teten, for gjennom deres eksempel vil dere påvirke mange andre til å følge i deres fotspor. Dersom det ligger til deres skjebne å møte andre Lysarbeidere, kan dere være sikre på at så vil skje. Om nødvendig kan vi påvirke tankene deres i en slik grad at vi kan sikre at det skjer. Vi ville ellers aldri påta oss å plassere dere i en situasjon som kunne være ubehagelig for dere. Ofte har slike ting vært diskutert med dere før hendelsen skjer og vi arbeider i samsvar med det vi har blitt enige om. Vi respekterer i høyeste grad deres uavhengighet og frihet til å utøve deres frie vilje. Med andre ord arbeider vi sammen slik at begge parter drar nytte av det.

Vi følger med dere på skjermene våre og beundrer deres besluttsomhet om å fortsette å presse på fremover og vi gir dere all den oppmuntring vi kan for at dere skal holde målet klart forandere. Mange av dere har påtatt dere viktige roller gjennom tusener av år for å bringe Lyset inn til Jorden. Nå vil dere snart få se fruktene av innsatsen deres og hva dere har greid å oppnå. Når dere ser dere tilbake vil dere virkelig forstå omfanget av deres suksess og dere kan med rette ta æren for den. Dere er alltid selv den som får mest utbytte av det arbeidet dere gjør, og som Lysarbeider løfter dere kontinuerlig deres egne vibrasjoner opp, og når dere hjelper andre, hjelper dere dere selv.

Dersom dere kunne se hele bildet hva Jorden angår, så ville dere merke dere at det ytre sett synes å være en stor grad av kaos, men likevel viser det sanne bildet at enormt mye blir oppnådd og dette er svært tilfredsstillende. Det er så mye som må gjøres for å fjerne de siste rester av de lavere vibrasjonene for å rydde veien slik at de nye vibrasjonene kan etablere seg. Alle aspekter av livet handler om “vibrasjoner” og med tiden vil deres medisiske etablissement finne ut at det er en vei som er verdt å undersøke nærmere. Imidlertid er det slik at hver gang dere går inn i en Ny Tidsalder vil dere få mange råd om slike ting og gitt så mye informasjon som nødvendig for at dere skal gjøre fremskritt.

Dere undrer dere kanskje over hvorfor vi ikke møter noen av dere på Jorden. Sannheten er selvfølgelig at det gjør vi, men dette en kontakt med klar intensjon og av personlig art. Det mest poulære møtestedet er på de høyere nivåer mens dere er i dyp søvn og de færreste av dere har med dere noen minner om det tilbake. Imidlertid foregår alle samtaler med oss på det underbevisste planet og kan like fullt ha sin innvirkning på dere. Dette er en svært bekvem måte å møtes på ettersom de fleste sjeler forlater kroppen sin mens den sover. Når dere har et problem som plager dere, så er dette grunnen til at dere blir rådet til å “sove på det”, og når dere våkner opp neste morgen så er løsningen på problemet der for dere.

Det er så mye mere ved det fysiske livet enn dere vanligvis begriper, men det er ikke avgjørende at dere vet noe mer på det nåværende tidspunkt. Det er imidlertid verdifullt å vite at alt levende er knyttet til hverandre og dette er årsaken til at den kollektive bevisstheten er så viktig. Hver eneste en av dere bidrar til helheten og dette er grunnen til at vi arbeider med dere for å løfte deres individuelle vibrasjoner. Har dere noen gang reflektert over hvorfor dere føler dere så vel sammen med noen mennesker, men ikke med andre? Det er som oftest fordi dere er i harmoni med vedkommende person og føler dere som ett med dem på grunn av deres vibrasjoner.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg over å kunne opp-Lyse dere om mange aspekter av livet på Jorden. Dette vil fortsette og det endelige målet for dere er full bevissthet og å bli Galaktiske Vesener. Den største kraft som finnes er Lyset og med tiden vil dere lære å bruke det til å skape i et omfang som for øyeblikket er umulig å forestille seg.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge