Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 26 september, 2014

SaLuSa, 26 september, 2014

For øyeblikket finnes det to distinkte grupper av sjeler på Jorden og disse utgjøres av dem som har åpnet sin bevissthet for sannheten om sitt vesen og dem som sitter fast i de lavere vibrasjonene og gjør lite eller ingen forsøk på å forstå sin posisjon. Inntil slike sjeler begynner å våkne til sitt sanne selv vil de fortsette å tro bare det de kan se med egne øyne. Vi fordømmer imidlertid ikke slike sjeler og tar naturligvis høyde for de sjeler som er styrt av sitt ego. Det er kun erfaringer som kan frembringe et bevissthetsskifte, og det skjer når man begynner å stille spørsmål med meningen med livet. Sannheten vil komme til alle når de bare får den tiden de trenger og denne perioden på Jorden er den ideelle tid for å ta opp spørsmål om meningen med livet. For dem som ikke har noen form for tro er dette en vanskelig tid, for de spør hvordan en Kjærlighetens Gud kan tillate at slike avskyeligheter kan finne sted.

Mange forstår at fordi Gud er Kun Kjærlighet, så tillater han sine barn å ha friheten til å erfare som de selv ønsker, men de forstår ikke alltid at de er ansvarlige for resultatene av sine handlinger. Dere har et uttrykk: “Som man reder, så ligger man” og dette er en god oppsummering av hvordan dere skaper deres egen fremtid. Fri vilje er vidunderlig, men dere må lære å håndtere den, uten at dere blander dere opp i en annen sjels frie vilje. Menneskeheten har store vanskeligheter med å forstå konseptet at dere alle er den Ene, og at det dere gjør mot deres neste gjør dere også mot dere selv. Menneskene har en tendens til å lete etter nummer En uten å forstå at gjennom en periode av mange liv vil dere erfare mange forskjellige situasjoner, og at formålet med hvert av dem er å gi dere de erfaringer dere trenger for å fremme deres utvikling. Ingen annen sjel er mer eller mindre enn det dere selv er, men likefullt er det noen som har utviklet seg til et høyere bevissthetsnivå enn andre.

Uansett hvilket nivå i utviklingen dere er på, så kan dere alltid være sikre på at dere blir hjulpet til å utvikle dere, og det er ingen som står alene i verden. Faktum er at dere har så mange hjelpere at dere umulig kan mislykkes med livsplanen deres, ettersom de vil sørge for at dere får de erfaringene dere trenger. Det er ikke til noen nytte å klage over livet sitt, men det er mye bedre å møte ting etter hvert som de kommer og gjøre så gode fremskritt dere kan. Noen av dere tror ikke på at dere blir hjulpet i det hele tatt fordi dere er uvitende om deres egen livsplan, men fordi dere trenger erfaringene må dere akseptere det gode på samme måte som det dere kaller dårlig. Alle erfaringer er verdifulle selv om dere ikke kan forstå det, for det synes kanskje ikke som om det er en livsplan i virksomhet for dere, men det er det såvisst, og alt dere erfarer presenterer dere for muligheter til å utvikle dere. Vi vet at det er en del sjeler som ikke kan fatte at de har gått med på en livsplan slik som livet deres arter seg, men det er omhyggelig planlagt, med deres egen tilslutning, og dere har fortsatt fri vilje som et aspekt av den.

Vi vet at mange av dere befinner dere på et avansert forståelsesnivå og deres nærvær på Jorden er av stor betydning for å hjelpe andre i sin forståelse av sannheten. Noen av dere kom helt spesifikt for å tjene andre på slikt vis og det har ofte innebåret en viss grad av selvoppofrelse ettersom slikt arbeid krever en sjel som virkelig går inn for oppgaven. Hver enste en av dere som har signalisert deres ønske om å hjelpe andre vil bli brukt etterhvert som behovet oppstår og vi ser på alle med den samme kjærlighet og glede. Livet kan synes komplisert, og for mange er det det, men det er omhyggelig planlagt for at dere skal få maksimalt utbytte av det. Mange vil ikke være enige i at de har påtatt seg å erfare det som skjer i livene deres og kan ikke forstå hvorfor de skulle ha gjort det. Kjære Sjeler, sannheten er at dere vet at dere blir ledet i riktig retning slik at dere best får dekket det dere har behov for. Når dere er i de høyere dimensjoner er alt så mye klarere og dere stoler full og fast på dem som har overoppsynet med livet deres.

Noen sjeler har stilt spørsmål om hvordan vi kan være så positive når det gjelder fremtiden deres. Det er fordi fra vårt nivå kan vi ikke bare se det store bildet, men vi er også klar over at den gamle syklusen når som helst kan bringes til avslutning. Det er derfor mulig at slike ting kan avsluttes når som helst, men den beslutningen ligger hos sjeler som har overoppsynet med evolusjonen deres. Vi forteller dere dette slik at dere ikke vil tro at noen ting er umulig når det gjelder deres evolusjon. Ting er så mye mer flytende enn dere kan greie å forestille dere, men når dere befinner dere i de lavere vibrasjonene er det ikke lett for dere å se for dere et totalt annerledes scenario.

Alt dere overhodet kan forstille dere eksisterer allerede ettersom ingen ting er nytt eller hva dere kaller en original idé. Dere kan koble dere opp mot det som har vært og tolke det på nye måter, hvilket er hvordan nye teknologier blir reintrodusert i en Ny Tidsalder. For eksempel er det dere kaller Flygende Tallerkener, som er interplanetariske skip, ikke er utrustet for å reise inn i det Dype Verdesrommet og ingenting nytt i solsystemet deres. Etter hvert som kunnskap om og forståelse av dem øker vil dere finne at de på et "meget bekvemt vis" er skip dere kan reise interplanetarisk med. Ting skjer stadig raskere slik at når dere “blir voksne” vil alt dere trenger være tilgjengelig for dere. Dere er Kosmiske Vesener i sin barndom og utvikler dere svært raskt, slik at når dere får tilbake full bevissthet, så vil hele Universet ligge åpent for dere å utforske.

Til sammenlikning lever dere et uhyre enkelt liv på Jorden, men det er ideelt med tanke på å forberede dere på de forandringene dere vil møte. Evolusjon dreier seg først og fremst om dere som individ og sørger for at dere er tilstrekkelig utviklet til at dere kan slippes løs i Kosmos. Som dere allerede vet kan dere ikke nå nivåer som er høyere enn deres egne vibrasjoner, så det er absolutt til deres eget beste å ta imot denne kommende anledningen til å legge de lavere vibrasjonene bak dere. Dere har potensial i dere til å bli Lys-Vesener og det er det mål dere burde arbeide mot. Vi vet at dere gjerne ville vite hvor dere ligger an i denne forbindelse, men forutsatt at dere går inn for det på riktig vis, trenger dere overhodet ikke bekymre dere, for vi vil alltid være nær dere for å hjelpe dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og veldig glad for å alltid kunne utvide deres kunnskap om hva som ligger foran dere. Det burde begynne å demre for dere nå at dere er en del av den Ene og som sådan behandler vi dere som våre egne brødre og søstre. Ingen ting ville glede oss mer enn å hjelpe dere å nå deres mål og vi tror at vi har vært ved deres side lenge nok til at dere nå forstår hvordan vi forholder oss til dere. Jeg forlater dere som alltid i Kjærlighet og Lys.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge