Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 12. august, 2016


Mike Quinsey - 12. august, 2016

Mike Quinsey

Dere nærmer dere raskt tiden hvor de ulike forandringene som er underveis, vil bli fullført. Dere har tålmodig ventet på ytre tegn som indikerer at alt er i ferd med å begynne å manifestere og ta dere hurtig videre til Oppstigningen. Vi er for øyeblikket inne i en fase hvor revalueringen av hvert enkelt lands pengeenheter finner sted. Hensikten med dette er at hver forandring skal gi en rettferdig gjenspeiling av hvert lands ressurser og potensial slik at dere kan operere i et marked som representerer rettferdig utveksling av valutaer. Forandringene vil sørge for at det er likhet med hensyn til handelsvirksomhet. Gamle handelsbarrierer må også fjernes slik at alle kan operere i et fritt marked. Tiden vil vise hvilke andre områder i valutahandelen hvor det er behov for ytterligere justeringer.

Europa er i opprør etter at effekten av BREXIT begynner å føles. Dette var det ønskede resultat og det vil åpne for at andre land kan følge etter, hvilket vil sette en endelig stopper for Illuminatis plan om Verdensherredømme. For øyeblikket kan ikke folk se hvordan dette skal føre til forbedringer og de fleste forstår heller ikke at dere har tatt et viktig skritt i retning av frihet. Forandringene kommer ikke lett, men dere kan være sikre på at hvert enkelt land får veiledning i samsvar med sitt karma. Etter hvert som hindringene blir ryddet unna, vil folk komme sammen mer enn før og anerkjenne at alle er Ett på veien mot en ny Verden. Alt vil falle på plass på perfekt vis og oppfylle hver sjels behov i henhold til deres livsplan.

Det er mange ekstraterrestrielle som venter ivrig på muligheten til å få møte dere igjen og reintrodusere dere til Familien deres fra Stjernene. Dere har alle kommet hit fra deres egen planet og deres egne har nøye fulgt med på deres liv og utvikling. Dere er de som tok utfordringen med å løfte dere opp i Lyset igjen ved å overvinne separasjonen som er uløselig knyttet til dualiteten. Dere benyttet også anledningen til å hjelpe andre som var fanget i de lavere vibrasjonene og som evnet å la seg inspirere til å løfte seg selv opp og ut av dem. For noen går fremskrittene langsomt, men med all den hjelpen som blir gitt, skulle det ikke være noen grunn til at de ikke skulle respondere. Noen, som for eksempel Illuminatiene, nekter fortsatt hårdnakket og vende tilbake til Lyset og Kjærligheten og foretrekker å fryde seg over makten de har over andre sjeler.

Det er mange av dere som undrer dere over hva vitsen er med å være på Jorden ettersom livet synes å mangle retning og mening. Vær trygg på at enhver erfaring har verdi og det er ikke alle sjeler som ender sin lange reise med en dramatisk avslutning. Til en viss grad avhenger dette av deres karma ettersom dette må være ferdig avviklet når syklusen slutter. Det er således forståelig at noen sjeler har en mer travel tid med å rydde opp i sitt karma, mens andre har svært lite karma å ordne opp i. Bekymre dere ikke om detaljene i dette, men når dere blir konfrontert med deres egne utfordringer, så takle dem så passivt dere kan. Dette skulle være aller siste gang dere har behov for å gå gjennom en slik renselse.

Noen sjeler har blitt svært knyttet til Moder Jord og vil fortsette sin utvikling, sammen med henne, frem mot den nye Jorden. Andre vil foretrekke å «reise hjem» til sin egen planet hvor de vil fortsette å utvikle seg videre. Livet står aldri stille før dere når en fullkommen tilstand av perfeksjon ved å vende tilbake til Kjærlighetsenergien, skjønnheten og stillheten hos Gudskilden. Gud puster Inn og Gud puster Ut og sjeler blir sendt ut påny for å samle flere erfaringer. Dere har kan hende allerede fullført en slik reise, men essensielt sett er dere den samme sjelen hver gang.

Husk på at dere gjennom alle deres erfaringer skaper deres egen fremtid. Den er kun organisert for dere når dere har karma å rydde opp i og trenger visse erfaringer for å komme videre i deres utvikling. Det dere fokuserer på er det dere får, så tenk nøye gjennom hva dere ønsker for dere selv og involver dere ikke i negative ting, selv om dere trygt kan være en observatør. Ved å holde deres plass i Lyset er dere et eksempel for andre på hva som er mulig å oppnå.

Folk over hele verden er i ferd med å våkne opp til sannheten om sitt sanne vesen og med tiden vil hele sannheten komme ut. Det er svært lite som er slik dere tror at det er vurdert ut fra hvordan det ser ut i det ytre og dere har vært gjennom mange liv hvor dere har levd i en drøm som er temmelig fjernt fra deres sanne virkelighet. Faktum er at dere har vært undertrykt og med vitende og vilje holdt nede for å hindre dere i å lære sannheten. Og som om ikke det skulle være nok, så har dere sjelden fått lov til å leve i fredelige tider, for det har alltid vært konfrontasjoner som har holdt dere i konstant frykt med lite håp om fred. Den situasjonen vil imidlertid endre seg svært snart ettersom folk kommer sammen og skaper sin egen fremtid av lykke og glede.

Dere er alle frie, uavhengige Vesener som er skjebnebestemt til å vende tilbake til de høyere nivåer hvor dere vil få deres fulle bevissthet tilbake. Dette har vært deres skjebne siden denne galaktiske syklusen begynte for omtrent 25.600 år siden da dere forlot de høyere vibrasjonene for å oppleve og erfare separasjon. Det har vært en lang og tøff opplevelse, selv om den har også hatt sine sødmefylte øyeblikk, og dere har lært mye av dem. Dere har gjort dere fortjent til å opptre som de Mestere dere er ment å bli og vil dra uendelig mye nytte av erfaringene deres i de lavere dimensjonene. De vil sette dere i stand til å hjelpe andre gjennom dem takket være deres førstehånds kunnskaper og erfaringer.

Uansett hvor mye de mørke har holdt dere tilbake, så har evolusjonen gått sin gang til tross for alle deres anstrengelser for å stikke kjepper i hjulene for dere, og dere har nå kommet tilstrekkelig langt i deres utvikling og bevissthet at dere kan begynne å forstå sannheten om deres eksistens. Ved å begynne å innse hvilket potensial dere har, har dere løftet dere selv opp og ut av de lavere vibrasjonene og inn i Lyset. Bevis på slike forandringer kan tydelig dokumenteres gjennom fremveksten av nye teknologier som løfte dere inn i en æra av store fremskritt. Når det rette øyeblikk kommer, vil de bli gjort kjent for alle og gjøre det mulig for dere å gjøre kjempesprang fremover i deres utvikling. Det er fortsatt nødvendig å vente på det rette øyeblikket for å sikre at når tiden er moden for å slippe alt dette løs, så er det fullstendig trygt og ingen mørke krefter kan blande seg inn.

Deres lange reise gjennom dualiteten er på det nærmeste over og dere befinner dere nå på den siste etappen hjem. Det er helt klart mye arbeid som må gjøres for å løfte dere inn i den Nye Tidsalderen, men dere vil snart være frigjort fra kontrollen Illuminati har over dere. Frihetens øyeblikk nærmer seg og feiringene kan snart begynne. Ulikhet og nød vil raskt bli tatt tak i og de første stegene er nær å manifestere. Mist derfor ikke motet nå, for problemene kommer opp til overflaten for å bli rensket vekk. Denne perioden vil passere mye raskere enn dere kanskje kunne tro, for dere vil motta all den hjelp og veiledning dere trenge for å takle det som kommer. Den Galaktiske Føderasjonen har vært med dere hele tiden, men det er først i den senere tid at de har begynt å ta åpent kontakt med dere og snart vil de vise seg mye oftere.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge