Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 26. juni, 2015

SaLuSa, 26. juni, 2015

For de av dere som holder dere oppdatert gjennom nye budskap, så har den senere tiden vist tydelig at det er mange aktiviteter som foregår. Dere vil uten tvil være klar over at de mørke Sjelene blir nøye overvåket hele tiden for å sikre at de ikke kan komme videre med sin plan om verdensherredømme. Faktum er at det er lagt restriksjoner på hva de kan gjøre, på måter som sikrer at de ikke lenger kan forpurre planen for å gi dere deres fulle frihet tilbake. Vi kan for vår del bekrefte at forandringene skyter fart og at store fremskritt blir gjort. Det er ingen tvil om at dere snart vil bli klar over store begivenheter som vil ta dere inn i den Nye Tidsalderen ved å oppfylle noen av de løftene som allerede er gitt.

Vi vil derfor oppfordre dere til å holde dere støtt på veien mot Lyset og ikke la noen eksterne aktiviteter ta deres fokus vekk fra den. Vanskelige tider ligger foran dere, men disse vil bli kortvarige, og etter hvert vil det bli helt klart hvilken retning dere er på vei i. Dere kan være helt trygge på at vi har forutsett de problemene som vil oppstå og tar grep for å overvinne dem eller i det minste redusere effekten av dem. Vi ønsker ikke at dere skal lukke øynene for det som skjer i verden, men vi kan fortelle dere at alt skrider frem i samsvar med vår plan for deres frigjøring. Så mange velkomne forandringer venter på rekke og rad på å bli introdusert, men som vi ved mange anledninger har påpekt for dere, så må tidspunktet være riktig, slik at de kan gjennomføres uten at noen stikker kjepper i hjulene for dem.

Når dere ser tilbake på slutten av 2012, så vet vi at mange av dere fortsatt ikke klarer å kaste av deres skuffelsen over at den ikke brakte de åpenbare forandringene dere hadde forventet. Vi håper likevel at dere vil være enige i at fundamentet ble lagt for forandringer som senere har funnet sted. Det er overhodet ingen tvil om at vibrasjonene høyner seg og at stadig flere sjeler våkner opp til sine sanne selv og blir i stand til å se at de har blitt manipulert og hold tilbake gjennom løgner og falskhet. Lyset flommer inn til Jorden og løfter vibrasjonene, og det finnes ingen vei tilbake til "gode gamle dager". Disse er borte for alltid fordi det finnes ikke noen plass for dem i de høyere vibrasjonene.

Fremtiden er Gylden og inneholder mange, mange overraskelser som Gud har forberedt for dere. Gud er Kjærlighet og mennesker som mangler forståelse klandrer Gud for de vanskelige omstendighetene de befinner seg i. Det er dere selv og ingen annen som legger detaljerte planer for deres skjebne og avgjør gjennom deres handlinger hva slags opplevelser og erfaringer dere trenger å møte på nytt. Gud er likevel alltid med dere og trekker aldri tilbake sin Kjærlighet, som alltid er der for dere. Hans medhjelpere, som for eksempel Engleriket, gjennomfører planen som vil frigjøre dere fra de negative vibrasjonenes grep. I tillegg veileder de dere for å sikre at dere holder dere til livskontrakten deres, som dere selv har gått inn for fordi det er en plan som gjør at dere kan utvikle dere jevnt og trutt.

Kjære Dere, der er mye dere har å lære om livet utenfor Jorden. Universet deres, med sine mange dimensjoner, myldrer av liv og i mange tilfeller likner de på dere selv. Imidlertid har dere blitt holdt i mørket med hensyn til deres sanne selv og hensikten med at dere får oppleve og erfare den tredje dimensjon. Den er ikke den dimensjon dere naturlig hører hjemme i og dette er grunnen til at dere nå beveger dere ut av den og inn i de høyere vibrasjonene hvor de mørke sjelene ikke kan komme inn. Dere vil uten tvil forstå at når dere så gjør, så vil dere leve slik det alltid har vært ment, i lykke, frihet og absolutt fred. Så snart dere har blitt Galaktiske Vesener, frie og i stand til å reise akkurat hvor og når dere ønsker, vil livet anta en helt ny mening. Det er bare dere selv som kan forandre fremtiden deres, så lytt nøye til hjertets ønsker og vit at alle muligheter ligger åpne for dere.

"Veiens ende er i sikte", som dere kanskje ville si, og likevel, mens dere forbereder dere til dette, er den nye veien i ferd med å åpne seg opp og avdekke hva den Nye Tidsalderen holder av løfter for dere. I den forbindelse vil dere bli veiledet og ledet inn på en vei som vil oppfylle alle disse løftene dere har blitt gitt. Vi vil kunne besøke Jorden i full åpenhet og til og med ta dere med på reiser rundt i solsystemet deres. Nøyaktig hvor avhenger av deres plan for videre åndelig læring, og i denne sammenheng vil veilederne deres være tilgjengelige for å gi råd. Dere vil raskt glemme traumer og skuffelser dere har opplevd har Jorden, vel vitende om at de har gitt dere mye større perspektiver som gjør dere i stand til å takle alt dere vil oppleve.

Vi er nærmere dere enn noensinne og etter mange års kontakt med dere vet vi at dere vil godta oss og hilse oss velkommen som deres Brødre og Søstre. Deres bakgrunn, det at dere er kommet fra mange forskjellige stjernesystemer, betyr at dere vil ha møtt oss for tusener av år siden. Vær klar over at i de høyere dimensjonene er livslengden mye lengre enn den er for dere nå. Det er også slik at når dere har fullført alt dere skulle oppleve og erfare i én kropp, så kan dere bokstavelig talt bare ta plass i en ny en. For å si det slik, "døden" slik dere kjenner den finner ikke sted, og den involverer ganske enkelt enkle forandringer som ikke innebærer noen form for aldring slik dere er vant til å opplev det. Fødselen, som den kalles, er også annerledes og dere trenger ikke å gå gjennom det dere kaller "spedbarnstadiet".

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan bekrefte at alt skjer i "Nået" og dere vil være i stand til å reise både tilbake i tid og til og med fremover i tid, for å tilfredsstille deres behov for opplevelser og erfaringer. Faktum er at dere med letthet vil venne dere til forandringene, for i virkeligheten er det ikke noe nytt for dere. Det vil imidlertid være spennende og gledelig å se igjen familiære ting og ikke minst treffe igjen sjeler som er velkjente for dere, ettersom de har hatt roller i mange av deres tidligere liv. Selv når dere tar i betraktning alle de nære relasjoner dere har knyttet gjennom mange liv, så vil dere innse at det er temmelig mange sjeler som ivrig venter på anledningen til å møte dere igjen.

Dere har imidlertid fortsatt en jobb å gjøre på Jorden og dere må konsentrere dere om å fokusere på oppgavene deres. Hver eneste sjel dere nå kan hjelpe å "våkne opp" vil sette pris på deres hjelp, men mange er ute av stand til å kaste av seg sine tilknytninger til de lavere vibrasjonene. Likevel, når de kommer i kontakt med informasjon som vil hjelpe til å løfte dem opp, så kan resultatet bli en oppvåkning.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge