Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 12. februar, 2016


Mike Quinsey - 12. februar, 2016

Mike Quinsey

Det er mye som foregår i disse dager som i så stor utstrekning som mulig blir holdt hemmelig av dem som er involvert. Det vil svirre sterke rykter om at en stor begivenhet snart vil forårsake at noen banker må stenge på grunn av forandringer som er på gang. Dette synes å være uunngåelige ettersom disse bankene må bringes på linje med forandringene for å unngå totalt sammenbrudd. Det ville være enkelt å be dere om å ikke bekymre dere, men slike hendelser har skjedd tidligere og med tiden vist seg å være fordelaktige for fremtiden deres. Dette burde ikke overraske dere ettersom forandringer finner sted hele tiden, men kanskje ikke av samme størrelsesorden som nå forventes. Over alt omkring dere er forandringer i gang etter hvert som de gamle systemene blir "oppdatert" slik at de harmonerer med den Nye Tidsalderen som nå har begynt. Med tiden vil dere være overlykkelige for dem ettersom de vil gi dere kontinuitet og tilstrekkelig inntekter til å leve et komfortabelt liv.

Dere har blitt fortalt av St. Germain gjennom lang tid at disse forandringene ville finne sted når det rette øyeblikket kom, og det har kommet, så dere vil oppleve en hel flom av dem i løpet av det neste året eller så. Dette vil involvere store forandringer og disse vil høyne livskvaliteten deres betydelig. Så når dere befinner dere midt oppi forandringen, vær snill å huske at disse er “utrensingen” av de gamle systemene som ikke lenger er tjenlige for dere. Det vil komme tider hvor det er viktig å arbeide sammen ettersom dere alle sammen med tiden vil bli omfattet av dem og bli mer enn fornøyd med det endelige resultatet. Dere kan være helt trygge på at de som ville forhindre dere i å gjøre slike fremskritt, ikke vil være i noen posisjon til å blande seg inn i disse Gudgitte løftene om å bli satt fri fra Fengselsplaneten. Ja, den har ved enkelte anledninger blitt kalt så, og mange har nektet for at det var tilfellet, men det er sant, og snart vil dere forstå fullt ut hva som har skjedd.

Dere vil finne mange budskaper som informerer dere om forandringene og dette skulle kunne gi dere de bekreftelser mange søker. Etter mange år med løfter bærer alt det arbeidet som har vært lagt ned endelig frukter. Dere har aldri vært alene i deres kamp mot de mørke Sjelene og i denne viktige tiden har dere ytterligere hjelp fra Vesener som har kommet langveisfra og som har fulgt deres vei fremover. De har ventet tålmodig for at det riktige øyeblikket skulle komme, slik at de kan komme åpent frem. De er fredfulle og kjærlighetsfulle entiteter som kommer fra mye høyere nivåer og hjelper Moder Jord og sivilisasjonen hennes med å navigere seg trygt gjennom denne tid av kaos. Fremtiden deres er sikret, uansett hvilke vanskeligheter forandringene måtte gi dere. Fremtiden er Gylden og en Tidsalder som vil gi dere enorme fremskritt og løfte dere opp og ut av de lavere vibrasjonene, og som gir løfte om mye fryd og glede.

Noen spør om hva forandringene dreier seg om og hvorfor akkurat nå, og det enkle svaret er at “tiden er inne”. Helt siden denne syklusen begynte har dere vært skjebnebestemt til å nå dette punktet i tid og resultatet er takket være Lys-Vesener som har holdt sine løfter og spredd Lyset i det vide og det brede. Med tiden vil det også favne de mørke Sjelene og disse vil litt etter litt respondere på det, så det er forventet at dere som er av Lyset vil behandle dem med medfølelse. De er ikke så langt kommet at de ikke kan vekkes opp igjen og de kan bli løftet opp og inn i Lyset med deres kjærlighet og hjelp. Det finnes ingen sjel som ikke kan finne veien tilbake og det er kanskje riktigst å betrakte dem som sjeler som trenger ekstra mye kjærlighet for at de skal våkne opp til Lyset igjen.

Hver eneste dag i, mesteparten av livet, ferdes dere blant sjeler på alle ulike utviklingsnivåer. Det kan hende dere sanser om noen er Lys-Vesener, men dere kan ikke være sikre. Det beste dere kan gjøre er derfor å behandle alle likt, inkludert dem som synes å være helt uvitende om sitt sanne potensial. Ofte kan noen vennlige ord være nok til å vekke dem og løfte dem opp og sette i gang en strøm av tanker som leder dem til større forståelse. Straks en sjel responderer, står Veilederne parat og vil med glede hjelpe dem videre mot større ting. Hjelpen er alltid nær og tar aldri slutt. Det er en vidunderlig sannhet at de som har funnet Lyset inni seg er ivrige etter å dele det med andre. De blir ofte healere eller lærere, og på det viset øker Lyset hele tiden og blir til en mektig energi til gode for alle. Dere har lykkes så enormt at dere har jordet Lyset på så mange steder at det nå er etablert et mektig nettverk av Lys som omgir Jorden. Dette løfter alt opp og når det så gjør, blir også Moder Jord mer og mer aktiv med å bringe inn enda mere Lys. Seieren over de mørke Sjelene er derfor sikret og de er på tilbaketog ettersom de ikke lenger er i stand til å utøve den autoritet som de tidligere har gjort.

Kampen er på ingen måte over ettersom de mørke har sine lakeier over alt på Jorden, men deres mulighet til å gjøre akkurat som de vil, er sterkt redusert. Etter hvert som tiden går, vil stadig flere av dem innse hvor svekket deres stilling er blitt og gi opp kampen. Men til forskjell fra fengslene deres på Jorden, vil alle sjeler bli gitt all mulig hjelp og kjærlighet for å veilede dem tilbake til Lyset. De vil ikke bli “straffet” slik dere forstår ordet. Når de vender tilbake til Lyset vil de bli ønsket velkommen, men de vil like fullt måtte gjøre godt igjen for det de har gjort i fortiden. Dere har alle opplevd dette i form av “karma” og det innebærer å arbeide dere gjennom de feil dere har gjort for å unngå at de skjer igjen.

Selv om dere i stor grad er uvitende om det, så er det mange, mange Vesener som passer på dere for å sikre at dere ikke blir distrahert eller ledet på ville veier, og at dere har føttene godt plantet på Jorden. Og det er helt sikkert at de av dere som har fulgt livsplanen deres, er godt på vei mot Oppstigningen. Åh, hvilken glede og feiringer suksessen deres vil bli feiret med, for deres vei gjennom deres nåværende dimensjon har vært vanskelig, med mange prøvelser, og likevel har dere taklet alle utfordringene. Selv om dette ikke alltid var forventet, så ble dere like fullt gitt fri vilje med hensyn til hvilken vei dere valgte.

Mange av dere har kommet så langt at dere vet at dere har hevet vibrasjonene deres tilstrekkelig til å kunne stige opp. Dere vil bli oppfordret til å hjelpe andre som også arbeider mot Oppstigningen, og ingen kan gjør dette bedre enn dem som allerede har lykkes. Samarbeidsånden blir stadig sterkere etter hvert som dere løfter dere opp gjennom dimensjonene og sjeler som er av liknende vibrasjon vil litt etter litt komme sammen. Dette er allerede i ferd med å skje på Jorden, hvor dere trekkes til hverandre på grunn av likheten i vibrasjonsnivå. Livet slik dere kjenner det og har opplevd det, er temmelig fjernt fra virkeligheten, og første gang dere opplever den er i Sommerlandet, dit alle sjeler vanligvis reiser når de går over. Livet er temmelig forskjellig fra det dere har vært vant til på Jorden.

Livet på Jorden har lært dere hvordan dere utvikler dere først og fremst gjennom deres egen besluttsomhet og det er på sin plass å gratulere dere med det dere har oppnådd. Men likevel, når dere fokuserer på én spesiell vei, så er det alltid hjelp tilgjengelig dersom dere skulle ha behov for det. Dere befinner dere nå ved et punkt hvor dere har fullført så godt som hele deres reise gjennom de materielle riker. Dere kan nå ta ett skritt tilbake og ta en pust i bakken og hjelpe andre som fortsatt strever for å finne ut sannheten om seg selv. Det kommer kanskje ikke en ny mulighet som denne på en god stund, for på samme vis som alt annet, komme de etter hvert gjennom erfaringer og syklusens gang.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge