Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 16, 2011

SaLuSa, May 16, 2011

Alt det som skjer omkring dere leder dere raskt frem mot tiden da forandringene skal skje og det vil gjøre at våre løfter til dere blir oppfylt. Det har tatt enormt med tid å skape de anledningene som nå gir oss reelle fremskritt på vei mot målet.  Med så sterk motstand fra de mørke kreftene, forsøker vi i å bevege oss så usynlig som mulig mot våre mål, uten at de vet om det. Bare omfanget av oppgavene våre gjør det på det nærmeste umulig, men til forskjell fra våre allierte på Jorden, kan vi operere uten å bli sett. Både skipene våre og mannskapene kan gjøre seg ”usynlige” og det gir oss en klar fordel når vi går inn i ”løvens hule”. Det har vært svært nyttig når vi har hatt behov for å være tilstede i de mørke maktenes hemmelige møter og det spiller ingen rolle hvor de måtte finne sted, for de kan ikke forhindre at vi er tilstede. Det er ikke alt vi får høre om som vi kan gripe inn i, for som vi har forklart tidligere, så har det sammenheng med karma, som dere som sivilisasjon må erfare. Dere skaper ofte hele situasjonen selv uten å skjønne det og det er viktig at dere får se resultatet av de beslutningene dere har gjort. Hvis dere virkelig forsto at tankene deres former virkeligheten deres, så ville dere nok være mer forsiktig på det området.

Dere ble opprinnelig oppmerksomme på alt det gode som er planlagte for dere gjennom NESARA, og det hjalp virkelig til med å vekke opp folk med hensyn til potensialet i den Nye Tidsalder. Det brakte på banen idéer som ville ha synes umulige for ikke så lenge siden. Imidlertid satte det fart på folks tanker, slik at de begynte å se at Menneskeheten kunne leve på andre måter og således leve i langt bedre kår. Spesielt idéene som gav svar på hvordan man kunne avskaffe fattigdommen og sørge for at alle hadde anstendige levekår var et nytt konsept. NESARA inspirerte mennesker til å finne måter å manifestere det som ble foreslått og ut av det vokste en mektig bevegelse for forandring. Vi tok opp hansken der, med tillatelse fra St. Germain, som er ansvarlig for å forvalte dette Verdensfondet. Sammen med våre allierte, de Opphøyde Mestere og mange Kjære Sjeler som støtter saken, er vi nå kommet dit at dere står ganske nær å oppleve de første fordelaktige forandringene. Det er en øvelse i samarbeid, som har blitt tatt tak i av mange internettbrukere og har gjort at vi blir mer og mer mannsterke. Det viser tydelig hva man kan få til når folk våkner opp og lar sitt Lys og sin Kjærlighet lede dem.

Tiden går fortere enn noen gang før og det er et bevis på at hele prosessen frem mot Oppstigningen virkelig har fått fart på seg. Når dere selv kan erkjenne at bevissthetsnivået deres øker, så trenger dere vel neppe noen forsikring om at alt går som det skal. Forandringene på Jorden kommer hyppigere, og slik vil det fortsette, fordi det fortsatt er mye som må gjøres. I den forbindelse ville vi veldig gjerne hjelpe dere å finne løsninger på de konsekvenser det får, men det ville vi best kunne gjøre ved å være der sammen med dere. Vi er så klare til å trå til som det går an å bli og det har vi vært lenge. Vårt nærvær vil overbevise dere om at våre hensikter er hederlige og at vi kommer til dere som venner.

Vi vet at det er mange av dere som svært gjerne ville være med oss i den Galaktiske Føderasjon, og det vil dere kunne gjøre når dere er Galaktiske Vesener. Imidlertid må dere først nå det bevissthetsnivå som kreves, og etter som tiden går vil det bli lettere for dere å oppnå det. Det er mange høydepunkter når det gjelder energier som øker deres vibrasjonsnivå og som et Lysvesen i ferd med å formes, vil dere trekke dem til dere. Det har foregått i mange år allerede og alt sammen er en del av den Guddommelige Plan for å hjelpe dere å løfte dere. Ikke mist motet eller viljen nå, og ikke la dere distrahere, nå som det er så kort vei igjen. Tillat at det skjer ting som ikke er av Lyset og vit at dette er de siste hendelser som oppstår av de gamle energiene, som nå er i ferd med å bli fjernet fra Jorden. Hold fast ved deres visjoner for fremtiden, for slik hjelper dere dem å manifestere. Dere som er Lysarbeidere har viktige roller og vi oppfordrer dere til å spre sannheten overalt der det er mulig. Det gjøres ikke ved å presse deres egen mening på andre, men simpelthen ved å la sannheten komme frem slik at andre kan bli dyktigere på å skjelne mellom sannhet og usannhet.

Både mennesker og dyr er i bevegelse i et omfang som aldri før, og det er en klar indikasjon på at endetiden er godt i gang. Alle vil til slutt befinne seg der hvor det er meningen at de skal være, så bekymre dere ikke om hendelser som skjer rundt dere. Deres individuelle skjebne er sikret uansett hva dere opplever og det er ikke så viktig ettersom dere likevel vil stige opp. Hele hensikten, og målet, med den inneværende perioden er å få så mange sjeler som overhodet mulig klare til Oppstigningen. Mange veiledere hjelper hver enkelt sjel og de er ved deres side til enhver tid og venter på muligheten til å hjelpe dere. Bekreft for dem at dere kjenner til deres nærvær og be dem om hjelp fra dem. De vil tjene dere og følge dere gjennom den siste perioden i denne syklusen. Husk at noen ganger så er det du trenger, og det du tror du trenger, svært forskjellige ting.

Imidlertid er det slik at hva det enn er du mangler, så vil det komme til deg og det er vår hensikt å løfte dere alle opp til et nivå der dere har det både bekvemt og trygt. Hvor dere kan leve et lykkelig og tilfreds liv og bruke kreftene på å bli klare til Oppstigningen. I altfor lang tid har dere blitt forledet til å tro fattigdom og sult er livsvilkår som må aksepteres. Det er de mørke kreftene som står bak og selv har de skaffet seg en virkelighet i overflod, på deres bekostning. En rettferdig fordeling av godene og rikdommene er avgjørende viktig for å skape likhet og et lykkelig samfunn, hvor hver og en føler seg verdsatt og elsket. Slik skal det bli og det er ikke lenge før disse temaene blir tatt tak i. Det er så mye som skjer rundt om i verden nå og veien fremover vil ganske snart bli tydelig.

Så fort avsløringene er gjort kjent for alle, må vi bli kjent med dere og komme inn i deres liv, for vi er nøkkelen til programmet for å rense og rydde opp på Jorden og sette en stopper for ytterligere ødeleggelse. Dere kan ikke gjøre det selv, for det er langt mer enn dere kan greie, spesielt i denne tid av forandringer og kaos. Heldigvis lar det seg gjøre å ordne raskt og effektivt opp i det så snart vi kan arbeide blant dere. Det er noe vi må arrangere i samarbeid med deres regjeringsrepresentanter, men det må bli når alle de nye innsettelsene i regjeringen er gjort. Alle forberedelsene er godt i gang på dette området og det skal ikke vare lenge før dere får de første kunngjøringene.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og nok en gang gleder det meg å kunne komme til dere og fortelle dere om den pågående situasjonen.


Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge