Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 11.mars, 2016


Mike Quinsey - 11.mars, 2016

Mike Quinsey

Begivenhetene som vil endre kursen på menneskenes evolusjon skrider greit fremover og er deres forsikring for at Avsløringen vil finne sted. Mange, mange sjeler arbeider for Lyset og har den styrken som trengs for å overvinne eventuelle forsøk fra de mørke på å stikke kjepper i hjulene. De prøver fortsatt å dra fordel av de forandringene som er i emning, men Lyset er sterkt og holder stillingen. Og sterkere vil det bli etterhvert som flere sjeler våkner opp til sannheten. Det kan derfor trygt sies at alt går som det skal og vil oppfylle forventningene. Akkurat når disse begivenhetene vil skje er usikkert, men det er trygt å slå fast at det endelige resultatet er Oppstigning. Uansett hvilken kurs rekken av begivenheter måtte ta, så er deres suksess sikret.

Det er så mye som foregår at dere vil finne det nærmest umulig å følge med på det og dette vil sikre at dere raskt blir forberedt til å ta deres plass som oppsteget vesen. På det nivået hvor alt skjer i Nået, ville det synes som om Oppstigningen allerede hadde skjedd. På deres vibrasjonsnivå skjer ting imidlertid i en rekkefølge som påvirkes av de fri vilje valg dere til enhver tid gjør. Dette gjør det vanskelig å gjøre eksakte spådommer, men det kan slås fast at Oppstigningen er sikret. Gjennom en tid nå har dere blitt servert glimt av den fremtiden som venter dere, og den er full av løfter som vil løfte dere inn i den Nye Tidsalderen. Som dere snart vil begynne å forstå, så vil den raskt løfte dere inn i de høyere dimensjoner. Dere vil da befinne dere på et nivå hvor alt er av Lys og den Universelle Kjærligheten finnes i rikelig monn.

For øyeblikket er det få av dere som vet hvor dere kom fra, men med tiden vil dere lære sannheten om dette. Dere vil fornye vennskapet med “familien” deres som har ventet tålmodig på at bevissthetsnivåene deres skulle vende tilbake. Gjenforeningene vil være gledesstrålende begivenheter hvor dere igjen vil dele deres Kjærlighet og Lys med alle andre sjeler. Dersom dere ikke ønsker det, er det ikke lenger behov for å vende tilbake til de lavere nivåene, selv om noen vil gjøre det for å hjelpe andre. I stedet for å bli værende på hjemmeplaneten deres, kan det for eksempel tenkes at dere velger å slå dere sammen med sjeler med samme sinn og operere som en gruppe. Hva dere vil velge å gjøre videre henger sammen med hva som tjener deres evolusjon best. Denne stanser aldri før dere til slutt oppnår fullkommen perfeksjon og vender tilbake til Gudskilden. Dere har imidlertid ikke mer enn akkurat startet på denne reisen, så mange vidunderlige og frydefulle opplevelser, som dere vil finne stor glede i, ligger foran dere.

Mange sjeler vil bli sittende fast i sin rotfestede tro, så mye så at de vil nekte å ta inn over seg et større perspektiv på hva som skal til for å komme videre i sin utvikling. Når de befinner seg på Jorden i en slik tid som nå, kan de likevel ikke ignorere alt som skjer, og det de opplever og erfarer vil danne en basis for en ny forståelse. Hjelp er alltid tilgjengelig for dem som trenger lengre tid for å stige opp og de vil bli veiledet på veien for å sikre at de gjøre fremskritt i sin utvikling. Siden alt eksisterer i “Nået”, vil slike sjeler ha all den tid de måtte trenge til å komme videre i sin utvikling, for det er helt umulig å bli stående på stedet hvil og uunngåelig at deres bevissthet vil øke. Det er imidlertid ingenting å tjene på å prøve å påtvinge noen sannheten, fordi dette kan like godt få motsatt effekt av hva man forventer.

På høyere nivåer blir mye gjort for å påvirke de menneskene som innehar maktposisjoner og autoritet, slik at de beslutninger som gjøres på deres vegne, vil virke fremmende på utviklingen. For øyeblikket er alle anstrengelsene for å bringe land sammen i gjensidig enighet med hensyn til forandringene, i ferd med å gi suksess. Dette betyr at det blir mulig å sette i gang med dem og dette vil føre til “Revaluering av alle verdens Valutaer". Dette er kompliserte og vanskelige forandringer, men de som er involvert kan se fordelene ved det, selv om deres egen valuta kan komme til å bli devaluert. Det nye systemet vil sikre at alle vil nyte godt av et rettferdig system for pengetransaksjoner og valutautveksling. Med tiden vil dere nå et nivå hvor penger ikke lenger behøves, men det er ennå et godt stykke unna, så det er helt unødvendig å bekymre seg om konsekvensene av det.

Mange ønskelige forandringer ligger klare til å bli introdusert, men de mørke Sjelenes handlinger har hindret fremskrittene å komme dere til gode. Faktum er at forsinkelsene har gitt mer tid til forskning på innovasjoner og nå finnes det mange ulike valgmuligheter der det tidligere bare fantes en. Ingen tid vil bli mistet når først forandringene kan introduseres uten innblanding fra de mørke Sjelene. Av nødvendighet vil en del av dem måtte introduseres i langsommere tempo for å sikre at de ikke skaper komplikasjoner. Andre vil derimot komme raskt på plass med hjelp fra deres ekstraterrestrielle venner. Dere kan være forsikret om at planene allerede ligger klare og vil bli aktivert så snart det er trygt å gjøre det.

Som mange av dere nå har innsett, så er det mange av skipene dere ser på himmelen, som er av dem som har blitt utviklet gjennom lang tid av de mørke Sjelene. De av Lyset, som tilhører de Galaktiske Styrkene, tenderer til å hold seg ute av syne, fordi de ønsker å unngå konfrontasjoner ettersom de er her i fredelige hensikter. Men når det er sagt, så ville de ikke ha noe problem med å forsvare seg. Det er et såkalt “adgang forbudt” område rundt Jorden, men dette utgjør ikke noe problem for avanserte sivilisasjoner som har helt overlegne teknologier. Det er ikke lenge til den tiden kommer da alle våpen vil bli gjort ubrukelige. Så tillat dere ikke å bli skremt av det dere får vite om de mørke Sjelene. De er under kontinuerlig observasjon og alle deres aktiviteter overvåkes kontinuerlig.

På Jorden foregår det forandringer som uunngåelig vil føre til vanskeligheter og prøvelser for noen, men disse vil bli kortlivete. Så snart dere forstår forandringenes natur, vil dere bli mer enn fornøyd med de resultatene de vil gi. Livet vil bli så mye lettere og tiden med "nød og mangel" vil snart være over. Gjennom en tid har dere fått enkelte innblikk i de kommende forandringenes natur, men de vil uten tvil langt overgå forventningene deres. Ingen vil sitte igjen som en tapende part og dere har alt å vinne. Planene for deres oppløftelse har lenge ligget klare og nå kan de settes i verk.

Det som skjer i det ytre kan ofte virke kaotisk, men alt faller litt etter litt på plass slik det har blitt antydet i tidligere meldinger. Menge sjeler er involvert i karmiske situasjoner og tap av liv vil fortsatt skje, men uansett hvor trist dere måtte oppleve det, så gjør det at karmiske anliggender kan få spille seg ut. Dette er alt sammen en del av evolusjonen og nødvendige erfaringer å gå gjennom, dersom slike sjeler skal fortsette å løfte opp. Dere må simpelthen rydde vekk alt utstående karma gjennom å benytte enhver mulighet for å gjøre fremskritt. Som med mange aspekter av livet deres, så er dere alltid ledsaget av høyere sjeler som veileder dere gjennom deres opplevelser og erfaringer.

Det finnes ikke noe som er nytt i Universet, men dere tiltrekker dere løsninger, som er godt utprøvet og testet, som vil gi dere løsning på deres problemer og behov. Dere tiltrekker dere svarene gjennom deres tanker og handlinger, hvilket er årsaken til at et antall mennesker som leter etter svar på de samme problemene, kommer frem til dem på omtrent samme tid. Dette er nok et eksempel på den hjelp dere blir gitt.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge