Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 16, 2011

SaLuSa, March 16, 2011

Når problemene på jorden utvikler seg til å bli mer truende, så må dere tenke på at de mørke maktene kan bruke makt for å oppnå det de ønsker, men Lyset arbeider på et mye mer subtilt vis. Fordi det er koordinert over hele verden når det forårsaker at handling settes i gang, er det vanligvis det den største kraft og kan ikke stoppes med noen som helst av konvensjonelle metoder. Det vil derfor, uansett hvilken opposisjon det står overfor, alltid vinne frem. For øyeblikket er det i ferd med å øke sin kraft og vil fortsette med det hele veien frem til Oppstigningen. Prøv å ikke bli overveldet av katastrofene som skjer og vit at det vil resultere i positive resultater som vil løfte dere til et høyere nivå. Mye av det som skjer var forutsett, men fordi det har med karma å gjøre - noen ganger på gruppenivå, så må det få anledning til å gå sin gang. Slik vi ser det, vil alt skride frem som planlagt og Universet vil tilslutt stige opp.  

Mye kan komme til å hende på kort tid og etter hvert som året går kan tempoet på hendelsene bli ganske hektisk. Folket er i ferd med å ta ansvaret for sin egen fremtid og vil ikke tolerere at de gamle systemene bli gjeninnført. De innser at det de trodde var demokratiske regjeringer i mange av verdens land, var langt mer totalitære og slett ikke ansvarlige overfor sine folk. Faktum er at i mange av disse landene har det vært fusket med valgene og de har diktatoriske regjeringer som kun tjener seg selv, samtidig som de nektet sitt folk de grunnleggende rettigheter. Fordi folket nå har våknet og ser hva som har foregått, så har de satt en stopper for de mørke kreftenes spill og åpnet muligheter for regimeskifte. Og ikke bare det, men når det skjer, vil det være med en fullstendig ny politikk som vil rydde opp i alt det gale som har foregått i hundreder av år. Disse nye energiene i det stadig voksende ønsket om forandringer vil styrke besluttsomheten til de kjære sjelene som har trådt frem og utfordret den gamle maktstrukturen. Deres bestrebelser blir støttet av oss og vi vil veilede dem slik at de kommer seierrike ut av det og legger veien helt åpen frem mot Oppstigningen.  

Som alltid fortsetter tiden å gå stadig fortere og det er et sikkert tegn på at dere er godt på vei mot den store oppløftelsen i 2012. Livet går videre for hver eneste sjel uansett hvordan de tror virkeligheten vil arte seg når den dagen inntreffer. Til dels skaper dere deres egen fremtid, men faktum er fortsatt at den avsluttende hendelsen vil være Oppstigningen. Det er overhodet ikke nødvendig med store katastrofer eller ulykker, eller massevis av mennesker som dør, bare for å nå det tidspunktet. Den eneste sammenheng mellom disse to er behovet for å rense Moder Jord slik at hun er klar til å stige opp sammen med dere. De gjenstående månedene vil således fylles av alle en hel rekke ulike begivenheter som gradvis vil bli mer akseptable og fordelaktige for alle og enhver. Når den tid kommer vil vi med sikkerhet ha blitt offisielt ønsket velkommen som gjester på deres planet. I virkeligheten har vi allerede deres aksept og antallet mennesker som vender seg til oss øker for hver dag.  

Kursen er lagt for deres frigjøring fra Illuminati og de prøver alt de kan for å skape kaos og problemer i et siste desperat forsøk på å forsinke eller forhindre Oppstigningen. Deres dager er talte og de har ikke mye tid igjen hvor de kan fortsette å stå i opposisjon til oss. Det vil være en fullkommen glede når vi endelig kan fjerne de mørke Sjeler fra sine maktposisjoner og bringe inn de Lysvesener som har ventet så lenge på muligheten til å ta over etter dem. De er våre allierte og har allerede gjort svært mye for å skape en grunnstruktur som gjør det så mye lettere å gjennomføre planen for å sette dere fri. I tillegg er det mange, mange av dere som har inkarnert akkurat i denne tiden for å ta del i den avsluttende tiden i den gamle verden. Hver og en av dere har noe dere skal bidra med og dere vil bli kallet når tiden er inne. Det vil være så mye aktivitet i gang og dere kan være sikre på at selv på lokalplanet vil dere ha mer enn nok å henge fingrene i.  

Når vi endelig kan stå frem på tv-kanalene deres, vil det gi oss mulighet til å nå ut til alle folk, slik at enhver tvil om våre hensikter kan legges vekk. Vi vil gjøre vårt ytterste for å forklare hvorfor vi er her og gjøre dere kjent med planene som skal lede dere frem til endetiden. Vi tjener dere gjennom den Galaktiske Føderasjon og Oppstigningen er ikke slutten på vårt nærvær hos dere, ettersom vi vil være deres følgesvenner på reisene gjennom Galaksene, dersom dere skulle ønske å være med på det. Dere vil få muligheten til å besøke mange sivilisasjoners hjemsted i de høyere dimensjoner og vil bli tatt i mot som en av dem. Dere vil, for å si det mildt, være relativt forskjellige fra slik dere er nå, for dere har jo ennå til gode å løfte dere inn i de høyere vibrasjoner. Når dere har gjort det og arbeider ut fra deres høyere bevissthet, har dere i sannhet blitt Galaktiske Vesener. Det er målet for dere akkurat nå og vi vil gi dere all mulig hjelp for at dere skal nå dit. Alt dette er temaer som vi må gjøre dere kjent med og selvfølgelig blir det mye lettere når vi kan være åpent blant dere.  

Vi vil ha en felles bånd til de av dere som stiger opp, fordi dere da vil ha innsikt i og forståelse av Kilden og det er Alt Som Er. Respekt, Kjærlighet og Takknemlighet er det vi tilbyr Skaperen og vi vet at mange av dere deler disse følelsene. Sannheten om disse temaene er det også viktig at dere kjenner og det vil vi ta oss av i god tid. En tro på Gud vil løfte dere fremover inntil vi kan hjelpe dere til full innsikt. Imidlertid må vi jo også fortelle dere at det allerede finnes mange åndelig opplyste lærere blant dere på Jorden. Å følge en religion i seg selv er ikke vår måte, ettersom enhver bærer sannheten inni seg. Dere har den nå, men dere finner det vanskelig å nå inn til det nivået i deres bevissthet. Enn så lenge, stol på intuisjonen deres og de innskytelser den gir dere.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og holder øye med det evig foranderlige nivået i den felles bevissthet i deres verden. Ved hver katastrofe som skjer, stiger en glød av Kjærlighet opp fra Jorden, som viser hvor mye kjærlighet og medfølelse dere har for dem som er blitt offer for den. Det bringer mennesker sammen, som ser at dere må ta makten tilbake, slik at dere kan skape en ny verden basert på kjærlighet og omtanke for hverandre. Det er virkelig bemerkelsesverdig hvor langt dere har kommet på så kort tid. Det var ventet at det skulle bli slik, men det var ikke mulig å vite nøyaktig hvor mye dere ville greie, før nå. Imidlertid er Oppstigningen Skaperens direktiv og ingen annen enn Skaperen selv kan forandre på det som er forordnet. Å vite dette må jo ha en positiv effekt på dere, ettersom dere ikke trenger å ha noen som helst uro eller bekymring om endetiden. Vi i den Galaktiske Føderasjon er parat til å dra hvor som helst på et øyeblikks varsel og er vel trent i alle aspekter av arbeidet for å hjelpe dere.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge