Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, October 14, 2011

SaLuSa, October 14, 2011Dere kan jo lure på til tider hvorfor ulike kanaliseringskilder noen ganger kommer opp med sine egne datoer for ventede hendelser, og at de likevel ikke bestrider de som er fremsatt av andre kilder og forskjellig fra deres egne. Selv om det er en generell tilbakeholdenhet med å oppgi datoer uansett, så er det situasjoner som krever at en fast dato oppgis, la oss si en som er gitt av Gud selv. Grunnen til dette er at det finnes ulike tidsskalaer for de fleste hendelser, i den betydning at det mer enn én mulig resultantdato, så den ultimate ”korrekte” dato for dere er delvis avhengig av de valg som dere gjør. Således vil vi være lite villige til å bestride en annens valg, for da kunne vi påvirke resultatet, og på den måten ville det bli sett på som om vi blander oss inn. Så når mange datoer er blitt gitt for nesten alle viktige hendelser, så foreslår vi at dere fokuserer på den som passer med deres forståelse.

Det som skjer i finansverdenen fyller fortsatt avisenes førstesider og ved hvert tiltak ser det ut til at ting blir verre i stedet for bedre. Vi kan ikke si at det overrasker oss, for alle anstrengelsene er rettet mot å holde det gamle systemet gående, mer enn å lete etter fullstendig nye løsningsmåter og nye retninger. Den underliggende årsaken til at alt detter fra hverandre er forstått av en del mennesker, men de er ikke nødvendigvis i posisjon til å påvirke det som skjer. De gjennomgripende forandringene som må til kan bare skje når det erkjennes at de gamle systemene ikke lenger kan brukes. Det er noe vi arbeider for å oppnå snarest, sammen med våre medarbeidere. Det omfanget av støtte vi får fra mange ulike land er oppmuntrende og det vil komme til et punkt der en stor majoritet vil støtte de nødvendige forandringene, og da vil de komme i gang.

De mørke kreftene er ikke lenger i tvil om at vi mener alvor og deres endelige nederlag er bare et spørsmål om tid. Lysets Styrker er tålmodige og innser at dersom nådestøtet gis på det rette tidspunkt, vil det bli en relativt smidig overgang fra det gamle til det nye. Når man tar i betraktning økningen i energien og bevissthetsnivået som vokser kontinuerlig, er det ingen tvil om at endringene ligger like foran dere. Vi kunne snakke om uker heller enn måneder, og det viser vår selvsikkerhet med hensyn til fremtiden. Imidlertid ville vi heller at dere lytter til intuisjonen, for dere vil bli forbauset hvor ofte den ”plukker opp” det som er sant. På mange måter er ikke eksakte datoer så viktig, for når en hendelse er nær ved å manifestere, så vil dere være klar over det likevel.

For øyeblikket er vi svært travel opptatt med å holde konstant øye med det som skjer på Jorden, enten det er menneskeskapt eller naturlig, for å sikre at ingen ting kommer ut av kontroll. Vi er på deres himmelhvelv av mange grunner og regelmessig er vi opptatt med å rydde opp etter ”Chemtrails” og balansere værsystemene deres slik at årstidene blir opprettholdt. På lang sikt vil de moderere seg og klimaet bli mer som den tempererte sonen over hele verden, og når Oppstigningen først har skjedd, vil de ikke lenger være en nødvendig faktor for matproduksjon. De dimensjonelle endringene vil tilslutt bli så vidtrekkende at værforholdene vil bli konstante. Til og med deres finere kropp vil ikke lenger være utsatt for tidens herjing eller sykdommer eller noen faktor som hemmer dere. Oppstigning, som dere nå forstår, er en kontinuerlig prosess, og det at den dualistiske syklusen nå avsluttes er bare beynnelsen.

Selv så mye som vi forsøker å formidle hva fremtiden innebærer for dere, så er det ikke mulig å finne ord som kan beskrive det. For å forstå skjønnheten, harmonien og balansen i de høyere dimensjoner må man være der, for hvordan skulle man kunne beskrive hvordan energiene der kjærtegner dere og får dere til å føle at livet er vidunderlig? Tretthet er noe dere opplever på Jorden fordi deres kropper blitt tappet for energi, men i de høyere dimensjoner vil det aldri skje, fordi dere hele tiden kan suge til dere energiene omkring dere. Alle disse jordiske problemene som er forbundet med å ha en kropp vil ikke eksistere i det hele tatt. Men nå hopper vi for langt frem, men alle disse endringene venter dere til sin tid.

For de eldre menneskene blant dere som stiger opp, vil det bety enda mye mer, for som det skjer når man går fra døden til de Astrale Nivåene, så vil man raskt bli i stand til å “tenke seg” inn i en yngre kropp som er fri for all effekt av alderdom. Dere kan litt etter litt sette sammen et bilde av hvordan det vil være å stige opp, og kanskje det nyttigste av alle fordeler dere oppnår er evnen til å snakke med alle telepatisk, uansett avstand. Det skjer med dere nå også uten at dere er oppmerksom på det, når det kjennes som om deres egen stemme snakker til dere. En annen innretning som vil gjøre livet så mye lettere er oversettelsesapparatet, som gjør at dere kan forstå ethvert språk som om det var deres eget. Noe av teknologien vår er så fremskredet at dere bare ville kunne betrakte den som en fjern mulighet, fordi dere ennå ikke har den kunnskap som skal til for å lage det selv. Det er på det området vi kan hjelpe dere med å gjøre et kjempehopp fremover og introdusere dere til vårt eksistensnivå.

Vi fortsetter hele tiden å snakke om de spennende tidene dere har foran dere, og tatt i betraktning at de vil frigjøre dere fra lenkene, så må det bli slik. Imidlertid er det ikke bare det at dere erstatter en levemåte med en som er overlegen. Det er en som dere forlot for tusener av år siden, for å erfare tid og rom i dualiteten. Dere har virkelig gjort dere fortjent til å løfte dere ut av den, og som sivilisasjon har dere endelig greid å vinne over de lavere energiene som hele tiden drar dere nedover. Det har tatt dere lang tid, men det vil raskt bli glemt når dere legger det bak dere og nyter deres nye liv.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vil nevne at en del av våre mindre moderskip nå er stasjonert en god del nærmere Jorden, for det gjør det mulig for oss å nå dere enda raskere med speiderskipene våre. Det å kunne følge de mørke sjelene og deres aktiviteter er av vital betydning i denne avsluttende fasen som leder opp til at de blir fjernet for godt. På den måten kan vi hindre dem i å stelle i stand en stor katastrofehendelse for å utsette slutten for dem. Vi tror de er såpass svekket at vi kan hindre dem i å stelle i stand noe slikt, men vi fortsetter å være årvåkne og fokuserer på vårt ansvar overfor dere. Vi har veiledet og beskyttet dere i mange, mange år og det er meget tilfredsstillende for oss å vite at vi har hjulpet dere å nå deres mål. Vi har alltid betraktet dere som vår egen familie og har aldri vært lang unna dere. Snart vil vi være enda nærmere, inntil vi etter den Første Kontakten kan være sammen med dere på ordentlig. Jeg forlater dere nå med den tanken, at dersom dere har bestemt dere til å stige opp, så spiller det ingen rolle om dere er på Jorden for å oppleve det, for dere vil like fullt gjøre det. Hver eneste sjel har et valg å gjøre og om ikke lenge vil dere forstå til fulle hvilken betydning det har.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge