Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, August 17, 2011

SaLuSa, August 17, 2011

Det er ingen ting dere ikke kan oppnå med deres felles bevissthet. Imidlertid må den være rettet mot og fokusert på det dere virkelig ønsker, dersom det skal manifestere gjennom deres skapende kraft. Nå i disse dager løfter dere deres bevissthetsnivå gjennom at dere søker en slutt på de gamle systemene som har kontrollert dere. Det hjelper til med å få fart på forandringene, og forandringsenergien lar seg ikke stanse. Det betyr at dere har valgt å fokusere på de positive mulighetene og løftet dere ut av de skrekkbaserte profetiene som stadig presenteres om fremtiden. Det er ulike grunner som fører til at folk tror på en skrekkelig avslutning. Overlagt desinformasjon er den mest fremherskende. Den kampanjen som pågår nå, er rettet mot Den Første Kontakt ved å prøve å overbevise dere at vi kommer som invasjonsstyrker som skal ødelegge Jorden. Om dere tenker logisk over det, så er det jo fullkomment tydelig at hvis vi så ønsket, ville vi ha tatt over Jorden for lenge siden, den gangen dere ikke hadde noe å forsvare dere med. Isteden vil det vise seg, når deres sanne historie kommer for en dag, at den Galaktiske Føderasjon ved mange anledninger har kommet til dere og tilbudt å bringe fred til Jorden, men deres ledere har avslått tilbudene. Vi kan ikke uttale oss på vegne av andre besøkende til Jorden, men vi vet at enkelte av dem har hatt tanker om å overta deres verden.

Den Galaktiske Føderasjon består av sivilisasjoner av Oppstegne Vesener, som alle har status som Mestere. De er åndelig høyt utviklet og deres energi er Lys og Kjærlighet, med et ønske om å spre den over alt i Universet. Våre handlinger styres av Guddommelige ordrer og den oppgaven vi har avlagt vårt løfte om å arbeide med, er å hjelpe sivilisasjoner som deres. På det nåværende tidspunkt skulle dere kunne forstå deres posisjon og vite at dere står rett foran et kvantesprang i deres evolusjon. Vi er her for å reise sammen med dere, ja enda lenger, når dere etter hvert finner veien opp gjennom de neste trinn i dimensjonene. Ingen ting vil få lov til å blande seg inn i deres vei videre, og det er vårt ansvar å se til at dere kommer trygt frem til Oppstigningen.

Vårt råd til dere er å overse enhver antydning om at noen vil ta over deres verden. For det kommer ikke til å skje. Dere kan også være hundre prosent sikre på at vi er fullt klar over de mørke kreftenes plan om å iscenesette et ”falsk angrep”, og at vi vil sørge for at det feiler. Så langt er vi blitt gitt myndighet, og vi ville ha forhindret det, selv om det skulle vært et ekte angrep. Våre flåter teller tusener på tusener av skip og vi ville ikke sitte passive og se på at deres vidunderlig Jord ble utsatt for ødeleggelser. Det er ikke slik planen er for endetiden, ettersom dere har gjort dere fortjent til å stige opp, og deres valg av Fri Vilje vil bli æret og respektert. De mørke kreftene kan bare fortsette et visst stykke, så lenge det er karma involvert, før vi setter en stopper for dem. Det er ikke særlig vanskelig med vår avanserte teknologi og ikke en dråpe blod ville spilles. Dere skal ikke behøve å tåle de mørkes aktiviteter stort lenger, ettersom deres dager er talte.

Våre medarbeidere på Jorden får stadig mer selvtillit selv i konfrontasjonen med dem som er i mot Oppstigningen og ønsker å stanse den. Makten ligger nå hos dem og deres krav om en slutt på de hemmelige terrorhandlingene vil snart bære frukt. Det er mulig at situasjonen må løses med makt, men de er fullt forberedt på enhver situasjon. Våre allierte har nå etablert seg i alle verdens land og det er en organisasjon som har umåtelig stor makt til sin rådighet. Det ligger et stort press på for å skape forutseningene for å få gjennomført Avsløringen og Den Første Kontakt, som dere har ventet så lenge på. Dere kan stole på at vi gjør alt vi kan for å krysse denne siste broen mot full seier.

Dere har kanskje lagt merke til at dere ikke har vært utsatt for store katastrofer av fysisk art, til tross for alle de gamle profetiene om dette tideverv? Vi har vært i stand til å holde kontroll på slike ting, men visse forandringer på Jorden må likevel finne sted som et ledd i renselsen. Uansett hva som hender, vit at vi arbeider i bakgrunnen for å sikre at ødeleggelser og dødsfall blir holdt på et minimum. Vi vil også gjøre alt det vi kan for å varsle dere på forhånd om det skulle bli noen ”store hendelser”. Det er imidlertid slik, at der hvor deres elver og hav har blitt forurenset, så er rensingen en relativt lett oppgave for oss og kan gjøres unna på kort tid. Forurensningen på land som er mer problematisk, men likevel er det ikke mer enn vi kan greie. Uansett hvilke ubehag eller bry dere måtte komme til å oppleve, så er det kortvarig og vi vil bruke vår enorme kunnskap om deres behov til å sikre at dere blir godt tatt vare på.

Kjære Sjeler, Jorden er rastløs og befolkningen er rastløs fordi de kjenner forandringsenergien, og det gjør en urolig. Imidlertid vil den falle til ro etter hvert som de lavere energiene gradvis blir transmutert og dere vil se at dere tiltrekker dere de beroligende høyere energiene. Dere vil i realiteten løfte dere selv ut av de lavere energiene og det er ingen grunn til at de noensinne igjen vil bli tiltrukket av dere. Bakom alt som skjer er Loven om Tiltrekning i virksomhet og grunnen til at dere nå er langt forbi den tiden hvor dere kontinuerlig trakk dem til dere. Faktum er at det aldri har vært så gunstige omstendigheter for å løfte deres vibrasjoner. Fra utsiden av Jorden bades Jorden i Lys av høy vibrasjon og mange av dere er tilstrekkelig utviklet til at dere kan trekke dem til dere. Vi betrakter det som en virkelig bragd og slike enkeltsjeler virker som et fyrtårn av Lys for andre.

Når dere ser på opprør omkring i verden og mennesker som trosser myndighetene, så ser dere hvordan slike forandringens tider kan gjøre folk nervøse. Det er en slags underbevisst anelse at det er det gamle samfunnets vevnad som rakner og kollapser, men svært få forstår at det er nødt til å skje, dersom dere skal komme videre. Derfor kan fremtiden synes dyster, mens sannheten er at den er full av løfter som vil etablere et nytt samfunn som vil reflektere den Kjærlighet og det Lys som vokser frem over hele Jorden. Dere er Guds barn, så hvordan kunne det være annerledes, når dere er fullt ut i stand til å realisere deres virkelige Selv, deres Guddommelige Jeg? Dere er ikke deres kropp, men strålende Lysvesener som søker sin vei tilbake til de Høyere Riker, deres sanne hjem.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kommer for å forsikre dere om at dere er så høyt elsket og del av en stor Lysfamilie, som venter på deres hjemkomst. Svært få av dere har det privilegium å kjenne deres sanne bakgrunn og hvor dere kom fra for å ta del i Dualiteten. Det vil forandre seg om ikke lenge og mange av dere vil få sjansen til å møte dem som venter på dere, for å feire at familien igjen er samlet. Dere har kommet hit fra mange ulike sivilisasjoner, for å gi til beste av deres spesielle evner og kunnskaper slik at tapte sjeler på Jorden kunne løftes opp. Reisen deres er på det nærmeste fullført, og feiringene er i ferd med å begynne.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge