Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, August 15, 2011

SaLuSa, August 15, 2011

I de tunge vibrasjonene på Jorden blir deres fysiske kropper lett slitne og hver dag ender med at dere har behov for å gjenvinne kreftene, ved å ha en periode med søvn. Alt er bekvemt tilrettelagt ved at dere har natt og dag, for det passer inn med deres behov for å samle krefter. Resultatet er at dere tilbringer en tredjedel av livet med å sove, og dere vet at det er nødvendig, for dere blir syke om dere ikke får søvn nok. Når dere stiger opp, så vil alt dette endre seg, og dere vil begynne å absorbere energien omkring dere. Til slutt trenger dere lite annet enn en kort hvileperiode og dere vil heller ikke trenge det nåværende inntak av fast føde for å gi kroppen ny energi. Dere vil rett og slett ikke styres av natt og dag lenger, for dere vil være i en dimensjon som har konstant lys. Med de nye kroppene deres som har krystalline celler, vil dere oppleve at leveforholdene er eksakt slik dere trenger dem. Og dere kan være sikre på at når dere ikke har slike tunge fysiske kropper lenger, så vil dere heller ikke oppleve at dere plutselig er skrubbsultne eller stuptrøtte, slik som dere opplever nå.

Mange sider av livet vil forandre seg med Oppstigningen og alle sammen til det bedre. Livet vil ikke lenger være en jobb eller en byrde. Den mest merkbare forskjellen vil være når det gjelder å reise. I den mye lettere kroppen vil dere være i stand til å dra akkurat dit dere ønsker, på et øyeblikk. Det betyr at dere alltid vil kunne være i kontakt med dem dere elsker, akkurat når dere ønsker det. Det er imidlertid lagt inn en ordning som sørger for at enhver sjels privatliv er vernet om, og dere ville selvfølgelig først ta telepatisk kontakt, slik at dere fikk tillatelse til å komme. Slik ser dere at i de høyere dimensjonene har dere mye, mye større frihet og deres kjære er alltid innen rekkevidde.

Livet på Jorden har sine høydepunkter, men de kan aldri måle seg med fordelene ved å leve i de høyere vibrasjoner. Det dere kanskje vil like aller best er hvordan dere bruker tiden. Mens dere på Jorden strever med å få tiden til å strekke til, vil det være stikk motsatt i de høyere dimensjoner, hvor dere har all den tid dere kunne ønske til å gjøre det dere har mest lyst til. Og mer enn det; om dere for eksempel hadde lyst til å utvikle deres kunstneriske talent, kunne dere ”tilkalle Rembrandt” og ta del i hans erfaring. Det må også påpekes at dere i de høyere dimensjoner vil bruke deres tankekraft i mye sterkere grad og vil bruke den mye mer kreativt.

Livene deres vil ikke likne mye på slik dere lever nå og fordelene er nok mye større enn dere kan greie å fatte. Veien mot disse forandringene er i ferd med å starte på Jorden, ved at dere blir gitt tilbake deres fulle frihet og selvstendighet. Og med det følger også en frigjøring fra avhengigheten av utdaterte reisemetoder, medisin og matproduksjon. Alt det dere har blitt nektet å ha, er det bare noen få utvalgte som får nyte, og det er de som er del av Illuminatis hemmelige operasjoner. Dere har blitt holdt tilbake med overlegg, for å opprettholde det gamle systemet som fyller opp bankkontoene til dem som har makten. De få kontrollerer massene, men det er i ferd med å endre seg, for våre allierte er kommet så langt nå, at forandringene kan begynne. Når dere innser at dere kan bli løftet opp og oppleve en uendelig mye bedre livskvalitet, vil det gi ny næring til folks ønsker og interesse for fremtiden. Fremtiden er Oppstigningen med alle de forandringene vi har diskutert med dere i våre regelmessige budskaper.

Det viktigste av alt er selvfølgelig deres åndelige vekst, som er nøkkelen til om dere stiger opp eller ikke. Det avgjøres av deres vibrasjonsnivå og det må være på et nivå som i den høyere dimensjon, dersom dere skal kunne løfte dere ut av den nåværende, som er den tredje dimensjon. Som vi ofte har nevnt, så gjelder Loven om Tiltrekning og det avgjør hvem som stiger opp og sørger automatisk for det. Det er slik deres utvikling og øvrige fremskritt skjer og dere kan ikke være på noe annet nivå enn det som tilsvarer deres vibrasjoner. Det i seg selv sørger for at de ulike dimensjonene alltid er i harmoni og balanse. På Jorden har dere Høyere Vesener blant dere, men de har måttet senke sitt vibrasjonsnivå for å være der. Vanligvis er det for å tjene Lyset, og dere har i realiteten tusener av dem blant dere nå, som arbeider for å høyne deres vibrasjoner.

Vi i den Galaktiske Føderasjon er også en del av Lysarbeider-teamene, og på samme måte som dem, har vi en helt spesiell rolle å spille. Og som dere skulle vite nå, så er det å beskytte dere og sikre at veien frem til Oppstigningen holdes åpen for alle som har valgt å gå den veien. Med vårt nærvær kommer også kunnskap om Høyere Væren og glimt av hva fremtiden kan by dere. Vi er Ett, og helt naturlig er det en gjensidig tiltrekning mellom oss. Dere er også genetisk forbundet med oss, hvilket er grunnen til at dere vil se at så mange av oss er så like dere mennesker. Vi er så like dere at vi kunne ha vandret blant dere nærmest uten å bli oppdaget. Om ikke lenge vil det være helt dagligdags, og Avsløringen, med de tilhørende kunngjøringer, er nærmere enn noensinne.

Og midt oppi de stadig mer omseggripende forandringene på Jorden, sanser vi også en beroligende energi, som synes å oppstå fra den generelle vekst i den kollektive bevisstheten. Vi regner med at den vil fortsette å øke, tatt i betraktning det stadig økende nivå av Lys som sendes til dere. Vi er svært glade for å se det, for det vil uunngåelig bli en periode med forvirring og usikkerhet når så store forandringer gjøres på så kort tid. De av dere som har holdt dere godt informert vil naturligvis forstå dem og dere kan gjøre mye ved å dele deres innsikt og forståelse med andre. Frykten for det ukjente er fortsatt et problem, men vi vil raskt forklare hva som hender, så fort vi får muligheten til det. At dere støtter oss er selvfølgelig av vital betydning ettersom vi ønsker å involvere dere i de aktivitetene som har topp prioritet.

Så snart det er klart for alle hvilken vei det går, forventer vi fullt samarbeid fra deres side, og hvorfor skulle vi ikke det, når hele planen er for deres velbefinnende. Vi har løsninger på alle problemene deres og det ubehag eller bry dere vil oppleve mens forandringene pågår vil være minimale. Vi må si at de kommer til å være vidtfavnende og langtrekkende, men dere vil være godt informert om hensikten gjennom hvert steg i utviklingen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er som alltid glad for å kunne gi bekreftelse på vår iver etter å arbeide sammen med dere, og dere vil med sikkerhet ikke bli ekskludert fra noen av planene våre. Vær tålmodige nå som så mange hendelser er så nær forestående, ettersom dere selvfølgelig innser nå hvor nær vi er å møtes.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge